Holbæk: Sådan har vi fået bedre kvalitet for færre penge

STAFET: Digitalisering, konkurrenceudsættelse og hverdagsinnovation har givet Holbæk bedre og billigere kvalitet, skriver borgmester Søren Kjærsgaard (V).

Af Søren Kjærsgaard (V)
Borgmester i Holbæk

Kommunerne skal effektivisere for at klare fremtidens udfordringer. Det er der ikke nogen vej uden om. Men i Holbæk gør vi det ikke hovedløst og uden øje for kvaliteten - tværtimod.

Alligevel har vi haft stor succes. Siden vi i 2010 vedtog den første effektiviseringsstrategi, har vi sparet næsten 200 millioner kroner.

Men det har været – og vil også i fremtiden være – et langt sejt træk. For effektiviseringer har mange udtryk. Fra det svært målelige, men uhørt vigtige fokus på kerneopgaven og hverdagsinnovationen til konkurrenceudsættelserne, hvor gevinsterne ofte kan opgøres ned på den sidste øre.

Nedenfor vil jeg give tre konkrete eksempler på effektiviseringer med fokus på de ’kloge penge´, hvor indsatsen bliver billigere og kvaliteten forbliver den samme eller forbedres. 

Konkurrenceudsættelse
I Holbæk Kommune satser vi på en målrettet, politisk forankret udbudsstrategi. Senest har otte kommuner i Region Sjælland med Holbæk Kommune som tovholder for første gang udbudt leverancen af bostedspladser til voksne autister og domsanbragte udviklingshæmmede. 

I den forbindelse skulle tilbudsgiverne vise, hvilken kvalitet de kan tilbyde borgerne og samtidig sætte en fast pris for pladsen. Det har betydet en større gennemsigtighed, der gør det nemmere at matche borgerne med det helt rette tilbud. Samtidig har det den store fordel, at vi som kommune kender vores udgifter.

Borgerne kommer ikke til at mærke forringelser, men vil tværtimod opleve, at kommunen ved hjælp af kontraktens redskaber har et øget fokus på, at botilbuddet leverer en ordentlig kvalitet, og at borgeren udvikles under opholdet på bostedet.

Der vil være en økonomisk gevinst ved udbuddet, men det vigtigste er overblikket over tilbuddenes kvalitet og de forbedrede muligheder for at sammenligne dem. 

I det konkrete tilfælde er udbuddet faktisk et redskab, der hjælper os med at udvikle den service, vi leverer til borgerne. Men udbuddet er også et eksempel på, at vi har modet til at konkurrenceudsætte nye områder på innovative måder. De erfaringer, vi har høstet i forbindelse med dette udbud, gør det nemmere at udbyde flere ydelser på det specialiserede socialområde i fremtiden. Det skal og vil vi udnytte.

Mindre tiltag, men stor effekt
Et andet eksempel på klog effektivisering stammer fra vores mere traditionelle fokus på digitalisering. I den meget store vifte af tiltag på dette område skal her nævnes tre små, men prægnante eksempler.

For det første har vi indført en søgemaskine, der kan søge i alle IT-programmer og interne platforme på samme tid. Det lyder måske ikke imponerende i sig selv. Men tænk lige over, hvad datasøgning betyder i en organisation, der tilbyder service til 70.000 borgere på et utal af områder. Når hver enkelt administrativ medarbejder kan spare flere minutters ventetid foran skærmen om ugen, bliver det til en betragtelig effektivisering set over et år i hele organisationen.

For det andet har vi indkøbt det rette udstyr, så vi nu kan afholde videomøder. Det betyder meget mindre spildtid på landevejen, og samtidig øger det den fleksibilitet, medarbejderne har til at benytte hjemmearbejdspladser.

For det tredje har vi i Holbæk Kommune i lighed med andre kommuner, implementeret et digitaliseret rekrutteringssystem. Det har effektiviseret, smidiggjort og højnet kvaliteten på de administrative opgaver i forbindelse med vores rekruttering.

De tre eksempler kan synes små, men hver især tilfører de organisationen en meget stor værdi.

Hverdagsinnovation
Det tredje overordnede eksempel på nye løsninger og effektiviseringer sætter en tyk streg under de resultater, lokalt forankret hverdagsinnovation kan skabe.

Transitten er et tilbud til unge mellem 13 og 17 år i Holbæk Kommune. Tilbuddet er forankret på ungdomsskoleområdet. Her gør den meget anvendelige og fleksible lovgivning, at ungekonsulenterne, der udgør medarbejderstaben i Transitten, kan bruges meget fleksibelt og virke i flere funktioner.

Transitten opstod som en ide om at lade ungekonsulenterne fungere både som kontaktpersoner for unge med forskellige udfordringer og som helt almindelige medarbejdere i ungdomsklubben. Dermed kunne de være meget tæt på de unge og deres netværk. I modsætning hertil, lå opgaven som kontaktperson tidligere på det specialiserede område og bestod ofte af foranstaltninger leveret af eksterne aktører fjernt fra den unges lokale liv og øvrige netværk.

Som alternativ til omkostningstunge anbringelser og foranstaltninger har Transittens nuværende indsats tæt på de unges hverdag og netværk frigjort betydelige ressourcer. 

I én konkret indsats overfor to unge, er der eksempelvis realiseret en direkte besparelse på omkring fem millioner kroner over en periode på 18 måneder. Det er vel at mærke med et forventeligt bedre kvalitativt udbytte for de unge.

For mig er det i al sin enkelthed smuk effektivisering og hverdagsinnovation, når det er allerbedst.

Den slags vil vi gerne have meget mere af i Holbæk Kommune. Derfor fortsætter vi med at konkurrenceudsætte for at få prøvet både kvalitet og pris i konkurrence med andre og dermed udvikle fremtidens velfærd. Vi vil også fortsætte med at motivere og tilskynde til hverdagsinnovation og virkelighedsnære løsninger i alle dele af organisationen. Og så vil vi styrke vores fokus på kerneopgaven, så vi er sikre på, at vi bruger kræfterne rigtigt. 

Det er alt sammen effektivisering med omtanke.

Søren Kjærsgaard giver stafetten videre til Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens.

Forrige artikel Tidl. borgmester: Livet på landet skal tages alvorligt Tidl. borgmester: Livet på landet skal tages alvorligt Næste artikel Realdania: Der er også kroner og øre i bygningsarven Realdania: Der er også kroner og øre i bygningsarven