Forsker: Kommunerne har overtaget den kulturpolitiske førertrøje

DEBAT: Mens kulturen ryger længere og længere ned på den nationale politiske dagsorden, udviser kommunerne i disse år kulturpolitisk mod og visioner, skriver Louise Ejgod Hansen, Aarhus Universitet.

Af Louise Ejgod Hansen
Forskningsleder på evalueringsprojekt af Aarhus Kulturhovedstad 2017, Aarhus Universitet

I efteråret 2016 holdt jeg oplæg om Aarhus 2016 på verdenskongressen for kulturministerier og kunstråd (IFACCA) på Malta. Jeg vil ikke gentage oplægget her, men tage udgangspunkt i en kommentar fra salen under den efterfølgende debat.

Her blev det udtrykt, at kommunerne bare skulle blande sig uden om det med kunst og kultur og overlade opgaven til staten, for det var staten meget bedre til.

Mit svar til den udenlandske debattør var, at jeg tværtimod i disse år ser en række kommuner i Danmark, der faktisk sætter kulturen på den politiske dagsorden. Kommuner, der er villige til at prioritere kulturen og give den plads i den samlede kommunalpolitik.

I modsætning til det på statslige niveau, hvor det efterhånden mest drejer sig om forvaltning af det eksisterende og om at råbe, ”der er ikke flere penge”, har kommunerne faktisk interesse i kulturen som et område, hvor man har visioner og mål.

Et par eksempler:

Aarhus 29/5 2017: Borgmester Jacob Bundsgaard (i selskab af teknikrådmand Kristian Würtz) stiller op til spontant borgermøde i Mindeparken i Aarhus for at forsvare ARoS Kunstmuseums præsentation af Katharina Grosses værk "Asphalt Air and Hair", der består (bestod) af bemaling af et større område af parken.

Værket har allerede inden åbningen af udstillingen "The Garden – The Future" skabt en veritabel shit storm på Facebook samt overskrifter i landsdækkende medier.

Alligevel stiller borgmesteren op og udtaler: ”Jeg synes, at kunstværket allerede har vist sin berettigelse. Uanset, om man kan lide det eller ej, så er det her med til at skabe en vigtig diskussion.

At det sker i et valgår, hvor kultur forventes at være noget, man angriber og kritiserer – især når det er kontroversielt – er bemærkelsesværdigt.

Hjørring januar 2017: Her indvies det nye Vendsyssel Teater, og i den anledning udtaler Hjørrings borgmester Arne Boelt (A): ”Det er vigtigt for hele Vendsyssel. Det gælder kulturen, og det gælder sporten som et trækplaster og som en samlende institution” (Vendelbo Posten 18/1 2017).

I en mindre provinsby med mange af de udfordringer, der karakteriserer en såkaldt ’udkantskommune’, skabes en fortælling om optimisme og stolthed knyttet til det nye, centralt beliggende teaterhus, der har ambitioner om at fungere som et socialt samlingssted.

Region Midtjylland 2012-2017: Alle 19 kommuner i regionen står bag Aarhus 2017 som et regionalt samarbejdsprojekt. Det er første gang, at alle kommuner i regionen samarbejder om et strategisk projekt, og det er hverken sundhed eller beskæftigelse, men kultur det drejer sig om.

Samtlige kommuner er blevet garanteret return-on-investment: At de får aktiviteter tilbage i kommunen for mindst den værdi, de har skudt ind i projektet. En aftale, der har været afgørende for opbakningen. Men også en aftale, der kun fortæller en lille del af historien om, hvad det fælles projekt har betydet.

Undervejs i processen har flere af de mindre kommuner for første gang fået en kulturpolitik. Der er også indledt nye samarbejder på tværs af forvaltningsområder; det ses for eksempel i projektet Gentænk Landsbyen, hvor kultur har fået en rolle i landdistriktsudviklingen.

Er det hele så fryd og gammen? Næppe, men det er det sandelig heller ikke på det statslige niveau. Kommunerne har en vigtig kulturpolitisk rolle i Danmark, og den er værd at debattere, nuancere og kvalificere.

Forrige artikel Museumsdirektør: Museernes vidensgrundlag skal professionaliseres Museumsdirektør: Museernes vidensgrundlag skal professionaliseres Næste artikel Vordingborg Kommune: Kommunale investeringer i kultur skaber fællesskab Vordingborg Kommune: Kommunale investeringer i kultur skaber fællesskab