Journalistforbund: Den virkelige trussel mod lokale medier kommer fra USA

DEBAT: Det er ikke DR, der spænder ben for dansk lokaljournalistik, men derimod giganter som Facebook. Tine Johansen fra Dansk Journalistforbund maner myter til jorden op til medieforliget.

Af Tine Johansen
Næstformand, Dansk Journalistforbund

Når der handles i rådhusporten, når plejehjemmet sparer langt ned i linoleumsgulvet, og når busruten lægges om, skal der ikke bare være nogen til at fortælle om det, men også til at forklare baggrunden og konsekvenserne.

De lokale magthavere og beslutningstagere skal stilles til ansvar, og borgerne klædes på til at tage stilling og del i nærdemokratiet. De lokale og regionale medier har mange opgaver at løfte.

Mindre DR giver ikke flere medier i provinsen
Men de lokale og regionale medier er – ligesom de landsdækkende medier i øvrigt – presset på økonomien. Og når krybben er tom, bides mediehusene.

Der opstår nemlig lynhurtigt to stærke modsætningsforhold, når vi diskuterer rammevilkårene for lokale medier:

  • En modsætning mellem hovedstaden og provinsen
  • En modsætning mellem private og public service-medier

Følger man debatten op til medieforliget, får man det indtryk, at hvis bare der var færre journalister i København, og hvis bare DR var meget mindre, ville de private medier stå bomstærkt i provinsen.

Begge diskussioner er fejlslagne.

At skære dybt i DR eller at udflytte københavnske journalister til landdistrikterne vil ikke redde de lokale, publicistiske medier. Mindre hovedstad og mindre public service giver ikke mere provins og mere publicisme.

Truslen fra USA
Den altoverskyggende konkurrent for de lokale medier er hverken DR’s budget eller de landsdækkende medier, som lægger størstedelen af deres redaktionelle ressourcer og opmærksomhed i København.

Den rigtige trussel kommer fra amerikanske firmaer, som løber med annoncekronerne uden at bidrage med noget den anden vej. Facebook og Google er godt i gang med at fortære os, og de er ligeglade med, om deres mellemmåltid er lokalt, nationalt, privat eller licensfinansieret.

Facebook tilbyder for eksempel et “gratis” alternativ til de lokale mediers fællesskab: Platformen, hvor man kan møde sine medborgere, diskutere, dele informationer og invitationer til de nære begivenheder.

Ethvert lille bysamfund har en egen Facebook-gruppe, der fungerer som et virtuelt forsamlingshus – komplet med opslagstavle, foreningsliv, rygtebørs og glemmekasse.

Facebook kan ikke erstatte lokaljournalister
Facebooks forsamlingshus bliver bare aldrig en rigtig erstatning for lokale eller regionale medier.

For hvem stiller de kritiske spørgsmål til dem, der beslutter? Hvem bruger tiden og ressourcerne på at undersøge, hvad der er op og ned i de mange udlægninger af fakta?

Hvem venter mere eller mindre tålmodigt på svar på anmodninger om aktindsigt? Og hvem rydder egentligt op i det kaos af informationer, vi bliver bombarderet med?

Lokal dækning kræver lokale medier
Det gør selvfølgelig de lokale medier. Derfor skal vi sikre, at de har rammerne til at dække nærdemokratiet kritisk og uafhængigt af særinteresser.

Hvis vi mener alvorligt, at alle danskere skal have adgang til en ordentlig dækning af deres lokalsamfund, kræver det, at det kommende medieforlig understøtter vores lokale og regionale medier.

Det er fint, at borgmestre, andre kommunalpolitikere og myndigheder har fået en facebook-kanal til at kommunikere direkte med borgerne.

Men det må ikke forveksles med journalistik, som er det, der holder vores demokrati på tæerne.

Forrige artikel Medieforsker: Demokratiet har ikke råd til at overlade lokaljournalistik til markedet Medieforsker: Demokratiet har ikke råd til at overlade lokaljournalistik til markedet Næste artikel K-kandidat: Medieforliget skal gøre op med kynismen i politisk journalistik K-kandidat: Medieforliget skal gøre op med kynismen i politisk journalistik
Mette Frederiksen vil tage

Mette Frederiksen vil tage "en snak" med presset kulturliv

INVITATION: Statsminister Mette Frederiksen vil sammen med kulturministeren invitere kulturlivet til en snak om, hvordan åndslivet kan sikres i denne tid. Meldingen kommer, mens Joy Mogensen er i stærk modvind og stadig mangler at lande en hjælpepakke til kulturinstitutionerne.