Vild start på OK18: Fagforeninger sætter forhandlinger på standby

OK18: Ansatte i staten har fredag udvekslet krav med Finansministeriet. Lønmodtagerorganisationerne på tværs af den offentlige sektor meddeler samtidig, at de ikke vil deltage i planlagte møder, før der kommer skred i forhandlinger om lærernes arbejdstid.

Lønmodtagerorganisationerne har fredag middag fremsendt deres overenskomstkrav til Moderniseringstyrelsen – og de statslige arbejdsgivere har kort efter kvitteret med deres modkrav.

I tirsdags blev der udvekslet krav på kommunernes og regionernes område, og de offentlige overenskomstforhandlinger (OK18) burde dermed være skudt i gang.

Men der bliver tilsyneladende god plads ved mødebordene. I forbindelse med udvekslingen af krav meddeler CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), som forhandler på vegne af de knap 180.000 ansatte i staten, at man ikke vil deltage i planlagte forhandlingsmøder, før der er kommet skub i reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid.

"Det er afgørende, at underviserområdet omfattet af lov nr. 409 får en forhandlet arbejdstidsaftale. Det meddelte vi Sophie Løhde den 6. oktober 2017, så vi kunne nå at have reelle forhandlinger, inden vi udvekslede krav til OK18. Det ønskede Sophie Løhde ikke, hvorfor vi nu meddeler ministeren, at lærerne skal forhandles først. Det betyder i praksis, at underviserområdet skal i reelle forhandlinger, der peger frem mod en aftale, før vi går i gang med at forhandle øvrige krav," siger CFU-formand Flemming Vinther i en pressemeddelelse.

Samme besked udgår fra Forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer de 564.000 ansatte i kommuner og regioner.

"På det offentlige arbejdsmarked har vi en god og solid tradition for, at alle personalegrupper er dækket af en overenskomst og en aftale om arbejdstid. Det er et grundlæggende vilkår i den danske model. I Forhandlingsfællesskabet har vi derfor taget det helt usædvanlige skridt at måtte meddele arbejdsgiverne, at forhandlingerne er sat på standby. Det betyder i praksis, at organisationerne på underviserområder skal i reelle forhandlinger, før Forhandlingsfællesskabet og øvrige organisationer går i gang med at forhandle," siger formand Anders Bondo Christensen, som også er formand for Danmarks Lærerforening, i en pressemeddelelse.

Musketéred træder i kraft
Indtil videre betyder det, at fagbevægelsen ikke deltager i en række tekniske forhandlingsmøder, hvor parternes krav foldes ud på embedsmandsniveau, mens de reelle forhandlinger efter køreplanen først indledes efter nytår.

Men allerede i dag har Forhandlingsfællesskabet valgt at udeblive fra et forhandlingmøde på regionernes område.

I realiteten har man på lønmodtagersiden altså valgt at sætte den såkaldte musketéred i effekt, som lønmodtagerne på tværs af de tre sektorer har indgået – og som kræver realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid, sikring af de statsligt ansattes frokostpause samt sikring af ligeløn og lønstigninger for de lavest lønnede, før man vil bevæge sig frem mod en overenskomstaftale.

"Ja, situationen er faktisk, at vi har valgt at effektuere musketéreden," siger Anders Bondo Christensen til Altinget.

Der er ellers forud for kravsudvekslingen blevet holdt møder mellem Anders Bondo Christensen og KL's topforhandler Michael Ziegler. Men på trods af positive tilkendegivelser fra begge parter er det tilsyneladende ikke nok til at opfylde lønmodtagernes forventninger på nuværende tidspunkt.

"Vi vil gerne kvittere for, at KL har taget initiativ til møderækken, og jeg håber og tror på, at vi kan komme i realitetsforhandlinger, men der er vi altså ikke helt endnu," siger Anders Bondo Christensen.

Ziegler: Behov for normalisering
Konflikten om lærernes arbejdstid er en efterdønning fra overenskomstforhandlingerne i 2013, som endte med lockout af lærerne og et regeringsindgreb, som ophævede deres arbejdstidsbestemmelser.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 fortsatte kampen om lærernes arbejdstid, og Michael Ziegler lægger ikke skjul på, at han gerne snart vil slippe for den diskussion.

"Det må jo være et mål på et eller andet tidspunkt at komme ind i en normal gænge ligesom på alle andre områder. Vi har bestemt stadig stærke meninger omkring, at vi også på det her område skal skabe gode rammer for, at kommunerne kan levere en god folkeskole. Men det må jo være sådan, at vi på et tidspunkt kan komme ind i en normal gænge, hvor det bliver et normalt forhandlingsområde," siger han til Altinget.

CFU agter fortsat at deltage på det sættemøde med innovationsminister Sophie Løhde (V), der er planlagt i Finansministeriet på tirsdag, men slår herefter bremserne i, indtil der kommer skred i forhandlinger om lærernes arbejdstid.

Her kan du se listen over CFU's krav til OK18.

Her kan du læse om krav på kommunernes og regionernes område.

Her kan du se listen over Moderniseringsstyrelsens krav til CFU.

Her kan du se listen over Moderniseringsstyrelsens krav til Akademikerne.

Forrige artikel Dennis Kristensen: 2015 var mit største nederlag – det skal ikke gentage sig Dennis Kristensen: 2015 var mit største nederlag – det skal ikke gentage sig Næste artikel Kommunalredaktør: Det skal du huske fra 2017 Kommunalredaktør: Det skal du huske fra 2017
Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

Overvismand: Ny velfærdslov bliver ingen paladsrevolution

KØF: Formanden for Det Økonomiske Råd, professor Carl-Johan Dalgaard, forventer ikke, at en kommende velfærdslov vil gøre nogen større forskel for udviklingen af de offentlige udgifter. Men detaljerne kan få konsekvenser lokalt.