Forslag til KL-topmøde: Flere børn og ældre skal automatisk udløse ekstra penge til kommuner

ØKONOMI: Et forslag fra Helsingør om at binde statens bevilling til kommunerne fast til befolkningsudviklingen er på dagsordenen til KL’s forestående topmøde. Idéen møder modstand på Christiansborg.

Budgetlovens rammer om kommunernes økonomi skal tilpasses en virkelighed med et stigende antal ældre og børn.

Det er opfordringen til regeringen fra et flertal i Helsingørs byråd, der benytter KL’s delegeretmøde i næste uge til at sætte fokus på kommunernes økonomi og de demografiske udfordringer.

Det sker med et forslag om, at der ved en forestående evaluering og revision af budgetloven sker en ændring, så det fremadrettet indgår, at kommunernes økonomiske ramme automatisk tilpasses befolkningsudviklingen.

Login