Mette Bock: Jeg vil da opfordre til, at skarnsungerne træder frem

REPLIK: Det er korrekt, at man ikke kan undlade at tale økonomi i kunst- og kulturdebatten, men kunsten kan meget andet. Det er mit ståsted, skriver Mette Bock (LA) i modsvar til en kommentar af Hanne-Vibeke Holst.

Af Mette Bock (LA)
Kulturminister og kirkeminister

Kære Hanne-Vibeke, tak for din kommentar på Altinget. Jeg ville lyve, hvis jeg benægtede, at den berører mig og giver stof til eftertanke. 

Det er ikke min hensigt at være hverken “arrogant”, såkaldt “ultraliberalist”, “drømmeminister” eller “minister for nedbrydning af broer”, som du betegner mig. Men det er din vurdering, og det må jeg selvfølgelig respektere, for uden gensidig respekt kan man ikke føre en samtale. 

Mon ikke kritikken havde fundet vej alligevel?
Du kritiserer, at jeg rejser rundt i landet og besøger kulturinstitutioner og kulturprojekter, at jeg har været på en generationsrejse som optakt til medieaftalen, at jeg omtaler og glæder mig over besøgene på Facebook, og at temaet på årets Røddingmøde har været Kunst og civilsamfund.

Det er du i din gode ret til, men mon du havde været mildere sindet, hvis jeg holdt mig til ministerkontoret og undlod at bevæge mig udenfor Christiansborg? 

Der er ikke tale om at smyge ansvaret fra sig, tværtimod
Der er et par af dine påstande, som jeg ikke forstår baggrunden for, men gør mig gerne klogere. Hvilket ansvar er det, jeg smyger af mig? Og hvorpå bygger du udsagnet om, at jeg er “træt af” kunstnere? 

Jeg har ikke på noget tidspunkt bedt kunstnere om at lade være med at tale om økonomi. Tværtimod anerkender jeg, at økonomi og ressourcer har betydning, og jeg stiller op til enhver diskussion herom, for jeg påtager mig et medansvar for regeringens samlede prioriteringer.

Det gjorde jeg i forhold til sidste års finanslov, og det gør jeg i forhold til det finanslovsforslag, der præsenteres snarest.

Alle burde tage del i debatten – også ”skarnsungerne”
Det, jeg opfordrer til, er i al sin enkelhed, at kulturdebatten også kommer til at handle om andet end økonomi og nytteværdi. Jeg “kræver” selvfølgelig ikke, at kunstnere i højere grad deltager i den generelle samfundsdebat.

Det ville være absurditet i et frit samfund. Men jeg tillader mig at udtrykke et håb og en opfordring. Det er et ønske, der bygger på den overbevisning, at et demokrati får mere fylde og substans, når det bygger på pluralisme og dermed mange forskellige stemmer.

Også kunstneres, så forskellige I end er. Du er selv et fint eksempel herpå i den forstand, at du har deltaget i samfundsdebatten gennem mange år. Gennem dit forfatterskab, men også på andre måder, og det skal du have tak for. 

Jeg ved ikke, hvem det er, du kalder for skarnsunger. Det er din betegnelse, ikke min. Men skulle der være nogle skarnsunger, vil jeg da opfordre dem til at træde frem.

Som bekendt lærte skarnsungen Emil fra Lønneberg os allesammen en masse – og endte såmænd med at blive borgmester.

Forrige artikel Dansk Teater: Fonds- og statsstøtte er to sider af samme mønt Dansk Teater: Fonds- og statsstøtte er to sider af samme mønt Næste artikel Mette Bock: Kulturmødet Mors er en anledning til refleksion og samtale Mette Bock: Kulturmødet Mors er en anledning til refleksion og samtale
 • Anmeld

  Henrik Drewniak · Lektor UCSYD

  Ros

  Godt svar, Mette. Hanne-Vibekes indlæg var uvederhæftigt, tendensiøst, postulerende og disrespektfuldt. Under lavmålet ganske enkelt.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Ministeren inviterer "bygger bro" og inviterer digteren over for at lære ministeren "en masse".

  Eller inviterer hun hende blot til at "træde frem" for enden af den ikke eksisterende bro, så hun kan vinke til hende fra "den anden side."?

  - Det ikke eksisterende samtaleforum er den ikke eksisterende bro, men nok et hej fra "den anden side", der legitimerer ministeren.

  Alle priviligerede grupper i samfundet kæmper for deres egen lille honningkrukke de empirisk har , og ingen tænker længere end til egen næsetip.

  Kunstlivet vigitgste opgave er at impulsere retslivet og erhvervsliivet på et fundament af fuld frihed fri fra det økonomiske og politiske liv.

  Det sker ved en grundliggende ubetinget økonomisk frihed, der ikke er betinget af at hægte sig på eller vejre den tilfældigt rådende politiske vind.

  Uden den frihed i kulturen kan vores samfund ikke reproducere sig selv, men er undergangsdømt.

  -Hvis alt i politik og kultur handler om at trække samfundet ned i erhvervslivets sfære, ned i "naturnødvendigheden", så ender vi i et dystopi, hvor vi ikke under den anden en frihed, som vi ikke selv har, og laveste fællesnævner, altid er nævneren!

  For det levende gælder ikke årsag- virkning,
  men væsen-åbenbaring!

  Så -Jo flere forpligtelser politikkerne pålægger folk uden tilsvarende rettigheder, des bedre må folk betales -, skrev Goethe.
  Idag gælder at jo flere forpligtelser de pålægger os, des mere må vi betale politikere, som f.eks en HJ.Langkilde.

