Movia-politikere til regeringen: Lav en samlet klimaplan for kollektiv transport

DEBAT: Grøn omstilling koster, men hvis billetpriserne sættes op, vil flere skifte fra bus til bil og øge klimabelastningen. Regeringen skal lave en samlet klimaplan for den kollektive transport, mener Movia.

Af Kirsten Jensen, Per Hovmand med flere
Se dokumentationsboksen

Transportsektoren er en af de største udfordringer for at nå regeringens ambition om en reduktion af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Men den kollektive transport er godt på vej til at blive grøn.

Det gælder ikke mindst for Movias egne busser, hvor CO2-udledningen er faldet med 37 procent, og udledning af NOx og partikler er faldet med henholdsvis 78 procent og 85 procent over de seneste ti år.

Det er et godt skridt på vejen, og hvis regeringen arbejder sammen med kommuner og regioner, vil alle busser og alle nyere tog være fossilfri i 2030. Men omstillingen til grønne busser kommer ikke af sig selv. Det kræver en lang og vedholdende indsats og et godt og stærkt samarbejde med private virksomheder.

For at få elbusser skal kommuner og regioner gennemføre store investeringer over mange år. Det samme gælder også for de private virksomheder, som vi gerne vil indgå i forpligtende samarbejder med om udvikling af grøn teknologi.

Det kan kun lykkes, hvis kommuner, regioner og virksomheder kan være sikre på de langsigtede rammevilkår.

Regulering skal være på plads
Vi er derfor glade for, at et stort flertal i Folketinget i 2017 besluttede at forlænge den lave elafgift på elbusser til i første omgang udgangen af 2024.

Og vi stoler på, at Skatteministeriet får reguleringen helt på plads, så vi kan være sikre på de lovede lave elafgifter fra næste år. For hvis det ikke sker, så er forskellen til at tage at føle på.

Hvis ikke Skatteministeriet får gennemført de politisk aftalte regler om lave afgifter for elbusser, så de gælder fra 2020, vil det koste Roskilde, København, Frederiksberg, Egedal og Ballerup kommuner ti millioner kroner årligt.

Det vil bremse den grønne omstilling. Det dur ikke. 

Vigtigt med implementering af nye EU-krav
Det er også vigtigt at få klarhed over, hvordan regeringen vil implementere nye EU-krav om energieffektive køretøjer, der har bindende krav til anskaffelsen af emissionsfrie busser.

Det er vigtigt af hensyn til kommuner og regioners planlægning og for de virksomheder, som vi samarbejder med.

Vi har som politikere i kommuner, regioner og i Folketinget en fælles opgave med at finansiere klimaudfordringerne. Ad åre, når de grønne teknologier bliver modne, vil merudgifterne falde.

Men i en overgang vil udgifterne til bustrafikken stige, når vi som samfund investerer i at gøre den bæredygtig.

Øgede billetpriser vil få flere til at køre i bil
Det er vigtigt, at dette ikke sker på bekostning af den service, som vi kan tilbyde i den kollektive trafik.

Hvis pengene til den grønne omstilling findes ved at sætte billetpriserne op, vil flere skifte fra bus til bil, hvilket blot øger klima- og miljøbelastningen.

Pengene kan heller ikke findes ved at skære i vores busservice, for så bliver resultatet det samme, nemlig flere biler, større klima- og miljøbelastning og mere trængsel på vejene. 

Vi vil opfordre regeringen og Folketinget til at vedtage en samlet klimaplan for den kollektive transport.

Vi glæder os til næste fase i den grønne omstilling og står klar til en god dialog med staten om mål, rammer og økonomi.  

Forrige artikel Debat: Debat: "Smarte byer" skal tage udgangspunkt i borgernes behov Næste artikel S: Udligningsspekulanter skal stoppes S: Udligningsspekulanter skal stoppes
Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

POLITISK STUEGANG: Hvis det står til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal styrelsen bestemme mere over, hvordan kommunerne passer deres sundhedsopgaver med for eksempel at forebygge sygdom og dårligt helbred blandt børn og voksne. Det er en af flere interessante meldinger fra topembedsmanden i Altingets podcast, hvor han også bliver spurgt, hvorfor han ikke længere er med til regeringens pressemøder om corona.