Idrætsformænd: Regeringen er nødt til at suspendere anlægsloftet for 2021

DEBAT: En suspendering af anlægsloftet for 2021 vil være et effektivt tiltag for at styrke økonomien, den grønne omstilling og idrætten efter coronakrisen, skriver idrætsorganisationer.

Af Niels Nygaard og Jane Jegind (V)
Formand, Danmarks Idrætsforbund, og formand, Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, og by- og kulturrådmand i Odense Kommune

Loftet over kommunernes anlægsinvesteringer skal suspenderes hele næste år. Det har KL's formand, Jacob Bundsgaard (S), meldt ud i Altinget som et krav forud for økonomiforhandlingerne med regeringen. Et krav, som mange kommuner, og som vi i Danmarks største idrætsorganisation, DIF, og IFFD bakker op om.

Ikke nok med, at en suspendering af anlægsloftet 2021 vil hjælpe samfundsøkonomien. Renovering af skoler, daginstitutioner og fysiske rammer for idrætten kan tilmed styrke betydningsfulde lokale fællesskaber, der får en endnu vigtigere rolle i samfundet, når hverdagen igen normaliseres for danskerne.

Flere kommuner har allerede fremrykket deres planlagte anlægsprojekter til i år, og der skal lyde en uforbeholden ros til regeringen for at suspendere det kommunale anlægsloft for 2020 og skabe bedre lånemuligheder for kommunerne.

Brug for længere tid
Desværre kan flere kommuner kun fremrykke allerede godkendte renoveringsprojekter til i år. Større anlægsprojekter, der ikke bare handler om udskiftning af vinduer som for eksempel modernisering af en idrætshal, kræver strategisk planlægning, myndighedsgodkendelse og lokal involvering.

Det korte vindue for 2020 og de konkrete effekter, som coronakrisen har på vores alles hverdag, gør det meget svært at benytte suspenderingen af anlægsloftet til at holde gang i dansk økonomi. Kommunerne har brug for længere tid til at planlægge langsigtet og igangsætte større anlægsprojekter, der går ind i 2021.

Anlægsbranchen kan konstatere faldende efterspørgsel og stigende ledighed. Hvis regeringen for alvor vil bruge kommunernes anlægsinvesteringer som en løftestang for vækst og beskæftigelse efter coronakrisen og styrke rammerne for den nye udligningsreform, bør regeringen og KL hurtigt suspendere kommunernes anlægsloft for 2021 og forlænge de øgede lånemuligheder.

Anlægsprojekter kan skabe endnu mere værdi for samfundet
Mange af de anlægsprojekter, der nu fremrykkes, er vigtige renoveringsprojekter, der styrker den grønne omstilling. Men suspendering af anlægsloftet kan få langt større værdi for Danmark, hvis kommunerne faktisk kan igangsætte større projekter og involvere lokale aktører.

For ud over en stigning i antallet af projekter ligger der store uudnyttede potentialer i mange anlægsprojekter. Med involvering af flere forvaltninger, relevante kommunale institutioner og lokale foreninger kan renoveringer af for eksempel skoler blive modernisering til gavn for lokale idrætsforeninger, der i højere grad kan benytte skolernes faciliteter.

I andre tilfælde kan klimatilpasningsprojekter skabe rum og rammer for idræt og lokale fællesskaber. Det kræver blot en lidt længere tidshorisont for kommunerne.

Sammen med regeringens ambitiøse planer om igangsættelse af renoveringer i de almene boligområder for op mod 30 milliarder kroner fra Landsbyggefonden, så kan en suspendering af anlægsloftet for 2021, som KL foreslår, derfor være et effektivt tiltag for at styrke dansk økonomi, den grønne omstilling og de nære rammer for danskernes hverdag efter coronakrisen.

Vi bør sammen arbejde på at stå endnu stærkere på den anden side af krisen ved at suspendere anlægsloftet for næste år, så kommunerne får bedre rum til at udføre større anlægs- og renoveringsprojekter til gavn for alle.

Forrige artikel HK til borgmester: Virksomhedspraktik hjælper sjældent borgere i arbejde HK til borgmester: Virksomhedspraktik hjælper sjældent borgere i arbejde Næste artikel Dansk Fjernvarme: Nej, kommuner tager ikke brødet ud af munden på VVS'ere Dansk Fjernvarme: Nej, kommuner tager ikke brødet ud af munden på VVS'ere