Kommuner har hævet skatten med over fem milliarder siden 2007

INDTÆGTER: Trods skatteloft og skattestop opkræver kommunerne i dag mærkbart flere penge til at finansiere den lokale velfærd end før kommunalreformen. Særligt borgere i økonomisk pressede kommuner betaler mere.

Mens skatten er steget med flere tusinde kroner for borgere i økonomisk pressede kommuner, så slipper man tilsvarende billigere i flere mere velhavende kommuner.

Siden kommunalreformen i 2007 har landets kommuner samlet set hævet skatten med over fem milliarder kroner, men med store forskelle på tværs af kommunegrænser.

Det viser Altingets gennemgang af udviklingen i den kommunale skatteudskrivning siden 2007 set i lyset af skattestoppet og det kommunale skatteloft.

Login