Overblik: Her er Socialdemokratiets nye socialudspil

DOKUMENTATION: En exitpakke til danske kvinder i prostitution, bedre mulighed for udskyde børns skolestart og gratis tandpleje til socialt udsatte. Det er nogle af Socialdemokratiets forslag i partiets nye socialudspil.

I anledning af Socialdemokratiets kongres i Aalborg har partiet præsenteret et nyt socialudspil, der gennem 18 forslag skal forbedre tilværelsen for udsatte børn og unge.

Derudover foreslår partiet også en række tiltag, der skal hjælpe udsatte fra at blive gældsat, hjælpe kvinder ud af prostitution og få hjemløse væk fra gaden.

Partiet foreslår, at initiativerne bliver finansieret ved at beholde beskatningen af danskernes fri telefon, som VLAK-regeringen vil afskaffe fra 2020. Derudover skal der findes midler inden for satspuljen, ligesom partiet lægger op til at bruge mere af det økonomiske råderum på velfærd.

Få overblik over hovedpunkterne i Socialdemokratiets nye socialudspil her.

 • Flere børn skal anbringes tidligere 
  • Flere tidlige anbringelser. Når et barn anbringes, skal det som udgangspunkt være permanent til en egnet plejefamilie, så barnet sikres en stabil tilværelse, hvor de bor ét sted
  • Søskende til anbragte børn skal også anbringes. Hvis biologiske forældre får anbragt et barn, fordi de ikke kan tage vare på det, skal udgangspunktet være, at også søskende og evt kommende søskende anbringes 
 • Plejefamilier skal have bedre vilkår
  • Ordentlig løn til plejefamilier. Der skal indføres en ny lønmodel, som sikrer bedre lønforhold og mere stabile anbringelser. Konkret foreslår Socialdemokratiet en ny lønmodel, hvor plejefamilier i højere grad ansættes i kommunen 
  • Krav om, at alle plejefamilier skal knyttes til en kommunal enhed med specialistviden og faglig sparring.
  • Plejefamilier skal have ret og pligt til uddannelse
 • Flere familieanbringelser
  • Moderen skal, evt. sammen med faderen, kunne anbringes allerede under graviditeten i de sager, hvor der er grundet mistanke om, at barnet bliver skadet af for eksempel alkohol og stoffer allerede under graviditeten, eller hvor der er tvivl om, at de kan varetage omsorgen for barnet
 • Krav om kvalitet på anbringelsessteder
  • Man skal ikke tjene penge på an­bragte børn 
  • Strengere kvalitetskrav til anbrin­gelsessteder
 • En styrket tidlig indsats med familiehuse
  • Socialdemokratiet foreslår at afsætte midler til, at kommu­nerne kan etablere nye samlede familiehuse, hvor tilbud som sund­hedspleje, fødselsforberedelse og familierådgivning samles
  • Socialdemokratiet foreslår, at relevante oplysninger om ud­satte børn og familier kan udveksles på tværs af forvaltninger og systemer
 • Forældrekurser skal give en bedre start
  • Et nyt tilbud om forældrekurser, der kan klæde forældre bedre på til at tage hånd om deres barn både før og efter fødslen
 • Dagtilbud skal løfte udsatte børn
  • Automatisk opskrivning i dagtilbud for alle børn
  • Mobilitetspladser til de mest sår­bare
  • Flere pædagoger i institutioner med mange udsatte børn
  • Mål for andelen af uddannet perso­nale
  • Socialdemokratiet foreslår at udbrede ordninger med familiepædagoger.
 • Skolestart, når barnet er klar
  • Det skal være lettere at udskyde skolestart
 • En folkeskole, hvor udsatte elever bliver set
  • Flere lærere og pædagoger på skoler med mange udsatte børn
  • Elevernes fravær skal ned. Særligt blandt udsatte børn. Derfor vil vi udbrede ordninger, hvor skoler sender en lærer eller pædagog hjem for at hente eleven om morgenen
  • Socialdemokratiet foreslår at styrke retskravet på ordblinde­test.
