Pia Olsen Dyhr: Der er brug for el-alternativer i energiforliget

DEBAT: SF støtter op om energiforliget, men det er for uambitiøst, og man kunne med fordel finde løsninger i solenergi, energihandel med udlandet og grøn gas, når det kommer til elforsyning, skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr.

Af Pia Olsen Dyhr
Formand og klimaordfører for SF

Hvad enten den varme sommer og tørken er en tilfældighed eller et resultat af den globale opvarmning, har den heldigvis sat endnu mere fokus på nødvendigheden af en ambitiøs klimapolitik. Den har også understreget det faktum, at biomasse er en begrænset resurse. Tørken ser ud til at medføre mangler på halm, og det kan ramme de værker, der er halmfyrede – og deres kunder – økonomisk.

Det er så endnu et argument for, at biomasse langtfra er en ideel og holdbar løsning på vores energibehov. I det netop indgåede energiforlig er det lykkedes at få skabt en række mekanismer, der skal sikre, at de varmeværker, der skal investere i ny kapacitet, investerer i varmepumper – der kører på el – fremfor biomassekedler.

Det er en god løsning, også fordi disse store varmepumper kan køre på fuld kraft på de tidspunkter, hvor el er billig – for eksempel fordi det blæser godt. Varmen kan lagres i store vandtanke, som mange værker har eller er ved at bygge, og kan naturligt suppleres med solvarme. De steder, hvor man kan udnytte geotermi (jordvarme), kan varmen hentes op, når der er brug for den.

El fra sol, udland og biogas
Større udfordringer står vi med i elforsyningen. Den danske elforsyning vil i stigende grad være afhængig af vind, og som bekendt sker det, at vinden ikke blæser – mens vi bruger el hele tiden. Noget af det problem kan løses ved at mikse vind med sol, og derfor er jeg lidt betænkelig ved tanken om teknologineutrale udbud, fordi vi risikerer at få for ensidig en blanding af vind og sol. SF står selvsagt ved energiforliget, men vi vil holde øje med balancen mellem vind og sol.

En anden del af løsningen er gode udlandsforbindelser. De blæser langtfra altid samtidig i Danmark og i vores nabolande, og disse har desuden mindre vindkraft end Danmark. Derfor er det godt, hvis kraftige forbindelser giver os mulighed for sælge el til udlandet (og omvendt). Derfor ser jeg Viking Link til England som et godt projekt, der også skønnes at hæve den pris, som dansk vindmøllestrøm kan opnå, med omkring 1 øre/kWh (hvilket betyder mindre behov for statsstøtte til vindmøller).

Men i sidste ende er der brug for en reservekapacitet, der kan sættes ind, hvis der ellers ikke er el nok i nettet. Her er den bedste løsning grøn gas – altså biogas eller anden gas, som er fremstillet som vedvarende energi. Vi har store gaslagre, som i dag bruges til at opbevare naturgas, men som lige så godt kan bruges til at opbevare grøn gas, og som kan bruges til at fremstille el (og varme), når de øvrige energikilder ikke leverer. Derfor har SF lagt stor vægt på, at der bliver udarbejdet en gasstrategi som led i energiforliget. Vores mål er, at naturgas udfases i løbet af 2030’erne og erstattes af grøn gas.

Økonomi skal ikke diktere klimaindsatsen
Grøn gas vil formentlig være dyrere end naturgas. Men til gengæld kan den levere forsyningssikkerhed, som vi i høj grad har brug for. Og forsyningssikkerhed er desværre ikke gratis.

Vi skal sikre den største mulige klimaindsats for pengene (og vi skal sætte mange penge af, så indsatsen bliver stor nok). Men vi må ikke glemme, at energisystemet er komplekst, det skal køre hele tiden, det skal følge med, når el- og varmebehovet går op og ned. Det betyder, at vi ikke altid kan gå efter den billigste kilowatttime. Tingene skal hænge sammen.

Og så – for ikke at glemme det i al teknikken – er der først og fremmest brug for en meget mere ambitiøs klimapolitik end det, regeringen går og pusler med.

