Statsrevisorer kritiserer sjusk med milliardtilskud til kommuner

REFUSION: Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet kritiseres for manglende tilsyn med refusion til kommunerne. Stikprøve viser fejl i 28 procent af sagerne. Kommunerne kan dermed uberettiget have modtaget tilskud fra staten.

Der er alt for mange fejl og tilfældigheder i administrationen af de mange milliarder kroner, som staten hvert år betaler i refusion til kommuner på velfærdsområdet.

Det fremgår af en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har undersøgt de tre ministerier, der fører tilsyn med de områder, hvor kommunerne kan anmode staten om refusion for deres udgifter.

Det drejer sig om Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, som nu får kritik af Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at de tre ministerier ikke fører et tilsyn, som sikrer, at ministeriernes del af statsregnskabet på refusionsområdet er korrekt. Samtidig kritiseres kommunerne for et højt fejlniveau i behandlingen af sager, hvor de modtager refusion fra staten.

Kommunerne har således i flere tilfælde fået dækket deres udgifter af staten, selv om de ikke har været berettiget til det, konkluderer Statsrevisorerne.

16,5 milliarder brugt på refusion i 2017
I 2016 blev der udbetalt 15,4 milliarder kroner i refusion til kommunerne i det såkaldt klassiske refusionssystem, og i 2017 er der på finansloven budgetteret med en udgift til refusion på 16,5 milliarder kroner.

I forbindelse med undersøgelsen har Rigsrevisionen udført en stikprøve blandt 170 sager fordelt ud over de tre ministerområder. 47 sager - svarende til 28 procent - lever ikke op til betingelserne for, at kommunerne kan få refusion for deres udgifter.

Stikprøven viser, at det især drejer sig om manglende dokumentation for væsentlige skridt i sagsbehandlingen. Rigsrevisionen understreger dog, at det ikke er dokumenteret, om manglerne i sagsbehandlingen betyder, at kommunerne kan have modtaget for meget i refusion.

Troels Lund vil forbedre tilsyn
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) erkender, at der er behov for at forbedre ministeriernes tilsyn på de områder, hvor kommunerne søger om statslig refusion.

"Det tager jeg naturligvis til efterretning, fordi der skal være kontrol med udbetalingen af statstilskud til kommunerne. Beskæftigelsesministeriet er også enig i, at der er behov for at skabe mere klare retningslinjer for den kommunale revision, der er en forudsætning for, at ministerier kan føre tilsyn," skriver han i et mailsvar til Altinget.

Troels Lund Poulsen oplyser, at Beskæftigelsesministeriet allerede har indledt et udviklingsarbejde med at modernisere og målrette den nuværende revisionsmodel, så den bliver mere enkel og styrker mulighederne for at føre kontrol.

Det arbejde ventes færdigt i løbet af året.

Mange fejl i sager om flygtninge
Ud af de 170 stikprøver hører de 70 sager til på Beskæftigelsesministeriets område. Her blev der fundet syv fejl i 35 sager om refusion for mentorudgifter ved ressourceforløb, mens der ikke blev fundet fejl i 35 sager om fleksjob med indtægtsreguleret tilskud.

Andelen af fejl er betydeligt højere på Børne-og Socialministeriets område. Her blev der konstateret fejl i 17 ud af 35 sager om refusion for hjælp til flygtninge.

Altinget har forgæves forsøgt at indhente en kommentar fra børne- og socialminister Mai Mercado (K). Ministeriet oplyser dog, at man er i gang med at udarbejde svar til statsrevisorerne, hvor der vil blive redegjort for, hvilke fremadrettede initiativer ministeriet vil tage for at følge op på anmærkningerne.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets område blev der fundet fejl i 24 ud af 65 undersøgte sager.

Refusionssystemet drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på vegne af de tre ministerier samt Bygnings- og Boligministeriet.

Altinget har forgæves forsøgt at indhente en kommentar til kritikken fra Kommunernes Landsforening (KL).

Forrige artikel Klyngeprojekt skal sparke liv i landsbyerne i Ringsted Nord Klyngeprojekt skal sparke liv i landsbyerne i Ringsted Nord Næste artikel Nyt forsvarsforlig uden blik for kommunale beredskaber Nyt forsvarsforlig uden blik for kommunale beredskaber