 • Nye muligheder for skoletrætte og udsatte elever
  • Flere veje til afgangsprøven. Skoletrætte og umotiverede elever skal have mulighed for at bruge nogle timer om ugen eller en længere periode uden for klassen. Det kan for eksempel være i et fritidsjob eller praktikforløb
  • Mere tid til udsatte unge. Der skal indføres en særlig ordning for socialt udsatte unge, så de kan få lov at bruge et år ekstra på at tage deres erhvervsuddannelse eller studentereksamen
  • Bedre støtte til anbragte unge. Vi skal give unge, der er anbragt uden for hjemmet, langt større opbakning i uddannelsessystemet. Derfor skal de naturligvis kunne få SU, ligesom de skal have mulighed for at få en voksen mentor tilknyttet, der kan hjælpe dem med at gennemføre deres uddannelse
 • Udsatte børn skal have stærke fællesskaber i fritiden
  • Flere pædagoger og længere åbent i fritidsinstitutioner og ungdoms­klubber
  • Faste bevillinger til frivillige for­eninger
 • Sociale investeringer skal bane vejen for nye mål
  • Socialdemokratiet foreslår at udvide og udvikle Den Sociale Investeringsfond
 • Flere skal hjælpes ud af hjemløshed
  • Hjemløse skal aldrig henvises til gaden. Et sygehus skal aldrig udskrive en borger til ingenting
  • Hjemløse med misbrug skal tilbydes døgnbehandling for misbrug
  • Hjemløse skal have et sted at være hele døgnet. Akutte overnatningstilbud til mennesker, hvor man kan dukke op og få en seng at sove i, skal have udvidet deres åbningstider
 • Exitpakke til kvinder i prostitution
  • En exitpakke til danske kvinder i prostitution, som ønsker at komme ud af prostitution. Pakken skal indeholde massiv social støtte i form af terapi, psykologhjælp, sundhedsydelser og behandling for misbrug
  • Bedre mulighed for hjælp til uden­landske kvinder i prostitution, som angiver deres bagmænd
 • Udsatte ud af gældsfælden
  • Socialdemokratiet foreslår at­ indføre­ en­ afgift­ på­ kviklånsfir­maernes udlån
  • Kviklånsfirmaer ­skal ­reguleres ­langt­ hårdere. Vi foreslår bl.a. et loft over kreditrisikoen, et skærpet tilsyn med kviklånsvirksomhederne, forbud mod kviklånsreklamer i det offentlige rum og et maksimum på højst to kviklån per person
  • Socialdemokratiet foreslår at gøre gratis gældsrådgivning til en lovbestemt­ offentlige service,­ som­ kommunerne skal levere
  • Det skal være lettere for socialt udsatte at få eftergivet deres gæld hos det­ offentlige.
 • Gratis tandpleje til udsatte
  • Socialt udsatte skal have ret til gratis tandpleje
  • Automatisk overgang fra børnetandpleje til specialtandpleje
 • Sæt de udsatte fri af paragrafferne
  • En undtagelsesbestemmelse i sociallovgivningen for de allermest udsatte, hvor de for eksempel fritages for krav og sanktioner i kontanthjælps­systemet.
  • Én gennemgående person for de mest udsatte. Der skal skabes mere sammenhæng i de sociale tilbud, så udsatte ikke skal rende fra det ene kontor til det andet. Konkret bør alle socialt udsatte med mere end et problem have én gennemgående og koordinerende sagsbehandler
 • Større kontrol med boligspekulanter
  • Større kontrol med bolig­spekulanter. At kommuner med mange nedrivningsparate huse kan få mulighed for at kræve, at professionelle udlejeres lejemål skal godkendes til udlejning, for at undgå spekulativ udlejning af de dårligste ejendomme.

Læs hele udspillet her.

Forrige artikel Kommuner gør klar til at spare på børn og ældre Kommuner gør klar til at spare på børn og ældre Næste artikel Læs ministers brev med beskyldninger om ulovligt budget i Aarhus Læs ministers brev med beskyldninger om ulovligt budget i Aarhus