Dansk Erhverv: Konsulentnedskæringer bremser den kommunale udvikling

DEBAT: Der er ikke noget modsætningsforhold mellem konsulentarbejde og den kommunale velfærd. Derfor er det ugunstigt at forsimple debatten om konsulenter med påstande om, at kommunerne kan klare alting selv, skriver Daniel Møller Jensen.

Af Daniel Møller Jensen
Chefkonsulent Dansk Erhverv

For nyligt indgik regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi i de kommende år. En aftale, der naturligt er præget af den alvorlige situation, som covid19 har skabt. Men det er også en aftale, der indeholder markante nedskæringer på kommunernes konsulentforbrug.

Det er selvfølgelig fornuftigt at se på, hvordan vi bruger de kommunale skattekroner bedst muligt. Det gælder også inden for konsulentområdet. Men i regeringens ideologiske jagt på konsulenterne spænder man simpelthen ben for sig selv. Man begrænser de kommunalt ansattes mulighed for at blive klogere, få ny viden og nye perspektiver på tingene.

Så kan man spørge sig selv, om det skaber bedre eller dårligere offentlig service for borgerne? Vi står over for gennemgribende og nødvendige forandringer i de kommende år. Kommunerne skal levere god offentlig service til et stigende antal børn og ældre. Kommunerne skal omstilles digitalt. Og kommunerne skal være en del af løsningen på den grønne omstilling af vores samfund. Opgaverne er mange, og pengene skal prioriteres.

Fejlagtigt modsætningsforhold
Løsningerne ligger ikke lige for. Hvis kommunerne skal løse de opgaver, uden borgerne skal mærke negative konsekvenserne, kræver det, at vi tænker nyt og gør tingene lidt smartere. Det gør vi nu engang bedst, når vi samarbejder. Der må være et samspil mellem de ansatte i kommunerne og den private rådgiverbranche.

For der er ikke noget modsætningsforhold mellem konsulentarbejde og den kommunale velfærd. Konsulenter står ikke op hver morgen og tænker: ”Hvordan kan jeg nu forringe den offentlige service mest muligt?”. Brug af konsulenter gør ikke velfærden mindre. Modsætningen er falsk.  

Tværtimod samarbejder kommunalt ansatte hver eneste dag med konsulenter om at sikre den bedste service til kommunernes borgere. Vores seneste analyse af kommunernes brug af konsulenter viser netop, at de kommunalt ansatte er tilfredse med samarbejdet.

Fordi kommunalt ansatte kan ikke klare alting selv. Fordi konsulenter bidrager med ressourcer og viden, der ikke er i kommunerne i forvejen. Ganske enkelt fordi man ved at samarbejde, skaber de bedste løsninger til gavn for borgerne. At påstå det modsatte – at kommunalt ansatte kan alting selv – er mangel på indsigt.

Når regeringen og KL indgår aftale om så markante nedskæringer i kommunernes konsulentforbrug, må man kunne forvente, at der kom svar på, hvilke konsulentydelser, som kommunerne i dag køber, der er overflødige. Hvad er det for konsulentydelser, der er er spild af skattekroner? De svar har vi endnu ikke fået.  

Ideologisk krig
I virkeligheden kan det undre, at man end ikke så meget som interesserer sig for den værdi, konsulentydelserne skaber, før man laver nedskæringerne. Der er nok heller ikke mange, der hjemme i privaten beslutter, at man skal skille sig af med bilen uden at tage højde for den værdi, bilen giver familien.

Det bliver mere og mere tydeligt, at det er en ideologisk krig mod konsulenterne – regeringens signaturprojekt. Det er i virkeligheden et kraftigt signal til de mange kommunale ledere om, at de ikke gør deres arbejde godt nok.

At de køber konsulentydelser uden værdi. Det syn deler vi ikke i Dansk Erhverv. Tværtimod laver kommunale ledere hver eneste dag benhårde prioriteringer. Og er der ikke behov for at trække på ekspertviden udefra, så benytter man sig ikke af den mulighed.  

Betyder det så, at samarbejdet mellem kommunerne og den private rådgiverbranche ikke kan blive bedre? Nej, det gør det ikke. Men samarbejdet bliver ikke bedre af, at vi graver grøfter ved at forsimple debatten om konsulenter mest muligt med fordomme og påstande om, at man kan klare alting selv.

Vi har måske på mere end noget andet tidspunkt brug for, at kommunerne ikke lukker sig om sig selv. Lukker af for nye idéer, ny viden og nye perspektiver. For gør man det, så går innovationen og udviklingen i stå. Til ugunst for borgerne og for samfundet i det hele taget.

Forrige artikel Aktører: Udligningsreformen kan blive en katastrofe for velfærden Aktører: Udligningsreformen kan blive en katastrofe for velfærden Næste artikel DF: Flertallet må sætte de kommunale embedsmænd på plads DF: Flertallet må sætte de kommunale embedsmænd på plads