Venstre vil give skattelettelser for milliarder og øge arbejdsudbuddet: Her er partiets 2030-plan

Venstre vil give skattelettelser for 8,7 milliarder kroner og øge arbejdsudbuddet med mindst 15.000 personer i 2030. Få et overblik over den 2030-plan, som partiet præsenterede onsdag.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Mathias Bach

Venstre vil lave reformer, øge arbejdsudbuddet og give skattelettelser for små ni milliarder kroner.

Det fremgår af den 2030-plan, som Venstre præsenteret onsdag.

For at finansiere tiltagene vil Venstre blandt andet stramme SU-regler og have mere konkurrenceudsættelse i det offentlige.

Få et overblik over hovedpunkterne i planen her:

Skattelettelser for 8,7 milliarder kroner

 • Danskere der er i fuldtidsarbejde skal have en særlig skattelettelse på 3.000 kroner. Det skal give en økonomisk tilskyndelse til at komme i fuldtidsbeskæftigelse. Det afsætter Venstre tre milliarder kroner årligt på frem mod 2030.
 • Venstre vil også give erhvervsrettede skattelettelser for 700 millioner kroner. 
 • Derudover vil Venstre afsætte fem milliarder kroner årligt frem mod 2030 til "øvrige skattelettelser". Ifølge TV 2 skal de gå til at lette skatten på arbejde.

Sundhed og psykiatri

 • Venstre vil afsætte tre milliarder kroner årligt til psykiatrien. Pengene skal  gå til at lave en bedre ti-årsplan for psykiatrien.
 • Derudover skal der bruges 1,5 milliarder kroner årligt på et løft af sundhedsvæsnet. De penge skal blandt andet gå til at forkorte ventetiderne, hjælp til ufrivilligt barnløse og til fødende.

Forsvar

 • Venstre vil afsætter 13,75 milliarder kroner årligt. Det er de midler, der skal til for at sikrer, at Danmark opfylder målet om at bruge to procent af BNP på forsvar.

Klima

 • Der skal indføres et nyt fradrag på 150 procent for grøn forskning og udvikling i danske virksomheder. Det afsætter Venstre en milliard kroner til årligt i årene frem til 2030.

Klimatiltagene i 2030 planen skal ses i forlængelse af den store 'grønne 2030-plan', som Venstre præsenterede forleden.

Læs også

Øvrige tiltag og reserve

 • Frem mod 2030 vil Venstre desuden bruge 1,1 milliarder årligt på, at flere danskere skal kunne blive boligejere. Det skal ske ved at gennemfører det boligudspil, Venstre præsenterede i august.

 • Venstre vil investere 1,2 milliarder kroner i uddannelse. De skal gå til at realisere Venstres uddannelsesudspil, hvor partiet blandt andet forslog at prioritere erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser.
 • Endelig vil Venstre afsætte en økonomisk reserve på 14,7 milliarder kroner, som skal anvendes på at løse nogen af fremtidens udfordringer. Dele af denne reserve er ikke direkte finansieret i 2030-planen, men bundet op på det Venstre kalder "finansieringspotentialer".

Finansiering

I Venstres 2030-plan er den samlede økonomiske ramme på 70,1 milliarder kroner. 45,5 milliarder kroner kommer fra det økonomiske råderum frem mod 2030. Yderligere 2,5 milliarder kroner kommer fra det grønne råderum.

Venstre foreslår desuden en række tiltag, der øger det økonomiske råderum med 13,1 milliarder kroner i 2030. Blandt dem er:

 • Øget konkurrenceudsættelse i det offentlige skal skaffe 1,5 milliarder kroner.
 • Reform af beskæftigelsesindsatsen med nedlæggelse af jobcentrene skal sikre tre milliarder kroner.
 • Nedskæring i SU'en så den kun rækker til normeret tid skal give 1,2 milliarder kroner.
 • Bedre inddrivelse af skat skal skaffe to milliarder kroner.
 • Mindre bureaukrati i kommunerne skal give 2,5 milliarder kroner.
 • Tilbagerulning regeringens beskæftigelsestillæg for dagpengemodtagere skal skaffe en halv milliard kroner.
 • Tilbagerulning af regeringens kontanthjælpsreform skal skaffe en halv milliard kroner.

