Anmeldelse: Ambitiøs opskriftsbog for lokal-lobbyister

ANMELDELSE: Ny bog kaster lys over lokal lobbyisme, der alt for længe har levet i skyggen. Og den gør det grundigt og lettilgængeligt, skriver Mette Touborg, der kvitterer med fem ud af seks A'er.

Af Mette Touborg
Direktør for Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

Endelig! Så kom den. Bogen der fortæller om kommunernes virkelige betydning for os alle sammen. For dig. For mig. Og for vores hverdag.

Marie Scott Poulsen og Maria Steno kaster i deres bog "Lokal lobbyisme" lys over noget, der alt for længe har levet i skyggen. Og de gør det grundigt. Det er tydeligt, at de har arbejdet seriøst for at opnå så omfattende indsigt og indgående viden til at belyse de mange facetter, som de gør i bogen.

Hele vejen gennem bogen ledte jeg instinktivt efter nedslagspunkter, hvor jeg med rette kunne påpege mangler. Det var dog det eneste, jeg ikke kunne finde – altså mangler. Denne bog har det hele. Grundbogens grundighed er med andre ord på plads.

Murene til rådhuset brydes ned
Dette er en grundbog om lokallobbyisme, men bogen opnår meget mere end det. Den beskriver kommuner, der kan og vil. Forfatterne Scott Poulsen og Steno børster den sidste rest af støv fra kommunernes skuldre og præciserer hurtigt, at: ”Fælles for kommunerne er det, at de har indflydelse på næsten alle aspekter af samfundet, og det kan lokallobbyister også få.”

Dermed er scenen sat, og læseren sidder – med rette – med den forventning, at hun i løbet af de næste 240 sider, får svaret på vejen til indflydelse og magt som lobbyist. Det vil måske være for meget at sige, at bogen udleverer nøglerne til rådhuset, men murene virker væsentlig lavere, efter man har læst denne bog.

Bogen er helt klart målrettet folk, der ønsker at udøve lokallobbyisme. Men den bør faktisk også læses af alle, der vil udøve kommunalpolitik. Af alle embedsmænd, men også, efter min mening, alle borgere, der vil vide mere om, hvordan deres kommune fungerer. Lokal lobbyisme er nemt tilgængelig og giver indblik i det politiske maskinrum. Den hjælper læseren til at forstå, hvordan en kommunal organisation fungerer, og hvilke mekanismer der er i spil.

Personligt mener jeg, at Scott Poulsen og Steno har fortjent mere end bare et skulderklap for bogen. De har begået en ambitiøs opskriftsbog for lokallobbyister, hvor alt, hvad man har brug for, findes. Der er sågar svar på spørgsmål, man ikke på forhånd vidste, man havde brug for at stille. Hvert kapitel afsluttes med en række helt konkrete råd, som kan hjælpe den spirende eller den erfarne lokallobbyist til at sikre sig, at hun kommer omkring det væsentligste.

Hele bogen er gennemsyret af en positiv tone og samarbejdsånd. Forfatterne inspirerer til begavet samarbejde og opfordrer til at være medspillere frem for modspillere. Bogen er krydret med inspirerende eksempler fra kommuner landet over. Forfatterne leverer på den måde også en gennemgående opfordring til at tage imod kommunernes invitation til en samarbejdsdagsorden.

Få kan også have ret
Det eneste kritikpunkt, hvis man skal nævne et – og det skal man jo, hvis man kan finde et – er en oplevelse af, at de to forfattere til tider bliver noget kategoriske og simplificerer lidt rigeligt. Som eksempel herpå kan nævnes forfatternes beskrivelse af borgermobilisering.

De skriver: ”Jo flere, der står bag budskabet, jo bedre – en enkelt borger er en kværulant, fem borgere er en borgergruppe, og 10 læserbreve er en proteststorm.” Det er utvivlsomt kommunikativt fængende og dermed også en velegnet huskeregel, og tanken om at flere kan påvirke mere end få, vil jeg naturligvis heller ikke udfordre. Men det er forhåbentlig de færreste lokalpolitikere, der vil bryde sig om at omtale enkeltborgere, der henvender sig til dem, som kværulanter.

Demokratiets grundsten er samtalen, og samtalen foregår på flere niveauer. Nogle gange med mange. Nogle gange med få. Mødet med den enkelte - eller de få - bliver ofte mere vedkommende og relationsopbyggende end mødet med de mange, hvor der hurtigt opstår en naturlig distance. Og relationsopbygning understreges andre steder i bogen som værende væsentlig – ja ligefrem afgørende.

Bogen har et selvstændigt og meget relevant kapitel om timing. Og afslutningsvist er det på sin plads at kvittere for, at timingen for bogen også er optimal. Lidt ligesom, når en forventet bestseller ankommer i boghandlen i den weekend, hvor julegaveindkøbene for alvor starter.

Tiden for kommunalvalgkampen er nær. Det er med andre ord rette timing for at beslutte, om man i den kommende valgkamp – eller i den kommende valgperiode - vil afprøve, om man kan gøre sig gældende som lokallobbyist, og med Scott Poulsens og Stenos bog som pensum, har man gode chancer for at lykkes.

 Marie Scott Poulsen og Maria Steno: "Lokal Lobbyisme - Få indflydelse i kommunen", Djøf Forlag, 240 sider

Forrige artikel Kronik: Bedre mobilitet kræver national strategi Kronik: Bedre mobilitet kræver national strategi Næste artikel V om økonomiforhandlinger: Lad pengene følge borgeren V om økonomiforhandlinger: Lad pengene følge borgeren