Flere kommuner overvejer at droppe resultatløn til konsulenter

HANDICAP: Tre kommuner har droppet aflønning af konsulenter på resultatbaserede kontrakter, og flere kan være på vej, viser en gennemgang. Kommunen med den største kontrakt er tilfreds med ordningen og har tænkt sig at fortsætte.

En række kommuner overvejer i disse dage, om det fremover skal være muligt at tilknytte konsulenter på resultatlønnede kontrakter til at finde besparelser på socialt udsatte.

Det sker, efter at Altinget har afsløret, hvordan i alt 31 kommuner benytter sig af konsulenter til at finde besparelser på socialt udsatte. Størstedelen af aftalerne er baseret på kontrakter, der sikrer konsulenterne højere betaling, jo større besparelser de er med til at sikre kommunerne.

Derudover har tre kommuner allerede endegyldigt sagt farvel til aflønning af konsulenterne via den kritiserede no cure no pay-model, der kun udløser betaling, hvis der opnås en besparelse.

Det viser en gennemgang af udvalgs- og byrådsmødereferater hos de 31 kommuner, som har eller har haft et samarbejde med eksterne konsulenter om at finde besparelser på indsatser og tilbud til handicappede borgere.

I Albertslund Kommune presser Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF eksempelvis på for et farvel til betalingsmodellen, der giver konsulenterne en højere aflønning, jo større besparelser de finder.

”Det er grotesk, at man lægger en indbygget inhabilitet ind i den måde, man behandler borgersagerne på,” siger medlem af Social- og Sundhedsudvalget i Albertslund for Enhedslisten, Helge Bo Jensen.

Hensyn til borgernes penge
Konsulentfirmaet Brorson Consult er i vestegnskommunen hyret til at gennemgå 30 borgersager og kan se frem til at modtage 10 procent af den samlede besparelse, som de finder for kommunen. Om aflønningskonstruktionen bliver fortid i Albertslund, afhænger i høj grad af Socialdemokratiet, der sidder på 9 ud af 21 mandater i byrådet.

Partiet har endnu ikke taget stilling i sagen, der skal behandles på et nært forestående byrådsmøde.

”Vi må se, hvordan diskussionen forløber den kommende uge. Vi er også sat i verden for at passe på borgernes penge,” siger Socialdemokratiets formand for Social- og Sundhedsudvalget, Paw Østergaard Jensen.

Altingets gennemgang af konsulentsagen har vist, at i alt 31 ud af 98 kommuner har benyttet sig af private konsulenter til at finde besparelser på socialt udsatte og psykisk syge. Størstedelen aflønnes efter no cure no pay-princippet, hvor konsulentfirmaet modtager enten 10 eller 15 procent af den samlede besparelse, de opnår for kommunen.

Betalingsmodellen er af professor i socialret John Klausen blevet vurderet til at kunne være på kant med loven, og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har kaldt metoden både aggressiv og grov.

Flere kommuner kan følge trop
Ankestyrelsen undersøger netop nu lovligheden af kommunernes brug af de resultatlønnede konsulenter, og om der i den forbindelse er grundlag for at rejse en tilsynssag mod kommunen.

Flere kommuner ud over Albertslund har dog ikke tænkt sig at vente på Ankestyrelsens afgørelse og har valgt at foregribe begivenhederne ved at diskutere, om betalingsmodellen bør have en fremtid i kommunen.

I Allerød skal modellen diskuteres på et møde i Økonomiudvalget d. 5. februar, og i Odder skal byrådet i starten af marts diskutere et forslag fra Enhedslisten om at droppe betalingsmodellen.

I både Ringkøbing-Skjern og Vejle Kommune er man et stykke længere fremme. Her har man i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Voksenudvalget allerede besluttet at droppe no cure no pay-modellen.

I Vejle afventer man forvaltningens vurdering af, om beslutningen skal verificeres af hele byrådet, mens udvalgets beslutning i Ringkøbing-Skjern skal diskuteres på et byrådsmøde i midten af februar.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Lennart Qvist (K) betragter afgørelsen om at droppe betalingsmodellen som truffet allerede. Han forventer, at byrådet blot tager udvalgets beslutning til efterretning.

”Byrådssagen handler om det svar, vi skal sende tilbage til Ankestyrelsen, som jeg betragter som den formelle del. Jeg vil være dybt overrasket, hvis nogen i byrådet skulle have en anden holdning end den, der er truffet i udvalget,” siger Lennart Quist.

Tre kommuner har trukket stikket
Udvalgsformanden mener ikke, at resultatløn ”hører hjemme” på socialområdet.

”Det skaber en unødig tvivl og mistanke om, at man ikke træffer de beslutninger, som tjener borgeren bedst,” siger Lennart Qvist.  

Tre kommuner har allerede besluttet sig for at droppe brugen af konsulenter på resultatbaserede kontrakter. Det drejer sig om Kolding, Furesø og Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune indgik i marts sidste år en resultatbaseret aftale med konsulentfirmaet Brorson Consult om gennemgang af 25 borgersager, hvor konsulentfirmaet honoreres med 10 procent af den samlede besparelse.

Men nu er metoden fortid i kommunen. Og de sager, konsulentfirmaet tager sig af i kommunen, aflønnes nu på timebasis, oplyser formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ballerup Lolan Marianne Ottesen.

”Hvis man aflønner nogen baseret på de besparelser, de finder, så er de selvfølgelig meget hooked på at finde besparelser for enhver pris. Det er vi ikke interesseret i. Vi er interesseret i, at vores borgere får et ordentligt tilbud,” siger Lolan Marianne Ottesen (S).

Silkeborg fortsætter
Det mest omfangsrige samarbejde med resultatlønnede konsulenter foregår aktuelt i Silkeborg Kommune. Her er Brorson Consult hyret til at gennemgå lige under 300 borgersager. Konsulenterne kan ifølge kontrakten se frem til at modtage 15 procent af den samlede besparelse, de opnår for kommunen.

At flere kommuner enten dropper eller overvejer at droppe resultatlønnen til konsulenterne, får dog ikke politikerne i Silkeborg til at droppe praksissen, selvom emnet for nylig har været på dagsordenen i Socialudvalget. Det fortæller formand for Socialudvalget Helle Gade (S).

”Som udgangspunkt synes jeg, det er en god måde at arbejde på med et konsulentfirma. Men det betyder ikke, at det er noget, vi vil gøre konsekvent fremadrettet,” siger Helle Gade.

,

Forrige artikel Aktører med hård kritik af planloven: Rul tilladelser til store butikker tilbage, før det er for sent Aktører med hård kritik af planloven: Rul tilladelser til store butikker tilbage, før det er for sent Næste artikel DF og støttepartier vil udligne mere, V er fåmælt, mens K træder på bremsen DF og støttepartier vil udligne mere, V er fåmælt, mens K træder på bremsen
Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

Nye tal: Kommuner afsætter flere penge til udsatte og ældre

BUDGET: Kommunerne løfter budgetterne til udsatte børn og voksne med handicap. Men også de ældre er blevet prioriteret lokalt, viser gennemgang af budgettal. Oven i det kommer penge fra Folketinget til daginstitutioner og ældrepleje.