Britt Bager: Vi kan indrette systemet bedre for kunstnere

DEBAT: Vi vil aldrig kunne skabe den samme økonomiske sikkerhed for flexjobbere, som der er for lønmodtagere. Men vi kan indrette systemet, så det er bedre gearet til at håndtere virkeligheden på arbejdsmarkedet anno 2017, skriver Britt Bager (V).

Af Britt Bager
Kulturordfører, Venstre

Debatten om kunstneres arbejdsvilkår er langt fra ny. Tag bare det seneste år, hvor problematikken er blevet drøftet både i og uden for folketingssalen. Det vidner om, at det er et emne, der både optager de berørte kunstnere og flexjobbere i al almindelighed, forskellige organisationer og os politikere.

I Venstre har vi den holdning, at der selvfølgelig skal være ordentlige arbejdsvilkår for kunstnere – præcis som der skal være ordentlige arbejdsvilkår inden for alle andre erhverv. Alt andet ville heller ikke give mening.

Alle fortjener ordentlige arbejdsvilkår
Når man vælger at gå den kunstneriske og kreative vej, må man være sig bevidst, at det er en branche, der indebærer atypiske ansættelsesforhold med skæve arbejdstider, flere arbejdsgivere ad gangen og perioder uden ansættelse. Det er velkendte vilkår.

Lige så vel som det faktum, at kunstnere qua de atypiske ansættelsesforhold oplever en større fleksibilitet og frihed, end de fleste lønmodtagere.

Det er dog ikke ensbetydende med, at kunstnere skal fungere under urimelige arbejdsvilkår. Og jeg kan fuldt ud forstå, hvordan de nuværende regler kan være en kilde til økonomisk usikkerhed.

Usammenhængende dagpengeregler for kunstnere
For de nuværende regler på dagpengeområdet hænger ikke sammen med et arbejde som skuespiller, musiker, kunstner eller noget helt fjerde. Simpelthen fordi de ikke i tilstrækkelig grad tager hensyn til de atypiske ansættelser, som finder sted i kulturbranchen og i større og større grad også i andre erhverv.

Det er også baggrunden for, at regeringen allerede har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, om dagpengereglerne kan gøres mere fleksible for selvstændige, freelancere og honorarlønnede.

Arbejdsgruppens anbefalinger bliver præsenteret inden sommerferien, og så snart vi har dem, kan vi på et oplyst grundlag tage stilling til, hvordan vi imødekommer den her problematik.

Flere atypiske ansættelser
Én ting er kunstneres vilkår i forhold til dagpengesystemet, noget andet er de usikre arbejdsforhold, de baserer deres indtægt på. Vi har i en længere årrække diskuteret, hvilke arbejdsvilkår vi tilbyder kunstnerne, og hvilket socialt sikkerhedsnet der understøtter dem. Og der er mange udfordringer forbundet med at have atypiske ansættelser.

Udfordringer, som bliver mere og mere almindelige, og ikke kun vedrører kunstnerne, men også journalister, projektledere og i det hele taget mange inden for de kreative erhverv. Ifølge tal fra Eurostat er op imod hver fjerde dansker i atypiske ansættelser, hvilket understreger, at mange mennesker føler sig klemt i systemet.

Arbejdsgruppe giver oplyst grundlag for debat
Vi vil aldrig kunne skabe den samme økonomiske sikkerhed for flexjobbere, som der er for for eksempel lønmodtagere. Men vi kan indrette systemet, så det er bedre gearet til at håndtere den virkelighed vi befinder os i anno 2017.

Jeg ser frem til at modtage arbejdsgruppens anbefalinger, så vi på et oplyst grundlag kan tage en politisk drøftelse om, hvilke modeller der er mere tidssvarende for freelancere, projektansatte og andre med en sammensat økonomi.

Forrige artikel Artistforbund: Vi illustrerer fremtidens arbejdsmarked Artistforbund: Vi illustrerer fremtidens arbejdsmarked Næste artikel Skuespillere: Vi er robuste, men ikke uovervindelige Skuespillere: Vi er robuste, men ikke uovervindelige