Debat

DI: Frikommuneforsøg må ikke bruges til at droppe borgernes rettigheder

DEBAT: Den nye frihed til kommunerne må ikke blive på bekostning af borgernes frihed til at vælge private dagtilbud og socialtilbud, skriver Jakob Scharff.

Dansk Industri frygter, at regeringens frikommuneforsøget skal benyttes til at gøre op med private aktører på socialområdet og på dagtilbudsområde.
Dansk Industri frygter, at regeringens frikommuneforsøget skal benyttes til at gøre op med private aktører på socialområdet og på dagtilbudsområde.Foto: Liselotte Sabroe Ritzau/Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jakob Scharff
Branchedirektør i Dansk Industri

Snart bliver syv kommuner sat fri af store dele af de statslige og kommunale love og regler. Det er dermed tanken og håbet, at ledere og medarbejdere får mere frihed og tid til at skabe den bedst mulige kvalitet for borgerne. Lag på lag af bureaukrati og regler har tynget kommunerne, så det er i udgangspunktet et godt formål at sætte kommunerne fri.

Der er mange love og regler på velfærdsområderne. Nogle af dem regulerer i detaljen opgavevaretagelsen, mens andre giver borgere rettigheder og retssikkerhed.

I iveren efter at gøre frikommuneforsøget ”vildt” ved at suspendere så mange regler som muligt, er der risiko for, at også regler, der giver borgerne rettigheder, ryger.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk

Det vil imidlertid være et voldsomt indgreb, også selvom det sker i den bedste mening. Vi opfordrer derfor til, at politikerne på Christiansborg og i de syv kommuner husker at foretage en kvalitativ vurdering af, om de regler og paragraffer, der suspenderes, reelt regulerer opgavevaretagelsen i de kommunale institutioner.

Det er helt afgørende, at friheden til kommunerne ikke bliver på bekostning af borgernes frihed. Selvbestemmelse og friheden til selv at vælge leverandør bør være grundlæggende rettigheder - også i frikommunerne.

Kun ved at slippe de lokale ledere fri og reelt give dem ansvaret, får vi et lokalt ejerskab for udviklingen af velfærden

Jakob Scharff, Branchedirektør i Dansk Industri

Læs også

For lidt fokus på resultater
Borgmestrene fra de udvalgte kommunerne udtrykker ønske om at erstatte kontrol med tillid, at fagmedarbejderne kan træffe flere beslutninger selv og at der ikke skal være nedskrevne regler og procedurer for alt. Tilsvarende efterspørges der mere tid til kerneopgaven frem for registreringer og unødvendige dokumentationskrav.

Dansk Industri er enig i, at der er for lidt fokus på resultatet, altså kvaliteten af den velfærd, de enkelte velfærdsleverandører leverer. Der er nemlig behov for, at lederne skal kunne lede og ikke bare administrere.

Kun ved at slippe de lokale ledere fri og reelt give dem ansvaret, får vi et lokalt ejerskab for udviklingen af velfærden. Det er blandt DI’s principper for udviklingen af den offentlige sektor, og det bakker vi op om.

Afvikling af det frie valg?
Statsministeren kædede i sin åbningstale sidste år borgernes frie valg sammen med bureaukrati, unødige dokumentationskrav og ”minuttyranni”. Det er ikke tilfældet.

Det, at nogle borgere tilvælger et privat alternativ, kan jo ikke betyde, at mulighederne og frirummet til at løse opgaver bedst muligt internt i kommunale institutioner bliver yderligere detailreguleret. Det giver jo ingen mening.

Borgmestrene i de udvalgte kommuner har heller ikke angrebet de private leverandører og borgernes frie valg, når de har løftet sløret for deres intentioner i projektet.

Men med statsministerens åbningstale sidste år og regerings ideologiske forslag om forbud mod private aktører på socialområdet og på dagtilbudsområdet, er det mere end nærliggende at få den tanke, at frikommuneforsøgene skal kunne benyttes til at afvikle borgernes ret til at selv at vælge leverandør.

Dokumentation

Temadebat: Kan Mette Frederiksens vilde idé skabe vilde resultater?

”Det er en lidt vild idé.”

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen, da hun ved Folketingets åbning lancerede planerne om at give syv kommuner næsten ubegrænset frihed i indretningen af folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet.

Spørgsmålet er, om den vilde idé kan skabe vilde resultater. 

Hvordan kan kommunerne bedst udnytte friheden? Hvilke forbedringer kan vi forvente at se? Hvordan skal forsøget evalueres? Kan de syv udvalgte kommuner danne inspiration for fremtidens kommunale velfærd? 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Scharff

Branchedirektør, DI Service og Offentlig-Privat Samspil
cand.scient.adm. (RUC 2000)

0:000:00