Villum Christensen fortsatte samarbejde med fyret embedsmand

SLAGELSE: Viceborgmester Villum Christensen fortsatte op til kommunalvalget med at udveksle oplysninger med embedsmand, der blev fyret for illoyalitet. Han gjorde bare sit arbejde, vurderer ekspert.

Kort efter, at en jurist i Slagelse Kommune var blevet fyret for illoyalitet, valgte Slagelses nuværende viceborgmester, Villum Christensen (LA), at benytte hende som rådgiver.

På den måde hjalp den fyrede jurist politikeren med at så tvivl om en kritisk rapport fra Kommunernes Landsforening.

En rapport, der blandt andet kritiserede Villum Christensens ageren i den såkaldte brintbus-sag, som satte Slagelse byråd på den anden ende i foråret 2017.

Det viser en række e-mails og dokumenter, som Altinget er i besiddelse af. Heraf fremgår det også, at kommunens nuværende borgmester, John Dyrby Paulsen (S), ligeledes modtog og læste dokumenter fra den fyrede embedsmand.

Hun blev afskediget i maj 2017, efter at hun forgæves havde forsøgt at få fyret den daværende kommunaldirektør og en anden direktør i kommunen uden om borgmesteren.

To eksperter slår fast, at der næppe er noget ulovligt i samarbejdet mellem de to politikere og den fyrede embedsmand. Det er først og fremmest et politisk spørgsmål, om kontakten er kritisabel, vurderer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

Viceborgmester Villum Christensen bekræfter, at han fastholdt sin kontakt med embedsmanden Iben Brinkland, efter at hun var blevet fyret.

“Når jeg har haft dialog med Iben – uanset om hun er ansat eller fyret for illoyalitet – så var det, fordi hun er jurist og var den eneste, der havde overblik over brintsagen, og fordi hun vidste, hvad der skete med sagen i forvaltningen,” skriver Villum Christensen i en mail til Altinget.

Ifølge ham var det oftest juristen selv, der tog kontakt til ham og ikke omvendt.

Iben Brinkland var kort tid inden kommunikationen omkring de kritiske spørgsmål til KL-rapporten blevet afskediget for illoyalitet. Hvad gjorde, at du vurderede hende som en pålidelig kilde?

“Jeg kan ikke se, at mit første svar ikke skulle være dækkende,” skriver Villum Christensen i en opfølgende mail til Altinget.

Hjælp fra projektlederen
Konflikten i Slagelse Kommune kulminerede i foråret 2017, da forvaltningen begyndte at så tvivl om et stort brintbusprojekt, der ellers nød bred opbakning i byrådet. 

Derefter forsøgte den nu fyrede embedsmand og Liberal Alliance at få fjernet den daværende kommunaldirektør uden om borgmesteren.

Det førte til, at KL’s konsulenter blev sat til at granske forløbet.

Den endelige afrapportering fra konsulenterne endte med at frikende den daværende kommunaldirektør og borgmester for anklager om magtmisbrug. Til gengæld blev Villum Christensen fremstillet som en, der muligvis havde forbrudt sig mod styrelsesloven i et forsøg på at få målrettet kommunale bevillinger direkte til en lokal partifælles virksomhed.

Den afskedigede jurist var tidligere projektleder på brintbussagen. Og korrespondancen mellem Villum Christensen og hende afslører, hvordan de i sommeren 2017 samarbejdede i et forsøg på at kaste kritisk lys på KL-rapporten.

Korrespondancen handlede blandt andet om aktindsigter, der skulle afdække, om forvaltningen havde talt sandt om arbejdet med at skaffe medfinansiering til det delvist EU-finansierede brintbusprojekt, der aldrig blev til noget.

“Hej Iben. Gider du tjekke, om det giver anledning til ændringer? Kh. Villum,” lyder det i en e-mail, hvor Villum Christensen beder projektlederen om at granske de dokumenter omkring brintbussagen, han har fået aktindsigt i fra kommunen.

“Vand på møllen”
I sit svar til Villum Christensen roser den tidligere projektleder ham for at have bedt om indsigt i sagens dokumenter.

Men hun går også videre end blot at forholde sig til paragrafferne, og med baggrund i sit kendskab til den konkrete sag beskylder hun forvaltningen for at have “løjet” og for at “manipulere med oplysningerne”.

Og “det er faktisk vand på møllen”, skriver hun i forhold til ambitionen om at underminere KL-rapporten og forvaltningens udlægning af forløbet omkring den såkaldte brintbussag.