Endelig peger Venstre på "finansieringspotentialer", som er mere usikre, men som man estimere vil kunne indbringe staten ni milliarder kroner i 2030.

 • Venstre vil nedsætte et nyt reformudvalg. Det skal på sigt give fem milliarder kroner i statskassen.
 • Flere ikke-vestlige indvandrere skal i beskæftigelse. Her er potentialet tre milliarder kroner.
 • Endelig kan der potentielt skaffes en milliard kroner ved at flere går fra deltid til fuldtid.

Øget arbejdsudbud

Venstre foreslår i 2030-planen en række initiativer, der tilsammen skal løfte arbejdsudbuddet med 15.000 personer frem mod 2030.

Konkrete tiltag Effekt på arbejdsudbuddet
Afskaffelse af seniorjobordningen 400
Arbejdspligt for flygtninge og indvandrere 250
Venstres iværksætterstrategi 150
Pulje til yderligere skattelettelser 3.500
Fuldtidsfradrag 2.000
SU til normeret tid 4.200
Tilbagerulle opholdskrav for ret til dagpenge 350
Tilbagerulle beskæftigelsestillæg 750
Nye muligheder på kandidatuddannelserne 2.000
International arbejdskraft 1.800
Afskaffe det særlige aktivitetstillæg 100
Total 15.500


Venstre peger desuden på en række områder, hvor der er "et stort potentiale" for at øge arbejdsudbuddet, men hvor effekterne endnu er usikre:

Flere fra deltid til fuldtid

 • Venstre vil indføre et fuldtidsfradrag på 3.000 kr. for at give en økonomisk tilskyndelse til at gå fra deltid
  til fuldtidsbeskæftigelse.
 • Venstre vil sikre flere på fuldtid i den offentlige sektor, blandt andet gennem en ret til fuldtid på de store velfærdsområder.

Flere med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse

 • Venstre vil indføre en arbejdspligt for flygtninge og indvandrere.
 • Venstre vil sænke ydelserne for arbejdsløse indvandrere.

Flere unge som gennemfører en faglært uddannelse

 • Venstre vil prioritere 400 millioner kroner årligt til et kvalitetsløft af erhvervsskolerne.

Flere ufaglærte voksne skal opkvalificeres

 • Venstre vil med en ny og mere fri beskæftigelsesindsats give bedre mulighed for relevant opkvalificering.

Færre voksne, der langvarigt står uden for arbejdsfællesskabet

 • Venstre vil etablere en udvidet isbryderordning for personer langt fra arbejdsmarkedet.

Færre unge som hverken er i uddannelse eller beskæftigelse

 • Venstre vil sikre en bedre og mere specialiseret hjælp til dem, der har store og komplekse problemer.

Flere seniorer skal have lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet

 • Venstre vil sikre mere frihed til at blive i arbejde som ældre.

Reduceret sygefravær i kommuner og regioner

 • Venstre vil sikre udbredelse af de gode erfaringer fra de kommuner, som har opnået positive resultater i forhold til at nedbringe sygefraværet, herunder ved at arbejde med systematiske indsatser for øget trivsel blandt medarbejdere.
 • Venstre vil i samarbejde med kommuner og regioner iværksætte indsatser, der kan nedbringe sygefraværet.

Samlet anslås det, at potentialet for øget arbejdsudbud ved tiltagene er op mod 40.000 fuldtidspersoner.

Læs hele Venstres 2030-plan her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Ellemann-Jensen

Vicestatsminister og økonomiminister, partiformand, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 2002)

0:000:00