DI: Det offentlige bør bruge virksomhederne som grøn løftestang

DEBAT: Det offentlige samarbejder mindre med det private om at løse opgaver. Det er en skam, for det private har både klimaambitoner og -kompetencer, mener Dansk Industri.

Af Rasmus Ødum
Koncerndirektør COWI og formand for DI’s udvalg for Offentlig-Privat Samspil

For første gang i 10 år er der nu tilbagegang i omfanget af kommunernes samarbejde med virksomhederne. Det dokumenterer de kommunale regnskaber.

Samtidig har regeringen sat en ambitiøs målsætning om, at Danmarks udledning af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent, og regeringen har nu igangsat en række klimapartnerskaber med erhvervslivet. Parallelt har FN vedtaget 17 verdensmål for miljømæssig og social bæredygtighed, som blandt andet skal bekæmpe de ødelæggende klimaforandringer og sikre uddannelse, arbejde, ligestilling og sundhed for alle.

For at alt dette skal lykkes, kræver det, at vi i Danmark samarbejder mere på tværs af sektorer – ikke mindre. De statslige institutioner og kommunerne skal i stedet for at lukke sig om sig selv invitere virksomhederne indenfor, når idéer skal udvikles, og opgaver skal løses. 

Virkelysten og ambitionen blandt virksomheder med mål om at gøre en forskel i Danmark og i verden er markant. I dansk erhvervsliv formulerer virksomhederne nye strategier, sætter mål for bæredygtighed, tilpasser produktionen og udvikler nye klimavenlige produkter. Alt sammen med udgangspunkt i FN’s verdensmål.

En stolt tradition under pres
Danmarks virksomheder har taget samfundsansvar. Erhvervslivet - både i regi af Dansk Industri og i den enkelte virksomhed - har kvitteret for regeringens klimamålsætning. Fra Dansk Industris side har vi præsenteret den første sammenhængende 2030-plan for indfrielse af 70 procent-målsætningen, og vi indgår aktivt i arbejdet i de nye klimapartnerskaber. 

Alt det positive arbejde til trods konstaterer vi samtidig, at kommunerne i praksis mindsker deres samarbejde med den private sektor. 

Danmark har en historisk tradition for langsigtet, tæt samarbejde mellem offentlig og privat sektor. Dette er populært sagt en ’differentiator’ på den globale scene. Vi har i Danmark en unik mulighed for at udvikle strategier til gavn for alle, som kan inspirere verden omkring os, sikre velstand og bæredygtighed og løfte erhvervslivet ud på den internationale scene. 

Erhvervslivet er løftestang for den offentlige sektor for mange ting. Eksempelvis til at udnytte den digitale omstilling, finde grønne alternativer og stræbe efter at forbedre servicen og infrastrukturen overfor danskerne.

For erhvervslivet er samarbejde med kommuner, regioner og statslige institutioner samtidig den startbane, som er nødvendig for at nye løsninger og teknologier for alvor får flyvehøjde og internationalt forretningspotentiale. 

Flere opgaver i udbud og mere rum til nytænkning
Lad os sammen på tværs af sektorer formulere en ambitiøs plan for, hvordan den offentlige sektor kan samarbejde med virksomheder om opgaveløsningen. Jeg ser tre spor: 

Beslutningstagere i stat, regioner og kommuner skal for det første styrke konkurrencen om løsningen af offentligt finansierede opgaver og teste både bæredygtighedsdimensionen og omkostningsniveauet.

Desuden bør de offentlige indkøberes fokus rettes mod output - i stedet for at stille specifikke krav til løsningsmodeller for at give rum til nytænkning og innovation.

Og sidst bør de offentlige beslutningstagere udfordre den gængse adskillelse mellem anlægs- og driftsbudgetter for at skabe den bedste totaløkonomi, også i et bæredygtighedsperspektiv. 

Regeringens politiske ambition er, at den grønne omstilling ikke må koste arbejdspladser. Ambitionen kan vi videreudvikle til en succeshistorie for Danmark med et stærkt offentlig-privat samspil som ’differentiator’. Både samfund og virksomheder vinder, når vi samarbejder.

Forrige artikel Forskningscenter: Kommuner bør udnytte ikkefastboendes ressourcer Forskningscenter: Kommuner bør udnytte ikkefastboendes ressourcer Næste artikel Knud Aarup: Kommentariatet misforstår tyngden af Statsministerens nytårstale   Knud Aarup: Kommentariatet misforstår tyngden af Statsministerens nytårstale  
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.