Hovedstadsborgmestre: Derfor er stigende udligning urimeligt

DEBAT: 13,3 milliarder kroner bliver i 2018 sendt fra kommuner i hovedstadsområdet til kommuner i resten af landet. Og det hænger ikke sammen, skriver borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S) på vegne af borgmestre i 34 hovedstadskommuner. 

Af Steen Christiansen (S)
Borgmester i Albertslund Kommune. Indlægget er skrevet på vegne af de 34 hovedstadskommuner i Stopforskelsbehandlingen.nu

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den enkelte kommunes udgifter og kriterier i det social-økonomiske indeks, der hvert år sender 13,3 milliarder kroner fra hovedstadsområdets kommuner til resten af landet.

Derfor mener vi, at de enkelte dele af udligningssystemet heller ikke skal evalueres hver for sig, men ses i sin helhed.

Helhedssynet er vigtigt, da der i den verserende debat er flere eksempler på, at skiller man enkeltelementer ud, så giver det et forkert billede af den samlede omfordeling i udligningssystemet.

Alderskriteriet er en blandt flere misforståelser
For eksempel har det været fremme, at det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet er underkompenseret, fordi alderskriteriet ikke indgår i udligningssystemet med 100 procent.

Derved indikeres det, at kommunerne ikke bliver kompenseret fuldt ud, samt at det faktisk er muligt at skelne klart mellem aldersbetingede udgifter og socialt betingede udgifter.

Men socioøkonomiske faktorer har også betydning for udgifter til børnepasning, skoler og boligsikring, mens demografiske forhold også har betydning for udgifterne på socialområdet. En fuld udligning på baggrund af alder vil således ekskludere de sociale udfordringer, som den enkelte kommune måtte have.

Misforståelsen om alderskriteriet er således blot et af mange eksempler på, at hvis der tages enkeltelementer ud af udligningssystemet, vil det tegne et skævt billede af udligningssystemet og omfordelingen mellem kommuner.

Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderede da også så sent som i 2013 på baggrund af grundige analyser, at de penge, der bliver omfordelt, udgør en fair betaling for den faktiske byrde, kommuner har.

Kommuner skal belønnes for at klare sig selv
Og derfor bør udligningssystemet også indrettes, så kommunerne får flere incitamenter til at klare sig selv og færre incitamenter til at være afhængige af støtte.

Det skal som kommune kunne betale sig at satse på at øge sine indtægter i form af vækst og beskæftigelse i den private sektor, ligesom det skal kunne betale sig at være omkostningsbevidst.

Udligningssystemet overopfylder allerede i dag grundlæggende sit formål og overfører hvert år stadigt flere midler fra hovedstadsområdet til resten af landet.

Borgere i hovedstadsområdet bliver ramt
I 2018 sender hovedstadskommunerne 13,3 milliarder kroner til kommunerne i resten af landet.

Det er en stigning på 90 procent siden 2007.

Det mener vi på ingen måde er rimeligt over for borgerne i hovedstadsområdet, hvis det betyder, at de skal betale endnu mere i skat for at flytte milliarder til resten af landet, som har lavere skat, højere service, og hvor familierne tilmed har 96.000 kroner mere i rådighedsbeløb om året end tilsvarende familier i hovedstadsområdet.

Forrige artikel DF: Stop social eksport af storbyernes udsatte borgere DF: Stop social eksport af storbyernes udsatte borgere Næste artikel Statsansat: Provinsborgmestre er ligeglade med alt andet end egne arbejdspladser Statsansat: Provinsborgmestre er ligeglade med alt andet end egne arbejdspladser