Debat

Tidligere kommunal afdelingsleder: Kommunale mellemledere er udsatte – det kan skade forvaltningsarbejdet

Mellemlederne i de danske kommuner har svært ved anonymt at indrapportere kritisable forhold, og de kan nemt blive afskediget, hvis de går topledelsen på klingen. Det skader den demokratiske proces i kommunerne, for det er oftest mellemlederne, der får kendskab til uregelmæssigheder, skriver Anja Stensgaard.

Kommunale mellemledere kan have svært ved at råbe op om kritisable forhold i kommunerne, fordi de risikerer at stå alene over for topledelsen, skriver Anja Stensgaard.<br>
Kommunale mellemledere kan have svært ved at råbe op om kritisable forhold i kommunerne, fordi de risikerer at stå alene over for topledelsen, skriver Anja Stensgaard.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det kan være udfordrende at være mellemleder i de danske kommuner. Som ’en lus mellem to negle’ hører man ofte. Mellemlederne er sjældent i løbende kontakt med kommunalbestyrelse og direktion. Det betyder, at de mennesker, som skal sikre kommunens overordnede retning, ikke kender til driften fra dem, som oplever den tættest på. 

KL skriver i deres vejledning til kommunalbestyrelserne: ”Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg”, at normerne for godt forvaltningsarbejde er: Lovlighed, sandhed, faglighed, partipolitisk neutralitet, ansvar og ledelse, udvikling og samarbejde og åbenhed om fejl.

Ingen kan vel være uenige i, at disse syv normer bør være grundlaget for ethvert godt forvaltningsarbejde. Men der er alvorlig risiko for et skred, hvis topledelsen ikke formår at sikre den gennemgående dialog op og ned igennem systemet.

Whistleblowerordninger er ikke for mellemledere

Mange lægger derfor stor vægt på hyppig kontakt til kommunalbestyrelsen, men forestil jer et scenarie, hvor politikere kun får den information, som direktion og topchefer synes, at det er relevant at videreformidle. Her taler vi ikke om den almindelige tilbageholdenhed under en undersøgelses- og beslutningsproces eller irrelevant viden om driftsovervejelser, men om mere grundlæggende prioriteringer på kommunens vegne. 

Hvad gør en mellemleder, hvis han/hun bliver vidende om en chef eller direktør, der chikanerer medarbejderne? Tal, der ikke stemmer overens med virkeligheden, eller ordrer, som ikke er lovmedholdelige og etisk forsvarlige?

En mellemleder, der går til whistleblower, er nemt genkendelig via sin placering i organisationen. Det er ikke vanskeligt at regne ud, hvor den fremsatte information kommer fra. 

Anja Stensgaard, fhv. afdelingsleder, Guldborgsund Kommune

Medarbejderne har fået whistleblowerordninger, og det er et kæmpe skridt i den rigtige retning, men det er formentligt oftere mellemlederne, som får kendskab til uregelmæssigheder.

Det kan være budgettet, som er rettet til, så underskuddet ser mindre ud, eller det kan være planlagte strategier, som snarere er hovsa-løsninger end reelle besparelser på sigt. Det kan også være at medarbejdere udsættes for et unødigt arbejdspres, som forhindrer dem i at passe kerneopgaven.

En mellemleder, der går til whistleblower, er nemt genkendelig via sin placering i organisationen. Det er ikke vanskeligt at regne ud, hvor den fremsatte information kommer fra. Mellemlederen kan gå til en overordnet med sin bekymring, men hvad hvis den overordnede allerede kender til uregelmæssigheden og dermed ikke kan reagere, idet fingrene vil pege tilbage på ham/hende?

Det kan også tænkes, at topledelsen er så presset, at den ikke forestiller sig, at kommunen tåler negativ omtale i pressen, eller at deres egen person tåler negativ opmærksomhed.

Der er ingen tvivl om, at topledelse er et meget vanskeligt job at bestride, og et logisk valg er at indtage en laissez faire position for at beskytte sig selv og kommunen. Men der kan være situationer, hvor manglende handling berører et eller flere af de syv normer markant og forringer muligheden for at løfte kerneopgaven på en konstruktiv måde.

Læs også

Mellemlederne er de mest udsatte

En kommune, der er præget af uro i ledelseshierarkiet, manglende psykologisk tryghed, stor udskiftning og manglende faglig udvikling, kan være ramt på normerne. De, som står midt i organisationen og dermed har det bedste blik både op og ned, er mellemlederne. Og mellemlederne i sådanne kommuner har ingen reel mulighed for at sige, hvad de ser.

Chefen eller direktionen kan til enhver tid afskedige en mellemleder eller presse lederen til at søge væk. De har retten på deres side, så længe det ikke bliver decideret mobning. En opsigelse kan hurtigt komme til at fremstå saglig på papiret, for måske lever lederen bare ikke op til forventningerne. Det påhviler derefter den anklagede at påvise sin uskyld, hvilket er næsten umuligt på en utydelig anklage.

Der er ingen sikkerhed for mellemledere. Den interne tillidsrepræsentant i en organisation præget af utryghed vil ikke turde sige fra på lederens vegne. Hun/han skal jo arbejde i kommunen efterfølgende. Det samme gælder HR. Fagforeningerne er glade for deres topledere, som betaler gode penge. Tilbage står mellemlederen alene mod en hel organisation, som har al den støtte, de skal bruge.

Det er en skrøbelig konstellation, som ikke giver plads til den demokratiske proces og den inddragelse og meningsdannelse, som denne tids arbejdspladser kalder på.

Anja Stensgaard, fhv. afdelingsleder, Guldborgsund Kommune

Måske helt uvidende om det, der foregår, står politikerne – de folkevalgte, som skal sikre, at de syv normer overholdes. Men de får ofte historien fra topledelsen, og mellemlederen kan derfor blive den utroværdige, hvis personens ord nogensinde høres af andre end topledelsen.

I sidste ende fastholder en stærk topledelse dermed sin magt. Andre mellemledere ved nu, at de skal tie, hvis de vil blive. Cirklen er sluttet, og fortrædelighederne kan fortsætte, uden at nogen vil stille spørgsmål igen.

Alle syv normer kan tilsidesættes, uden at der er nogen form for drøftelser om det. En enkelt afdeling kan være repræsenteret af en til to personer blandt politikerne – og der er ingen garanti for disse få personers ståsted. Det er en skrøbelig konstellation, som ikke giver plads til den demokratiske proces og den inddragelse og meningsdannelse, som denne tids arbejdspladser kalder på.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion