Socialdemokratiet tøver med at aflive kommunal grønthøster

UDGIFTSLOFT: År efter år skæres der uden den store politiske opmærksomhed automatisk en halv milliard af kommunernes udgiftsramme til velfærd. S overvejer handling, men vil ikke love at stoppe beskæringen.

Mens antallet af ældre og børn stiger, så falder udgangspunktet for kommunernes grundbevilling år efter år.

Det er i hvert fald bundlinjen for de udgiftslofter, som regeringen har lagt frem i forbindelse med den aktuelle finanslov, og som gælder for perioden til og med 2022. Her beskæres rammen for de kommunale velfærdsudgifter hvert år med 0,5 milliarder kroner, så bevillingen om fire år står til at være to milliarder kroner lavere end i år.

Reduktionen sker i forlængelse af det såkaldte effektiviserings- og moderniseringsprogram, der i 2016 blev sat i stedet for det meget omdiskuterede kommunale omprioriteringsbidrag. Og ligesom omprioriteringsbidraget er der ingen udløbsdato på de nuværende reduktioner.

Login