Jacob Torfing

Professor foreslår center for offentlig innovation

18. februar 2013 kl. 22:31
DEBAT: Kommunerne har forstået, at innovation er det intelligente modsvar til grønthøsterbesparelser, men de mangler viden, inspiration og konkret understøttelse, skriver Jacob Torfing, professor ved Roskilde Universitet.
| Flere

Af Jacob Torfing
Professor i politik og institutioner, Roskilde Universitet 

De tider, hvor vi fik 'mere for mere', idet den økonomiske vækst gjorde muligt hele tiden at lade de offentlige budgetter vokse, så vi konstant fik lidt mere velfærd, er desværre forbi.

I det næste lange stykke tid bliver hovedudfordringen for den offentlige sektor at få 'mere og bedre for mindre'. Det kan kun lade sig gøre ved at skabe innovation.

Innovation er imidlertid ikke bare det intelligente modsvar til blinde grønthøsterbesparelser, der gør medarbejderne stressede og mindsker velfærden til borgerne. Innovation er også svaret på de mange komplekse problemer, som den offentlige sektor står over for med at lave lokal klimaomstilling, få unge til at tage en ungdomsuddannelse, skabe vækst og beskæftigelse i udkantsområderne og bekæmpe livsstilssygdomme gennem en forebyggende sundhedsindsats.

Den slags problemer kan hverken løses ved hjælp af standardløsninger eller ved at sende flere penge, men kræver at vi tænker ud af boksen, og gør tingene på helt nye måder.

Endelig skal vi ikke glemme, at realiseringen af de høje faglige og politiske ambitioner med den offentlige indsats på social-, uddannelses- og sundhedsområdet kalder på både politik-, organisations- og serviceinnovation. Hvis vi vil noget nyt, må vi gøre noget nyt.

Lyseslukkere forhindrer innovation
Der synes således ikke at være tvivl om, at den offentlige sektor har et akut behov for at skabe innovation. Bestræbelsen på at fremme offentlig innovation hæmmes imidlertid af lyseslukkere, der hævder, at den offentlige sektor er et stivnet og henslumrende bureaukrati, der ikke evner at forny sig.

Dertil er kun at sige, at den offentlige sektor er meget mere dynamisk og innovativ end sit rygte. Nye undersøgelser viser ligefrem, at offentlige medarbejdere inden for bestemte serviceområder er bedre til at skabe innovation end medarbejdere i den private sektor inden for de samme områder.

Den offentlige sektor kan sagtens skabe innovation, og gør det faktisk i stigende omfang. Små og store innovationsprojekter bobler frem overalt. Problemet er dog, at meget af den innovation, der skabes i den offentlige sektor, har en episodisk og lidt tilfældig karakter. Der skabes innovation i kølvandet på nye lovkrav eller teknologiske muligheder. Innovation igangsættes af kriser, skandaler og negativ medieomtale. Nye ledere skaber innovation for at vise deres værd, indtil de løber sig en masse staver i liver og holder op igen. Endelig skabes der innovation, når det lykkes at få snablen ned i nogle offentlige puljer, så man kan igangsætte et tidsbegrænset eksperiment. Problemet er, at denne lidt tilfældige tilgang til innovation ikke bidrager til at øge den offentlige sektors innovationskapacitet.

Kan vi gøre det bedre?
Der er derfor brug for en ny innovationsdagsorden, der handler om at gøre innovation til en vedvarende og systematiske aktivitet, der gennemsyrer hele den offentlige sektor. Det betyder, ikke at vi skal lave innovation hele tiden, eller at vi skal lave innovation for innovationens egen skyld. Men det betyder, at vi hele tiden skal spørge os selv, om vi kan gøre tingene på en anden og smartere måde, der kan give os en bedre problemløsning og samtidig skabe mere kvalitet og større produktivitet.

Der arbejdes ihærdigt på at opbygge af den offentlige sektors innovationskapacitet. Ikke mindst ude i kommunerne, hvor der udfoldes store anstrengelser for at skabe et fælles sprog om offentlig innovation; bekæmpe nulfejlskulturen, nedbryde de administrative siloer, der hæmmer tværgående samarbejde; engagere medarbejderne i innovationsskabelse; inddrage brugere, borgere og civilsamfundsorganisationer; lave partnerskaber med private virksomheder; uddanne innovationsagenter; og uddanne de offentlige ledere til at lave innovationsledelse.

Kæmpestore gevinster at hente
Der er imidlertid behov for at sætte turbo på innovationsindsatsen i kommunerne. Der er stadig steder, hvor man ikke er kommet så langt, og der er steder, hvor man er i tvivl om, hvordan man griber innovationsindsatsen an. Desuden er der behov at fremme tværgående vidensdeling, erfaringsudveksling og udvikling af nye redskaber og metoder.

Kommunerne er ikke særlig gode til at lære af hinanden og arbejde sammen om at blive bedre til at skabe innovation. Mange kommuner er skeptiske over for at lære af andre og vil helst selv udvikle nye metoder og arbejdsformer. Det er ikke i høj kurs at være 'second mover'. Alle vil være 'first mover'. Det er ærgerligt, for der er kæmpestore gevinster ved at stjæle med arme og ben: Man får nemlig hele gevinsten uden at betale for udviklingsarbejdet. Hvis vi alle anvendte de mest innovative metoder med de bedste resultater, ville vi for alvor løfte niveauet i den offentlige sektor.

Tværgående indsats kræves
For at dække behovet for gensidig inspiration og erfaringsudveksling, systematisk udvikling af ny viden, og understøttelse af konkrete strategier og tiltag i kommunerne er der behov for at etablere et nationalt kraftcenter for offentlig innovation.

Midtlab laver et stort arbejde med at fremme innovation i ministerier og styrelser, men har i kraft af sine begrænsede ressourcer ikke kræfter til at understøtte kommunerne. Midtlab er en værdifuld innovationsfremmende ressource for Region Midt og en række jyske kommuner, men har en begrænset rækkevidde.

Forskningsprojektet CLIPS når med etableringen af Kommunernes Innovationsakademi vidt omkring, men lukker ned til nytår. Der er således ikke nogen, der har det overordnede ansvar for:

  • at få alle dele af den offentlige sektor med på vognen
  • at opsamle og formidle innovationserfaringer på tværs af kommuner, regioner og styrelse
  • at sørge for at hullerne i vores viden om betingelserne for innovationsskabelse bliver lukket
  • at understøtte arbejdet med at fremme samarbejdsdrevet politik-, organisations- og serviceinnovation
Regeringen bør derfor tage initiativ til etablering af et nationalt kraftcenter for offentlig innovation. Innovationsdagsorden er kommet for at blive, og hvis vi skal blive verdensmestre til offentlig innovation, så kræver det en dedikeret, samlet og ikke mindst tværgående indsats for at få gearet den offentlige sektor til en systematisk og vedholdende innovationsindsats.

 

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK