Ny debat: Rammer den kommunale udligningsordning skævt?

DEBATPANEL: Den kommunale udligning skal udjævne forskelle mellem de danske kommuner. Men gør den nu også det? Mød vores panel af debattører, der tager spørgsmålet op som optakt til den forestående tilpasning af ordningen.

Nogle kommuner har udsigt til mindre i statsligt tilskud, mens andre vil få mere, når regeringen senere på året tager fat på en justering af den kommunale udligningsordning. 

Udligningsordningen er det komplicerede sæt fordelingsnøgler, tilskuds- og udligningsordninger, der skal sikre, at skoler, ældrepleje og infrastruktur fungerer, lige meget om man bor i Gedser eller Gentofte.

Den kommunale udligning fordeler kort sagt mange milliarder kroner mellem kommunerne ud fra befolkningens sammensætning og skattegrundlag. Og hvis nogle kommuner skal have mere, så må andre kommuner afgive tilsvarende.

Den nuværende udligningsordning står til at blive ændret i løbet af 2018, og Økonomi- og Indenrigsministeriet med økonomi- og indenrigsminister Simon-Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i spidsen barsler med anbefalinger til et nyt udligningssystem.

Udligningsordningen får kommuner i alle ender af landet op af stolene: Nogle frygter, at den skaber A- og B-hold, mens andre igen ser nye muligheder for retfærdig fordeling af ressourcer landet over.    

Vi går tæt på meningerne om den kommunale udligningsreform og spørger kommuner, politikere, organisationer og forskere om den nuværende udligningsordning. Mød vores debatpanel her:

Holger Schou Rasmussen (S), borgmester i Lolland Kommune
Siden 2000 har Holger Schou Rasmussen været aktiv i lokalpolitik, og i 2014 overtog han borgmesterposten efter partifællen Stig Vestergaard (S). Holger Schou Rasmussen arbejder blandt andet med kommunal økonomi. 

Susanne Eilersen (DF), kommunalordfører og 1. viceborgmester i Fredericia Kommune
Siden 2009 har Susanne Eilersen været byrådsmedlem i Fredericia Kommune og siden 2013 virket som 1. viceborgmester. Fra 2015 har Susanne Eilersen siddet som folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. 

Niels Jørgen Mau Pedersen, projektchef, cand. oecon., VIVE
Tidligere ansat i Indenrigsministeriet, arbejder med kommunal økonomi, bedre ressourceanvendelse og styring.

Kim Ruberg, næstformand, Danmark på Vippen
Kim Ruberg er ud over at være direktør for Jøp, Ove & Myrthu Vest næstformand for Danmark på Vippen - en partipolitisk neutral landsforening, der kæmper for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark. Foreningen har udflytning af statslige arbejdspladser og større geografisk spredning af videregående uddannelser som nogle af deres mærkesager.

Jørgen Gaarde (S), borgmester i Skanderborg, og Uffe Jensen (V), borgmester i Syddjurs, m.fl. på vegne af Rimelig Udligning
Rimelig Udligning er en sammenslutning af de seks østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Odder med deres borgmestre i spidsen. Siden 2009 har de lavet talrige økonomiske analyser af udligningssystemet. 

Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund Kommune på vegne af de 34 kommuner i Stop Forskelsbehandlingen
Udligningen til resten af landet skal sænkes til 2007-niveau, så familiers økonomi ikke afhænger af, hvor i landet de vælger at bo. Det mener Stop Forskelsbehandlingen, der består af 34 hovedstadskommuner, blandt andre Albertslund, Steen Christiansen (S); Frederikssund, John Schmidt Andersen (V); Glostrup, John Engelhardt (V); Gentofte, Hans Toft (C); Herlev, Thomas Gyldal Petersen (S); Høje-Taastrup, Michael Ziegler (C) og Roskilde, Joy Mogensen (S).

Torben Hansen (S), borgmester i Randers, og Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg, formænd for Bedre Balance
Bedre Balance ønsker et fair og ensartet udligningssystem, som giver provinskommuner de samme vilkår som kommunerne i hovedstadsområdet. Bedre Balance er et initiativ taget af kommunerne Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus. Formandskabet for Bedre Balance har Torben Hansen (S), borgmester i Randers, og Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg.

Forrige artikel Debat: Værktøj mod ghettoisering samler støv Debat: Værktøj mod ghettoisering samler støv Næste artikel Lolland-borgmester: Sociale svigt bør ikke belønnes Lolland-borgmester: Sociale svigt bør ikke belønnes