Satspuljen skal finansiere reform af serviceloven

SATSPULJE/SERVICELOV: Regeringen er meget tæt på at lukke bredt forlig om serviceloven, erfarer Altinget. Omstridt indsatskatalog er nu strøget fra aftalen, og merudgifter skal hentes på satspuljen.

Den længe ventede reform af serviceloven er lige på trapperne.

Regeringen er lige nu ved at forhandle de sidste detaljer på plads og ventes senest fredag at kunne præsentere et bredt forlig, som med undtagelse af Enhedslisten har deltagelse af alle Folketingets partier.

Det bekræfter Venstres socialordfører Carl Holst.

"Vi går efter at lukke en aftale torsdag eller fredag," siger han.

Kontroversielt element udgår
Serviceloven er det regelsæt, som regulerer kommunernes hjælp til udsatte voksne og handicappede. Men økonomien på området har vist sig nærmest umuligt at styre for kommunerne, og derfor har både den tidligere og nuværende regering ønsket en revision af loven, så reglerne bliver mindre indviklede og lettere for kommunerne at administrere.

Daværende socialminister Manu Sareen (R) måtte i starten af 2015 trække sit lovforslag tilbage på grund af massiv kritik fra samtlige handicaporganisationer. Der blev heller ikke sparet på kritikken, da nuværende socialminister Karen Ellemann (V) i september præsenterede sit udspil.

Det skyldes især et såkaldt indsatskatalog, som ifølge handicaporganisationerne vil svække borgernes retskrav på en given indsats eller tilbud, fordi kommunerne i højere grad vil kunne tildele hjælp ud fra en skønsmæssig betragtning.

Indsatskataloget har også mødt stærk modstand fra flere af Folketingets partier, og regeringen har derfor valgt at droppe det for at nå i mål med aftalen.

"Der er gode elementer i indsatskataloget, men det kræver, at man har tillid til, at det ikke bliver misbrugt til at sænke serviceniveauet. Det har der alligevel været en del skepsis omkring, og derfor bliver det ikke en del af den endelige aftale," siger Carl Holst.

Servicelov vikles ind i satspuljen
De afsluttende forhandlinger om serviceloven foregår på et møde torsdag, hvor forligskredsen skal forhandle den endelige fordeling af satspuljemidler på socialområdet på plads. At serviceloven pludselig er landet på satspuljebordet, skyldes, at aftalen tegner til at blive dyrere end regeringens udgiftsneutrale udspil.

Partierne er derfor blevet enige om at finansiere de ekstra udgifter over satspuljen.

"I regeringens oprindelige udspil gik alle elementerne i nul, og i det omfang, at der nu er elementer, som skal tages ud, og som er fordyrende, skal de finansieres over satspuljen," siger Carl Holst.

Der er i forvejen sket en forskydning af midler mellem satspuljens forskellige ressortområder. Det sker efter, at en samlet opposition i sidste uge nægtede at fortsætte satspuljeforhandlingerne på de enkelte delområder, med mindre der blev prioriteret 300 millioner kroner mere af den samlede økonomiske ramme til socialområdet.

Læs også: Rød blok lammer satspuljeforhandlinger

Protestaktionen har tilsyneladende båret frugt, og de oprindelige 265 millioner kroner, som regeringen havde afsat på satspuljen til socialområdet, er nu vokset til omkring dobbelt størrelse.

Ifølge Carl Holst er der dog tale om en mindre andel af puljen, som skal gå til at finansiere øgede udgifter på serviceloven.

"Vi taler om et beløb under 100 millioner, men præcis hvor meget mangler vi at afklare," siger han.

Forhandlingspartierne mødes torsdag klokken 14.30, og mødet er uden bagkant. 

Forrige artikel Lilleholt klar til at skærpe rammen for lån til forsyningssektoren Lilleholt klar til at skærpe rammen for lån til forsyningssektoren Næste artikel Skab hurtige serviceforbedringer langsomt Skab hurtige serviceforbedringer langsomt