  Når politikken er i dødvande er det vigtigt at der kan bygges bro.
  Men broen skal være fobeholdt digterne:
  Det kan diskuteres om digterne skal blande sig i politik, men politikken skal ikke blande sig i digterne.
  Politikerne kan således invitere digterne over broen, ikke omvendt!
  Det skal være digternes bro!

  Digterne er blevet til "Skarnsungerne", fordi at politikerne har deres egne hofdigtere i erhvervslivets tænketanke.
  Politikerne er blevet enøret og enøjet selektive i hvad de "ønsker" at se og høre. Digterne er blevet til de "unødvendige" skarnsunger!

  Dertil kommer at mange af "skarnsungerne, som en JC Grønål, for at bevare en vis legitimitet er blevet eftersnakkere af den neoliberale dagsordende, og ellers ikke ved hvilket ben de skal stå på, og hvem og hvad de egentligt har mod til at ikke at svare, og ikke har kraften og modet til gå op imod erhvervslivet tænketanke, der igen og igen sætter den politiske dagsorden.

  "Naturnødvendigheden" i skikkeæse af erhvervslivet opæder sig selv, hvis den fri skabelse ikke impulserer den!

  Øen Mors er ikke kun død (mors på latin).
  For at leve må det irrationelle, det legende det levende, bevidst eller ubevidst ,gives mere plads i en ny rejsning af kulturen!

  Derfor er de så tolerante og tålmodige, ventende på de rette impulser - på Mors!

  På Mors kan man opleve en ø hvor landbruget, et erhverv, har opdyrket 87% af jorden, selvom det er en ø med strandbredder! Den eneste natur, der findes der i Nykøbing og ved kysten! Øen er fuld af støj,møg og lugt.
  På landet ser man knap et dyr eller en fugl eller hører et fuglefløjt eller en kvækken.
  Og afgrøderne er for de fleste uspiselige for mennesker!

  De kæmper med at vende dualiteten, - og integrere det naturnødvendige ind i den fri skabelse - til en tredimensional oplevelse, netop fordi de ud af "dyrkningen" af det kun naturnødvendige har oplevet at så kan civilisationen/ øen ikke bestå!

  Netop defor er mennesker på Mors med dets to broer nogle af de varmeste og mest socialt bevidste i landet - på trods!

  På Mors er man netop mere lydhøre overfor "skarnsungerne" end nogen andre steder!?

  -Ihverfald weekenden over! : )

  - Men kommer der nogen? Eller det bare eftersnakkerne, der er inviteret, ( som sædvanligt)!?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Emil fra Lønneberg, er én af de få, der som borgmester, efter alle sine timer bag lås i brændeskuret, ville kunne indse,

  nødvendigeheden af at, indrømme andre en frihed han ikke selv har eller har haft!

  Økonomisk, politisk og kulturelt!

  Erfaringen fra indskrænkningen af suveræniteters egen frihed bør give den lektie at al personlig suverænitet skal udvides, og ikke indskrænkes, som vi ser det ene eksempel på efter det andet.

  Ikke ved at "sidde" på kulturen , men ved at give betingelser for at kulturen selv kan stå , kan der først bygges broer, som ikke er en"betalings"bro eller en "retukommisionsbro" eller en "tilbagebetalingsbro" eller en parti,-,stamme-, familie-, nationalistisk-, racebro mv!

  Broer, der reelt er kløfter!

  Emil fra Lønneberg ville med glæde bygge bro fra sogn til sogn uden særinteressers indflydelse og uden særbetingelser fordi han lærte om betydningen af virkelig frihed i sit fængsel.
  Hvor vigtigt det er at indrømme andre den frihed han ikke altid selv havde.

  Kunstnerisk frihed begrænset til brændeskure kan være godt, men vi er ikke alle af en støbning som Emil.

  Helt i tidens ånd snittes idag, alt for mange dubletter af i forvejen ens figurere i brændeskurets mørke!

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Der skulle have stået:

  "Kunst skabt bag lås og slå i brændeskure kan være god kunst, men vi er ikke alle af en støbning som Emil.

 • Anmeld

  Christian X

  Kunstneres "kulørte holdninger"

  har været overrepræsenteret og overeksponeret i medier pga. kendisfaktor og underholdningsværdi. Dvs. vi har gladeligt accepteret. at deres højtflyvende fugleklatter har inficeret holdninger og politik.
  Personligt ville jeg have foretrukket folk, der både havde livserfaring, relevant faglig erfaring og uddannelse til at udtale sig om og påvirke politiske emner.

 • Anmeld

  Christian X

  "Kunstnere", opmærksomhedshungrende medier, det kulturradikale parnas

  og den studentikose / infantile venstrefløj har skabt så meget støj, at mange har glemt, hvad der er væsentligt og mindre væsentligt, jf. i øvrigt:

  https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5125/meningen_med_livet_findes_i_kernefamilien.html

  Er der noget at sige til, at unge mistrives, når alle vil realisere sig selv på alle andres bekostning?

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Til Christian X..

  synes du støjer i et stilleje, der ikke er rimeligt i en god debat, hvor det er velargumenterede synspunkter, der bør udveksles.

 • Anmeld

  Line Rosenvinge · Kunsthistoriker

  Farvel og tak?

  Ministeren vil gerne høre fra skarnsungerne, det er hermed gjort: https://www.altinget.dk/artikel/kronik-en-skarnsunge-siger-op