Kontakten med den afskedigede jurakyndige embedsmand er bemærkelsesværdig, fordi den selvsamme person tidligere på året aktivt havde forsøgt at få afsat kommunens kommunaldirektør og en anden ledende direktør.

Også i det forløb kommunikerede hun med både Villum Christensen og John Dyrby Paulsen. En kontakt, som professor i forvaltningsret Sten Bønsing tidligere har vurderet kunne være i strid med styrelsesloven, fordi kommunikationen mellem kommunalpolitikerne og kommunens forvaltning skal gå gennem borgmesteren.

Bundet af tavshedspligt
Sten Bønsing vurderer dog ikke, at Villum Christensen har brudt nogen regler ved at have kontakt med den samme embedsmand, efter at hun var afskediget.

“Rent juridisk er det ikke et problem. En tidligere embedsmand er ikke bundet af nogen regler længere udover tavshedspligten. Men politisk kan det selvfølgelig være en anden sag,” siger han til Altinget.

Spørger man kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole kan han godt forstå, hvis samarbejdet mellem Villum Christensen og den fyrede embedsmand kan se “uldent” ud.

Men grundlæggende vurderer han, at Villum Christensen ser ud til blot at have gjort sit arbejde som oppositionspolitiker.

“Det er selvfølgelig lidt specielt i den her sag, fordi det er en tidligere medarbejder fra kommunen, der har været involveret i en meget problematisk sag. Men hvis man ønsker at benytte sig af den pågældende medarbejders kompetencer, så er man som politiker i sin gode ret til det,” siger Roger Buch.

Han ser kontakten med den fyrede medarbejder som et resultat af, at kommunalpolitikere ikke har et stort embedsapparat at trække på og derfor må opsøge folk med eksempelvis juridiske kompetencer i deres netværk i forbindelse med komplekse sager.

Dyrby med på linjen
Det er uklart, hvorvidt John Dyrby Paulsen også har kommunikeret direkte med embedsmanden omkring KL-rapporten.

Men også han stillede en række kritiske spørgsmål til undersøgelsen i løbet af sommeren 2017. Og det står i hvert fald klart, at også John Dyrby Paulsen har modtaget dokumenter, som den afskedigede embedsmand er medforfatter til.

En mail, som Altinget er i besiddelse af, viser, at John Dyrby Paulsen har fået tilsendt Villum Christensens ti kritiske spørgsmål til KL-rapporten – et dokument, som er oprettet af den pågældende jurist.

Selv benægter John Dyrby Paulsen ikke, at han har været i kontakt med den fyrede embedsmand. Men ifølge ham var det blot på ren orienteringsbasis, så der blev koordineret omkring oppositionens forskellige spørgsmål til KL-rapporten.

“Så vidt jeg husker, sendte jeg mine opfølgende spørgsmål til KL som orientering til Iben, men ellers mener jeg ikke, jeg havde en større korrespondance – jeg talte dog med Iben ved en del lejligheder i forbindelse med valgmøder,” skrev John Dyrby Paulsen i første omgang i en mail til Altinget.

John Dyrby Paulsen afviser fortsat at have haft “en uddybende kommunikation” med den fyrede embedsmand, men synes samtidig ikke, at det ville have været et problem, hvis han havde haft det.

“Og selv om jeg så havde (haft kommunikation med projektlederen, red.), hvad så? Helt ærligt. Det er en embedsmand, der er blevet fyret, som nu er privatperson. Hvis en privatperson ikke skulle have lov til at kommunikere med mennesker, der tilfældigvis sidder i byrådet, hvor er vi så henne?” siger John Dyrby Paulsen.

Mener du så, det er god skik at støtte sig til oplysninger fra en embedsmand, der er fyret for illoyalitet?

“Jeg synes, det vil være ret og rimeligt, at vi ikke brændemærker folk på den måde. Det, du siger til mig, er, at Iben er fyret fra Slagelse Kommune, ergo er der ikke nogen, der må snakke med hende. Kan du ikke selv høre, hvor fuldstændig absurd det lyder.”

Altså jeg siger det ikke – jeg spørger dig?

“Det er absurd at have den indgangsvinkel, at Iben, der tilfældigvis er fyret fra Slagelse Kommune, ikke må snakke med nogen, der tilfældigvis er byrådsmedlem i Slagelse Kommune. Det kan jeg simpelthen ikke forstå,” siger John Dyrby Paulsen.

,

Forrige artikel DF afviser LA-melding om udflytningsstop: Vi skal videre DF afviser LA-melding om udflytningsstop: Vi skal videre Næste artikel Kommunerne overskrider deres budgetter for 2017 Kommunerne overskrider deres budgetter for 2017