Kommuner får 325 millioner til flygtningeindsats

INTEGRATION: Landets kommuner får 325 millioner kroner til flygtningeindsatsen, og pengene skal bruges på boliger og integration. Se fordelingen af pengene her. 

325 millioner kroner.

Det er, hvad Social- og Indenrigsministeriet har fordelt til landets kommuner som en økonomisk hjælp til at tage imod de flere flygtninge, der forventes at komme til Danmark næste år. 

I økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgår det, at kommunerne skal have et ekstra tilskud på 325 millioner. Det skal hjælpe kommunerne med håndteringen af de flere flygtninge, der er udsigt til i 2016 på grund af den internationale flygtningekrise. 

Af de 325 millioner kroner går der 125 millioner kroner til et investeringstilskud, som blandt andet skal bruges til en hurtig udvidelse af boligkapaciteten. De resterende 200 millioner kroner er et ekstraordinært integrationstilskud.

”Regeringen har efter aftale med KL afsat ekstra midler til at hjælpe kommunerne til at håndtere flygtningesituationen. Vi står i en ekstraordinær situation, og det kræver på den korte bane en særlig indsats i kommunerne for at skaffe boliger og for at få flygtningene i skole og i arbejde,” siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) og fortsætter:

”Derfor kommer vi også til løbende at følge udviklingen på området. Konkret vil vi nu sammen med KL se på mulighederne for yderligere regelforenkling på integrationsområdet og give den samlede økonomi på området et eftersyn.”

Tilskuddet til investeringer i boliger er fordelt efter de kommunekvoter, som Udlændingestyrelsen for kort tid siden har udmeldt for 2016. Integrationstilskuddet på 200 mio. kr. er fordelt efter oplysninger om kommunekvoterne for 2015 og 2016 samt oplysninger om kommunernes grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet i 2014.

Se den samlede fordeling mellem kommunerne her.

Forrige artikel KL om finansloven: V glemmer den nære sundhed KL om finansloven: V glemmer den nære sundhed Næste artikel Lovprogram: Her mærker kommunerne regeringens planer Lovprogram: Her mærker kommunerne regeringens planer