Radikale skyder kommunalvalgkamp i gang med borgerudvalg

INDDRAGELSE: De Radikales leder Morten Østergaard gør oprettelsen af borgerinddragende udvalg til mærkesag og skyder dermed gang i valgkampen til kommunalvalget.

Det bliver en radikal mærkesag ved kommunalvalget næste år at få flere borgerinddragende udvalg i kommunerne.

”Det bliver en målsætning for os, at alle kommuner gør sig erfaringer med den type udvalg – i hvert fald de steder, hvor vi har indflydelse,” siger de Radikales leder Morten Østergaard.

Dermed skyder den radikale leder valgkampen til kommunalvalget 2017 i gang.

”Det her forslag er første led i vores valgkamp, hvor vi vil have en række forslag, som vil have en fælles intention – selvfølgelig med respekt for lokale særpræg – for alle radikale politikere,” siger Morten Østergaard.

De borgerinddragende udvalg er såkaldte paragraf 17 stk. 4-udvalg, der skal fungere som politiske værksteder, hvor politikere og borgere sammen kan skabe grundlaget for de kommunale politikker.

”Det er i tråd med vores tradition om et samtaledemokrati, at det er en mærkesag for os,” siger Morten Østergaard.

Kun hver anden kommune har gjort sig erfaringer
Ideen med udvalgene er at få tænkt borgernes erfaringer og behov med ind fra starten for at skabe de bedst mulige politiske løsninger.

”Vi tror på, at der kommer nogle bedre løsninger, hvis ikke politikerne sidder i det politiske værksted og strikker nogle løsninger sammen, som borgerne først møder senere,” siger den radikale leder.

Kommunalbestyrelserne har allerede i dag mulighed for at nedsætte udvalg, hvor politikere og borgere i fællesskab kan diskutere sig frem til grundlaget for eksempelvis en ny skolepolitik. Men kun halvdelen af landets kommuner har gjort sig erfaringer med udvalgene.

Styrken ved udvalgene er, at de er formelt nedsat af byrådene, har et kommissorium og løber over en given periode, pointerer Morten Østergaard.

”Det er formelt nedsatte udvalg, som man har en forventning om skal bidrage med et stykke politisk udviklingsarbejde. Og det gør, at man kan komme ud over det, som jeg tror, borgerne oplever lidt som skinprocesser, der mere er for et syns skyld end for den reelle indflydelse,” siger han.

Morten Østergaard lancerer samtidig et forslag om, at Folketinget bør skele til kommunerne og oprette tværgående politiske udvalg, som udvalgte borgere kan blive medlem af.

Læs hele interviewet med Morten Østergaard her.

,

Forrige artikel DI vil tvinge næsten dobbelt så mange opgaver i udbud DI vil tvinge næsten dobbelt så mange opgaver i udbud Næste artikel Vismænd: Hjort kan løsne budgetlovens spændetrøje Vismænd: Hjort kan løsne budgetlovens spændetrøje