Forrige artikel Aktører: Vi beholder ikke den grønne førertrøje uden at samtænke el og varme Aktører: Vi beholder ikke den grønne førertrøje uden at samtænke el og varme Næste artikel Enhedslisten efter tørken: Vi befinder os på en blind vej i den grønne omstilling Enhedslisten efter tørken: Vi befinder os på en blind vej i den grønne omstilling
 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Eksport og import af elektricitet her og nu

  I 2018 har eks- og import af elektricitet fra og til Danmark været karakteriseret af , at i tidsrummet fra medio januar til medio april var der på månedsbasis overskud af vindenergi til eksport, mens der i første halvdel af januar og i tidsrummet medio april til medio juli var utilstrækkelig vindenergi til at dække det hjemlige behov og derfor brug for import fra Norge, Sverige og Tyskland.

  Fra det fælles nordeuropæiske elsamarbejde Nordpool´s database viser udvekslingen af elkraft på døgnbasis, at i de 3 mdr. med eksport blev der i alt sendt 605.542 MWh ud af landet til en omtrentlig værdi af 150 mio. kr.

  I de 3½ måned hvor import fordredes blev, der hjemtaget 3.099.630 MWh fra de 3 lande til en omtrentlig værdi af 1.000 mio. kr.

  Beløbene er fastsat ud fra Nordpool´s dag til dag "System-price" i Euro omregnet til DKK.

  På de gode dag kan vi klare meget på vindenergi, men som ovenstående viser, så har der i næsten halvdelen af tiden været behov for import der koster udenlandsk valuta.

  Hvis vi en gang i fremtiden skal oplade 500.000 elkøretøjer på døgnbasis vil situationen se meget anderledes ud.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Uballance i import-eksport

  Det er lidt bekymrende at Pia Olsen Dyhr ikke mener at økonomi spiller nogen rolle i energipolitikken. Det er nu engang nødvendigt at betale for det vi bruger, og noget er dyrere end andet.

  Og som Anthony Barrett skriver, så er Pia Olsen Dyhr`s højt besungne vindkraft-el-eksport ikke ret meget værd i penge, i forhold til udgiften til al den el vi er nødt til at importere fordi vi har skrottet for mange fossil-el-værker i utide.

  Eksport 150 mio, import 1.000 mio. Det er da noget af en uballance - men det er åbenbart ikke noget der har Pia Olsens Dyhr`s interesse.

  "Grøn gas" skulle være hendes løsning, og al respekt for "Grøn Gas" men det forudsætter vist mange flere svin i staldene end SF vil acceptere og mange flere burhøns end der kan sælges æg fra, så noget tyder på at SF´s energipolitik er lidt vel luftig og uden økonomisk fundament.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Grøn gas

  Er der nogen der har et kvalificeret bud på hvor mange MWh elektricitet der kan produceres ud fra al den gylle, som dansk landbrug kan stille til rådighed og hvor meget af gyllen kan landbruget i så fald undvære til at gødske jordene med?

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Luk lufthavne - luk tankstationer. Så kommer resten af sig selv.

  .

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  SV. til Anthony Barrett og Claus Sønderkøge

  - godt spørgsmål som heller ikke Pia Olsen Dyhr aner noget om, men alligevel fremturer hun med "Grøn Gas" som løsningen.

  Og dermed har hun vel bare afsløret sig som ligeså løsagtig som alle andre såkaldte "eksperter" i Folketinget.

  "Luk lufthavne - luk tankstationer. Så kommer resten af sig selv." Næ, der kommer absolut ingenting, og ingenting fører ikke til noget. Og i øvrigt: Hvordan i alverden kan man tillade sig at kalde sig "Socialistisk Økonom" når man igen og igen er fortaler for fattigdom, elendighed og grøddage og vadmel til folket ?

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Johansens dommedagsprofeti

  Jamen Johansen dog - det er helt nyt for mig hvis jeg skulle være blevet fortaler for de ulykker du her påstår. Jeg kan love dig for at kreativiteten vil komme frem i folk hvis man trykkede dem lidt på maven.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Klima og energi.

  Om jeg begriber at politikerne bliver ved med at lovprise vind- og sol energi, når vi ved, at med den befolknings tilvækst, som vil ske i de kommende år, vil energi behovet stige yderligere.
  Der findes, efter min overbevisning, kun en mulighed for at dække behovet, kernekraft (thorium), som producerer minimal affald, og samtidigt kan genanvendes i det næsten u endelige. Kan ikke anvendes i våben industrien.
  Jeg mener at det er på tide at bortlægge den gamle doktrin fra 70,erne, som venstrefløjen sværmede om. Uran er skadeligt med høj affalds produktion, men thorium vil derimod kunne genbruges i mange år frem i tiden.
  Hvad med en kombination mellem flere energi former?.