DI: Fjernvarmen har godt af konkurrence

DEBAT: Fjernvarme skal kun vælges, når det er bedst og billigst. Sektoren vil derfor have godt af konkurrence med andre former for varme, så virksomheder og forbrugere får varme til lavest mulige priser, skriver Troels Ranis.

Af Troels Ranis
Branchedirektør i DI Energi

Fjernvarmeværkerne leverer grøn og billig varme til forbrugerne, og de er en hjørnesten i den grønne omstilling af vores samfund. Men tiden er inde til at sætte fjernvarmen fri, så værkerne skal konkurrere på lige vilkår med andre varmekilder. Det vil føre til konkurrencedygtige priser på varme og forbedre mulighederne for at eksportere fjernvarmeteknologi.

I et tidligere indlæg i Altinget argumenterede jeg for at ophæve tilslutnings- og forblivelsespligten, som tvinger forbrugerne til at modtage fjernvarme, når rørene først er lagt i vejen. For vi mener ikke, at vi kan binde forbrugerne til en meget dyrere privatøkonomisk løsning, bare fordi fjernvarmeværket nu engang står der, og rørene er i jorden.

Fjernvarmen skal kun vælges, når det både er bedst OG billigst. Samtidig er det dog vigtigt, at fjernvarmesektoren får nogle nye redskaber, så den kan agere i en mere konkurrencepræget verden. Redskaberne er lempet elvarmeafgift, frit brændselsvalg og intet kraftvarmekrav.

Gavn af konkurrence
Vi mener, at fjernvarmesektoren generelt vil have gavn af at konkurrere med andre former for varme. Det kan for eksempel være individuelle varmepumper. Det vil holde sektoren på tæerne og sikre, at virksomhederne og de almindelige forbrugere får varme til de lavest mulige priser.

Hvis man ophæver tilslutnings- og forblivelsespligten vil det have den sidegevinst, at fjernvarmesektoren bliver nemmere at forstå i de lande, som vi gerne vil sælge fjernvarmeteknologi og –systemer til.

I for eksempel Storbritannien og Tyskland er det ikke muligt at lægge bindinger på forbrugerne, og de kan ikke relatere sig til et system, hvor bindingerne er en forudsætning for, at business-casen hænger sammen.

En fri og konkurrenceudsat fjernvarmesektor kan altså føre til en stigende eksport af fjernvarmeteknologi i fremtiden – med vækst og arbejdspladser i Danmark til følge.

Eksporteventyr
Når alt kommer til alt, mener vi, at en mere markedsbaseret tilgang vil tilskynde til, at man effektiviserer og konsoliderer fjernvarmesektoren. Og der er ingen tvivl om, at størrelse gør en forskel. Det fremgår af Energitilsynets prisstatistikker, at forsyninger af en hvis størrelse gennemsnitligt tager mindre for varmen end små forsyninger.

Målet må være, at vi får en bedre drevet fjernvarmesektor, hvor vi selvfølgelig skal holde øje med udviklingen og tilpasse planerne, hvis udviklingen adskiller sig markant fra det forventede.

Og sidegevinsten kan meget let gå hen og være endnu et eksporteventyr.

Forrige artikel Dansk Energi: Lad værker fravælge tilslutningspligt til gavn for den grønne omstilling Dansk Energi: Lad værker fravælge tilslutningspligt til gavn for den grønne omstilling Næste artikel L&F: DANVA vil forbyde pesticider, der allerede er forbudte L&F: DANVA vil forbyde pesticider, der allerede er forbudte