Sådan skifter magten – og pengene – hænder i Slagelse Kommune

UDVALG: Liberal Alliance er den store vinder og Radikale den store taber, efter at det brede samarbejde blev afløst af blokpolitik i Slagelse. Samlet set flyttes der cirka 600.000 kroner i honorarer fra den ene blok til den anden. 

Det var ikke kun magten, der skiftede hænder, da det brede samarbejde mandag aften blev afløst af blokpolitik i Slagelse Kommune. 

Det samme gjorde de honorarer, som byrådsmedlemmerne modtager for deres indsats i lokalpolitik. 

Ifølge beregninger, Altinget har foretaget, mister de 15 politikere fra mindretallet i Slagelse næsten 700.000 i honorarer, mens de 16 politikere i flertallet samlet set kan se frem til at modtage små 600.000 kroner ekstra.

Den store vinder er Liberal Alliances Villum Christensen, hvis honorar står til at vokse med 152.000 kroner om året, så det samlet set når op på 382.000 kroner. Stigningen skyldes dels, at han får et større honorar for at være viceborgmester, dels at han bliver formand for Erhvervsudvalget.

Det gør Villum Christensen til den højst betalte politiker i byrådet, bortset fra borgmesteren, der som den eneste er ansat på fuld tid. 

Taberne skal findes blandt gruppeformændene hos de tre partier i mindretallet, samt to andre Venstre-politikere, der alle står til at miste i omegnen af 100.000 kroner om året.

"Det er store beløb, men det er vi ikke særligt optagede af. Der er ingen, der går ind i lokalpolitik for pengenes skyld," siger Venstres gruppeformand Knud Vincents.

(Artklen fortsætter under skemaet) 

Så meget ændres partiernes honorarer med den nye udvalgsstruktur

(Antal byrådsmedlemmer i parentes)

 
Venstre (10) -430.000
Dansk Folkeparti (4) -163.000
Radikale (1) -99.000
Blå blok samlet -692.000
Socialdemokratiet (12) 400.000
SF (2) 23.000
Enhedslisten (1) 13.000
Liberal Alliance (1) 152.000
Rød blok samlet 591.000
Kilde: Altingets beregninger på baggrund af oplysninger på Slagelse.dk

Færre medlemmer, større honorar

Den nye styrelsesvedtægt, der blev vedtaget med et smalt flertal i byrådet mandag aften, reducerer antallet af stående politiske udvalg i kommunen fra 10 til 8. 

Det sker ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) for at undgå overlap, hvor den samme sag bliver behandlet i to forskellige udvalg. 

Samtidig bliver antallet af medlemmer i de fleste udvalg skåret ned fra syv til fem, sådan at der samlet set bliver færre udvalgsposter at besætte. 

Til gengæld bliver honoraret for at sidde i et udvalg hævet med cirka 11.500 kroner til 40.152 kroner om året. Honoraret for at være næstformand i et udvalg hæves med 10.000 kroner til 50.190.

John Dyrby Paulsen forklarer de forhøjede honorarer sådan:

"I forbindelse med den brede konstituering aftalte vi, at såfremt der ville blive mulighed for det, ville eventuelt overskydende vederlag skulle gå til at forhøje de almindelige udvalgsvederlag, så det ville komme alle til gode. Det er et godt princip, og det har vi fastholdt i den nye styrelsesvedtægt," siger han.

Helt efter bogen

Når den nye model flytter så mange penge fra den ene blok til den anden, skyldes det, at byrådets samarbejdsaftale samtidig er opsagt. 

Den aftale, som blev indgået efter den langstrakte proces med at finde en borgmester, betød, at udvalgsposterne blev fordelt omtrent ligeligt mellem partierne ud fra, hvor mange stemmer de havde fået. 

Dermed sad blokken med Venstre, Radikale og Dansk Folkeparti, som fik halvdelen af stemmerne ved valget, tilsammen på fem formandsposter i de 10 stående udvalg. 

I den nye model har flertallet bestående af Socialdemokratiet, Liberal Alliance, SF og Enhedslisten selv sat sig på samtlige poster som formand og næstformand i de otte stående udvalg. 

Det er helt efter bogen, at et flertal i byrådet kan vælge at konstituere sig uden om mindretallet og besætte posterne selv. I den seneste valgperiode, hvor Venstre havde borgmesterposten, havde Socialdemokratiet således heller ingen formandsposter i byrådets udvalg.

  

Forrige artikel S og LA gør rent bord og sætter sig på magten i Slagelse S og LA gør rent bord og sætter sig på magten i Slagelse Næste artikel John Dyrby: De andre har ikke været villige til et bredt samarbejde John Dyrby: De andre har ikke været villige til et bredt samarbejde