DF: Rige og fattige kommuner skal stoppe skænderiet om udligning

DEBAT: Debatten om udligning handler om, hvem der skal betale til de fattige kommuner. Fokuser i stedet på, at vi deles om den velstand, som vi skaber, mener René Christensen (DF).

Af René Christensen (DF)
Finansordfører

Mulighed for udvikling er formodentlig noget, som langt de fleste politikere kan blive enige om, at der skal være plads til. Men det er også et noget slidt udtryk.

Hvad er udvikling endelig? Det er der formodentlig lige så mange meninger om, som der er politikere.

Hvis der fra politisk hold skal sikres udvikling, så kræver det, at der er økonomiske muligheder for at prøve nye tiltag af eller foretage de analyser, der skal til.

Man skal også have et klart mål med udviklingen.

Skattegrundlaget er en udfordring
Lad os tage kommunerne. Der er 98 kommuner i vores lille kongerige, Danmark. Vi er bestemt ikke verdens største land, men alligevel har vi endog meget store forskelle på vores landsdele og kommuner.

Hvad er det, der gør, at der er disse store spænd på mulighed for udvikling? 

Et af de grundlæggende udfordringer er skattegrundlaget i den enkelte kommune. Vi er et skattefinansieret velfærdssamfund med alle de goder og udfordringer, der følger med det.

Hvis store dele af befolkningen i en kommune er på overførsel eller generelt er beskæftiget inden for brancher, hvor lønningerne ikke er høje, så har det stor betydning for de økonomiske muligheder i den enkelte kommune.

Rige og fattige kommuner skændes
I dag oplever jeg, at der er en debat om, hvem der skal betale til de kommuner, som det er "synd for".

Det er et skænderi mellem de "rige" og de "fattige" kommuner, som der skrives i sangen med teksten "hvem skal nu betale, hvem har råd til mere".

Men jeg mener, at det bør handle mere om, at vi deles om den velstand, der skabes. Der skabes en del velstand omkring de store byer, og vores hovedstad, København, har oplevet en god fremgang i beskæftigelse, tilflyttere og nye virksomheder.

Ligeledes er lønningerne højere i hovedstadsområdet. Det skal vi alle glæde os over – det er godt for Danmark.

Turismen blomster netop her som bare et eksempel, men det gør den så sandelig også i provinsen.

Hovedstadens udvikling udfordrer provinsen
Bagsiden af den medalje er, at vi i hovedstaden oplever, at boligpriserne har været støt stigende over en efterhånden lang periode.

Det betyder, at de borgere med de laveste indtægter (personer på overførsel, kontanthjælp og førtidspension) vælger at rejse ud. Ud til provinsen, hvor det er muligt at opretholde et fornuftigt liv med en mindre indkomst.

Det bevirker så, at skattegrundlaget falder, samtidig med at udgifterne stiger til overførselsindkomstmodtager i den kommune, som borgeren vælger at bosætte sig i.

Dermed har den positive og gode udvikling i de store byer desværre bidraget til, at kommunerne i provinsen er meget udfordret på muligheden for at udvikle velfærden såsom ældrepleje, folkeskole, ungdomsuddannelserne, børneområdet og ikke mindst erhvervsudvikling.

Udligningsreform er bydende vigtig
Derfor er det bydende vigtigt, at der kommer en reform af udligningssystemet mellem kommunerne.

Det er ikke, fordi de store byer skal straffes, men det er bare sådan, at de rammevilkår, der er, bestemt ikke er ens i alle kommuner i Danmark. Det bliver de nok heller aldrig.

Der vil altid være kommuner, der har truffet de forkerte valg, der er kommuner, der er dygtigere end andre, men det kan de store forskelle ikke længere alene forklares med.

Forrige artikel Forældre til KL: Tag skænderiet med Christiansborg – ikke med os Forældre til KL: Tag skænderiet med Christiansborg – ikke med os Næste artikel Forsker: Økonomiaftalen er et plaster på et åbent sår Forsker: Økonomiaftalen er et plaster på et åbent sår
Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

POLITISK STUEGANG: Hvis det står til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal styrelsen bestemme mere over, hvordan kommunerne passer deres sundhedsopgaver med for eksempel at forebygge sygdom og dårligt helbred blandt børn og voksne. Det er en af flere interessante meldinger fra topembedsmanden i Altingets podcast, hvor han også bliver spurgt, hvorfor han ikke længere er med til regeringens pressemøder om corona.