Kammeradvokaten forsvarer ministerium i sag om udligning: Der er ikke begået nogen fejl

NOTAT: Der er ikke grundlag for en retssag om udligning, selvom det foregik på fejlagtigt grundlag. Det fastslår Kammeradvokaten. Men det får ikke Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S), til at droppe tanken om at lægge sag an. 

Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S), lagde i weekenden op til at indlede en retssag mod staten med krav om erstatning for tab på den kommunale udligningsordning. Siden har han fået opbakning fra blandt andet borgmesteren i Esbjerg og flere andre kommuner. 

Afsættet er en fejl i udligningssystemet, hvor manglende oplysninger om udlændinges uddannelse ifølge de kritiske borgmestre har kostet hundredvis af millioner for flere kommuner i provinsen.

For selvom fejlen nu er blevet rettet, bliver kommunerne ikke kompenseret i de år, hvor udligningen foregik på mangelfulde oplysninger fra Danmarks Statistik. 

Men der er ikke grundlag for, at kommuner kan rejse erstatningskrav, da der ikke er begået nogen fejl fra ministeriets side. Det konkluderer statens advokat, Kammeradvokaten, i et notat.

”Det viste sig ikke muligt at samle et flertal i Folketinget om opgaven med at justere i udligningen. Men med revisionen af statistikken om udlændinges uddannelse er den overordnede skævhed i datagrundlaget rettet op. Når vi ser frem, vil nogle kommuner derfor få et højere tilskud i udligningen. Andre vil få et lavere tilskud. Når vi ser bagud, har ministeriet administreret efter reglerne. Så der er ikke grundlag for at rejse et krav om erstatning,” siger fungerende økonomi- og indenrigsminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse.

Borgmester: Vores egne jurister skal se på sagen
Konklusionen fra Kammeradvokaten får dog ikke Hjørrings borgmester, Arne Boelt (S), til at droppe idéen om et sagsanlæg. Han vil først have kommunens egne eksperter til at vurdere sagen.

”Kammeradvokaten har før taget fejl, men nu skal vi have en advokat til at undersøge, hvad der er op og ned,” siger Arne Boelt til Altinget.

Udmeldingen om sagsanlæg kommer i kølvandet på regeringens aftale om næste års kommuneøkonomi med KL, som blev indgået 7. juni 2018. For opdateringen af statistikken for indvandreres uddannelse betyder, at særligt en række hovedstadskommuner næste år må afgive penge til mange af de jyske kommuner, som indtil nu har følt sig snydt.

Med økonomiaftalen blev man enige om at give de 27 kommuner, der taber på opdateringen af statistikken, en kompensation på cirka en milliard kroner i løbet af en overgangsperiode på to år. 

Det har skabt stor forargelse blandt de kommuner, der mener, at de tidligere har fået for lidt i udligning, fordi de ikke bliver kompenseret for det tab, de mener at have lidt. 

"Hvorfor skal man have kompensation for noget, man har fået ved en fejl?" lyder det fra Arne Boelt, med henvisning til at regeringen nu vil kompensere de kommuner, som taber på opdateringen, men i hans øjne blot har fået for mange penge tidligere. 

Skal godkendes i udvalg og byråd
Men før Hjørring Kommune går videre med sagen, skal det først godkendes i både økonomiudvalg og i byrådet. 

"Vi har haft en foreløbig snak med et advokatfirma, der mener, der er grundlag for at sagsøge staten. Men vi går ikke i gang, før det er vedtaget i økonomiudvalget," siger Arne Boelt.  

Hvilken lov er det, I mener, staten har overtrådt?

"Det handler ikke om nogen lov. Det handler om god forvaltningsskik. Hvis de kommuner, der har fået for meget i udligning, skal kompenseres, skal de kommuner, der fik for lidt, ligeledes kompenseres." 

Forrige artikel Kristian Jensen: Vi vil gerne dække kommunernes udgiftspres Kristian Jensen: Vi vil gerne dække kommunernes udgiftspres Næste artikel Ekspertudvalg lægger op til Ekspertudvalg lægger op til "historisk" reform af ekspropriering
Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

POLITISK STUEGANG: Hvis det står til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal styrelsen bestemme mere over, hvordan kommunerne passer deres sundhedsopgaver med for eksempel at forebygge sygdom og dårligt helbred blandt børn og voksne. Det er en af flere interessante meldinger fra topembedsmanden i Altingets podcast, hvor han også bliver spurgt, hvorfor han ikke længere er med til regeringens pressemøder om corona.