DI: Kommuner kan spare penge ved at bruge eksterne rådgivere

DEBAT: Når kommunerne samarbejder med det private, kan de både spare penge og skabe bedre resultater, der er tilpasset lokale behov, skriver Henriette Søltoft, branchedirektør i DI Rådgiverne. 

Af Henriette Søltoft
Branchedirektør for DI Rådgiverne

Jo mere kommunerne samarbejder med private rådgivervirksomheder, jo lavere er kommunernes udgifter per borger til at løse opgaverne. Når kommunerne øger rådgiverkøb med en procent, tyder det på, at kommunernes samlede udgifter vil være 500 millioner kroner mindre.

Det er en ny undersøgelse fra DI Rådgiverne, som fortæller, at det virker at stå sammen, for det private og det offentlige spiller hinanden gode. Dét er en af Danmarks absolutte styrker. Når to plus to bliver til fem – mindst.

Undersøgelsen viser, at de kommuner, som køber flest rådgivertimer hos private, ikke har de højeste udgifter – tværtimod. DI Rådgivernes undersøgelse peger i retning af, at øget samarbejde også betaler sig økonomisk for kommunerne.

Skaber innovative løsninger
Den positive offentlige-private-synergi sker eksempelvis, når Gladsaxe Kommune samarbejder med boligforeninger, det lokale forsyningsselskab og en rådgivervirksomhed om klimasikring. Det konkrete samarbejde har resulteret i nye innovative løsninger – tilpasset lokale behov.

Våde kældre og ødelæggelse af bygningerne undgås, og beboerne får øget livskvalitet gennem nye grønne områder. Projektet sparer penge, da forsyningsselskabet undgår at udvide kloaksystemet.

Eller når Roskilde Kommune samarbejder med et digitalt kommunikationsbureau om en chatbot, der besvarer standardspørgsmål til kommunens tilflyttere. Kommunen får ny viden gennem projektet. Den nye viden bliver brugt til at videreudvikle chatbotten til kommunens dialog med langt flere borgere, og kommunen sparer penge både på kort og langt sigt.

Vi får langt bedre ældrepleje, mere lærende boligbyggeri og innovative klimaløsninger, når det offentlige og private rådgivervirksomheder deler viden, udnytter hinandens forskellige kompetencer og bringer erfaringer fra borgere og løsning af tidligere opgaver i spil for at løse udfordringerne.

Ingen stigning i graden af samarbejde
Alligevel steg graden af samarbejde ikke i 2017. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opgjorde i december graden af konkurrenceudsættelse i det offentlige i 2017. Tallene viser, at der overordnet for hele den offentlige sektor sker færre konkurrenceudsættelser. Det er dog positivt, at kommunerne er gået en smule frem og har samarbejdet med private om flere opgaver i 2017 end i 2016.

Der er gode muligheder for mere samarbejde. Kun omkring en fjerdedel af alle udbudsegnede opgaver søger det offentlige en privat samarbejdspartner til.

Det er en af grundene til, at DI Rådgiverne har fremlagt et inspirationskatalog med indblik i de ydelser, rådgivervirksomheder leverer til kommuner, regioner og staten. Kataloget indeholder også et værktøj, der guider offentlige ledere til at afklare, om en opgave løses mest hensigtsmæssigt af en privat rådgivervirksomhed eller internt i den offentlige organisation.

Offentligt-privat-samarbejde kan betale sig. Det gavner både økonomisk og kvaliteten af det endelige resultat. Men kun hvis samarbejdet sker på et oplyst grundlag, hvor de offentlige institutioner tydeligt kan se, hvor og på hvilken måde det kan betale sig at bruge eksterne rådgivere.

Det giver øget sikkerhed og tryghed i processen – og efterfølgende oftest bedre resultat og økonomiske besparelse.

Forrige artikel Stephanie Lose: Yderkommuner kan blive taberne i sundhedsreformen Stephanie Lose: Yderkommuner kan blive taberne i sundhedsreformen Næste artikel V-politiker: Unge skal arbejde for deres kontanthjælp V-politiker: Unge skal arbejde for deres kontanthjælp