Vordingborg Kommune: Kommunale investeringer i kultur skaber fællesskab

DEBAT: Det rige kultur- og foreningsliv i Vordingborg lokker sjældent tilflyttere til kommunen. Men til gengæld sikrer det, at borgere bliver boende, skriver Eva Sommer-Madsen (V), Vordingborg Kommune.

Af Eva Sommer-Madsen (V)
Kommunalbestyrelsesmedlem i Vordingborg Kommune, formand for Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget

Hvordan måler man effekten af investeringen i kultur i Vordingborg Kommune, - det er svært at svare entydigt på. Kan man overhovedet måle det? Er det noget, som kan sættes op i en formel?

Føler sig som en del af et fællesskab
Det er en diskussion, som har stået på i mange år. Ofte bliver det til, at vi har en fornemmelse af, at det betyder noget, men at det måske ikke umiddelbart er den første begrundelse for at flytte til kommunen, - det er dog helt klart med til at sikre, at borgere i kommunen ønsker at blive, idet de føler sig som en del af et fællesskab.

To af vores større aktører, Teaterfestivalen ”Waves” og Danmarks største børnemusikfestival Vilde Vulkaner Vordingborg Festival, har forsøgt at nærme sig et svar på spørgsmålet.

Kommunens dna
De har hver især fået udarbejdet en rapport af konsulentfirmaet Rambøll, som beskriver den kulturelle og økonomiske betydning af de enkeltes events. Begge viser helt tydeligt, at der er en samlet økonomisk gevinst for Vordingborg ved at afholde arrangementerne.

Hele vores Kultur, Idræt og Fritidsliv er en væsentlig del af kommunens dna og er skrevet meget tydeligt ind i kommunens Vision 2030 med 12 politikker, som indeholder rigtig meget kultur, idræt og fritid. Navnlig skal eventkultur løfte idrætten og kulturen. Ikke mindst er der også visioner for vores kystlinje som er hele 385 kilometer, landets længste blandt alle kommuner i landet.

Et rigt foreningsliv 
De aktuelle Eco-nøgletal viser, at vi inden for de sidste tre år er kommet lidt under vores sammenligningsgruppe. Kultur,- idræt og fritidsområdet i Vordingborg Kommune bruger 2 procent af kommunens samlede økonomi.

Bibliotek, musikskole, Museum Sydøstdanmark, Egnsteater Cantabile2, regionalt spillested Stars, idræt, folkeoplysning, aftenskoler er en del af det, vi i enighed har valgt at ville bruge penge på.

Vordingborg har mere end 400 registrerede foreninger, så der er et utal af muligheder for at finde et interessefællesskab med andre borgere

Årligt fejrer vi mestre indenfor idrætsverdenen, hvor vi hædrer både de mange medaljetagere, men også de frivillige som skaber rammerne for de mange mestre.

Årsagen til, at kultur måske ikke prioriteres højest på stemmesedlen, kan formodentlig hænge sammen med, naturligt nok, at børn, unge, job/arbejdsmarked, bolig, ældre/omsorg kommer før alt andet. Men kultur er alligevel med i det hele.

Rammes af skævvridning
Det skal også nævnes, at vi som udkantkommune rammes hårdt af skævvridningen i udligningsordningen, som i øjeblikket bliver større og større. Vi har fra amternes tid fastholdt et stort fælles kulturelt samarbejde i området, hvor seks kommuner samarbejder om en fire-årig kulturaftale med Kulturministeriet.

På den måde får vi ting til at ske, som hver enkelt kommune ikke vil kunne gøre alene, og dermed sikres kulturelle kvaliteter ude i nærområderne. Aftalen er desværre økonomisk beskåret for at bidrage til Århus som kulturhovedstad. I aftalen indgår de gamle større kulturinstitutioner, Lys over Lolland, Storstrøms Symfoniorkester, Cantabile2.

Mange kulturelle tilbud at være stolte af
Lokalt er der meget at være stolt af, Det rytmiske spillested Stars, Cantabile2, Waves, Vilde Vulkaner, Geocentret, Avnø Naturcenter, Borgcentret, Musikskolen, DGI-Panteren med kommende ny svømmehal, Prins Jørgens Garde, Vordingborg Festuge, Fransk Forår i Præstø, Sildemarked i Stege m.m.

Og der er guldkorn ind imellem: for eksempel blev vores egnsteater Cantabile2 indstillet til Ruslands nationale teaterpris med Venus Labyrinth på Gatchina Palads i 2016.

Disse kulturelle institutioner og aktiviteter gør, at det er interessant at bo hos os, uanset om det lige er det, der huskes på, når man står i stemmeboksen til kommunalvalget.

Forrige artikel Forsker: Kommunerne har overtaget den kulturpolitiske førertrøje Forsker: Kommunerne har overtaget den kulturpolitiske førertrøje Næste artikel DGI: Investeringer i idræt skal evalueres på deltagelsen DGI: Investeringer i idræt skal evalueres på deltagelsen