Dansk Erhverv: Eksterne konsulenter er pengene værd

DEBAT: Kommunernes eksterne konsulenter er ikke spild af skattekroner, men er tværtimod med til at sikre det bedst mulige afkast for skatteborgernes penge. Flere kommuner bør blive bedre til at købe hjælp udefra, skriver Daniel Møller Jensen, Dansk Erhverv.

Af Daniel Møller Jensen
Politisk konsulent, Dansk Erhverv

De danske kommuner bliver ofte skudt i skoene, at de smider skattekroner ud ad vinduet, når de køber eksterne konsulenter. Men den kritik er ikke andet end et udtryk for fordomme. En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at kommunerne er meget tilfredse med de eksterne konsulenters arbejde, og flere mener da også, at det giver bedre service til borgerne. Derfor er der brug for, at vi styrker samarbejdet mellem de danske kommuner og den private konsulent- og rådgiverbranche.

For det går rigtig godt for den danske konsulent- og rådgiverbranche. Faktisk har der aldrig været flere beskæftigede i branchen, og væksten har igen i år sat rekord. En del af den flotte fremgang kan tilskrives salget af ydelser til det offentlige. Om end der stadig sælges langt flere ydelser til andre private virksomheder, køber det offentlige også i stigende grad konsulent- og rådgivningsydelser. Og det giver rigtig god mening.

Høj tilfredshed med konsulenterne
Dygtige konsulenter er ikke nogen, der skruppelløst fakturerer millioner af skattekroner for letkøbte, glittede Powerpoint-præsentationer eller tykke rapporter i farverigt omslag. Nej, dygtige konsulenter – hvad end der er tale om management-, IT-, design- eller kommunikationskonsulenter – er specialister på centrale områder, hvor kommunerne ikke selv har kompetencer eller ressourcer til specialiseret viden.

Det understreges også i en ny analyse fra Dansk Erhverv, hvor hele 87 procent af de adspurgte kommunale forvaltningschefer mener, at eksterne konsulenter er pengene værd. Det er de, fordi konsulenterne med specialiseret viden og et "udefra-ind"-perspektiv kan stille de modige spørgsmål og være med til at finde nye og bedre måder at løse opgaverne på.

Det er der i den grad brug for i en tid, hvor kommunerne står over for store forandringer. Der er et politisk ønske om modernisering og fornyelse, og det kræver, at vi lader fordommene om kommunernes indkøb af eksterne konsulenter ligge i skuffen.

Styrk det offentlig-private samarbejde
I stedet for at flage fordommene bør vi i stedet se på, hvordan vi rent faktisk styrker samarbejdet mellem kommunerne og den private rådgiver- og konsulentbranche.
Det kræver blandt andet, at kommunerne bliver bedre til at lære af hinanden. For eksempel kan vi se, at der er meget stor forskel på, hvor meget og hvordan de forskellige kommuner sætter rådgivnings- og konsulentopgaver i udbud. Ofte stiller kommunerne så unødvendigt detaljerede krav i udbudsmaterialet, at de ender med at spænde ben for sig selv på vejen for at få de bedste løsninger. Ligesom udbuddene ender med at være så omkostningstunge for rådgivningsvirksomhederne, at de simpelthen afstår fra at byde. Det gavner hverken virksomhederne eller kommunerne selv.

Gå i dialog
Derfor er det afgørende, at kommunerne tør tage dialogen med konsulent- og rådgivningsvirksomhederne tidligt i udbudsprocessen. Desværre ser vi, at kommunerne stort set ikke benytter sig af muligheden for at gå i dialog med virksomhederne. Og det er altså rigtig ærgerligt, når nu muligheden faktisk er der. Det er i langt de fleste tilfælde ganske enkelt nødvendigt at gå i dialog med konsulent- og rådgivningsvirksomhederne for at få et indblik i de løsninger, som virksomhederne kan levere – og dermed også for at sammensætte det bedste udbud.

Kommunernes genvej til viden
Eksterne konsulenter og rådgivere er kommunernes genvej til viden og inspiration. Viden og inspiration fra andre organisationer, universiteter og udlandet. Alt det, der skaber innovation – nye og smartere måder at gøre tingene på. Når kommunerne får tilrettelagt gode udbud og køber eksterne konsulenter og rådgivere, så kan kommunerne højne serviceniveauet til gavn for borgerne.

Mere for skattekronerne
Mange kommuner har typisk ikke økonomi til at have fuldtidsansatte specialister med den samme ekspertise og erfaring med en given rådgivnings- eller konsulentopgave, som private konsulent- og rådgivningsvirksomheder, fordi det ikke er opgaver, der løses ofte. Derfor kan eksterne rådgivere og konsulenter levere løsninger, som højner serviceniveauet i kommunerne. Og det giver jo al mulig mening at få det bedst mulige afkast for skatteborgernes penge.

Så til dig – hvad enten du er politiker eller ganske almindelig borger – der stædigt kritiserer din kommunes brug af eksterne rådgivere og konsulenter: Lad nu fordommene blive liggende i skuffen. Der er brug for dygtige konsulenter og rådgivere, der er i stand til at hæve sig over politiske kastevinde og skiftende markedsvilkår.

Det højner ikke den kommunale service, hvis man lader sig rive med af påstande om, at konsulenter og rådgivere er spild af skattekroner og stædigt fastholder, at man som kommune kan klare alting selv. Tværtimod. God offentlig service er ikke en ideologisk kamp om at være for eller imod indkøb af private ydelser. Det er et spørgsmål om almindelig sund fornuft, hvor man tager hele paletten i brug. Det er også derfor, at ni af ti forvaltningschefer mener, at det er pengene værd af købe eksterne konsulenter og rådgivere.

Det er da værd at tænke over.

Forrige artikel Esbjerg-borgmester: Afskaf det forældede kraftvarmekrav Esbjerg-borgmester: Afskaf det forældede kraftvarmekrav Næste artikel Asfaltglad borgmester: Hovedvej 15 bremser væksten i Produktionsdanmark Asfaltglad borgmester: Hovedvej 15 bremser væksten i Produktionsdanmark
Jobcentre skal betale Arnes pension

Jobcentre skal betale Arnes pension

SPAREKURS: Jobindsatsen skal trimmes for 1,1 milliard for at finansiere aftalen om tidlig pension. Det sker kun to år efter omfattende regelforenkling, som også medførte en milliardbesparelse. Fagforbund er stærkt bekymret.