Konservative: Her er tre grønne ønsker til vands, lands og i luften

DEBAT: En marin nationalpark, en national strategi for råstofindvinding og bekæmpelse af støjgener fra trafikken er blandt de konservatives grønne prioriteter i det kommende politiske efterår, skriver Egil Hulgaard (K).

Af Egil Hulgaard (K), vikarierende miljøordfører

Generationskontrakten står centralt for Det Konservative Folkeparti – altså ønsket om at efterlade kloden i bedre stand når vi går, end da vi kom. Det er nærmest terapeutisk at kunne nyde naturen, indånde den friske luft, høre vinden i trækronerne dybt inde i en mørk skov.

Et stigende befolkningspres og et behov for ressourcer har øget presset på vores natur. Vores dyreliv, vores skove, vores søer og have er udsat for klimaforandringer og menneskelig påvirkning. En påvirkning, der bliver stadig større.

Der er konstant behov for, at vi sikrer vores natur bedre og hele tiden udvikler bedre måder at bevare naturen for fremtidens generationer, samtidig med at vi nyttiggør de ressourcer, vi får fra vores omgivelser på den bedste måde.

Det Konservative Folkeparti har i mange år prioriteret naturbevarelsen højt, bl.a. ved i sidste regeringsperiode at bidrage til at sikre knap 14.000 hektar mere urørt skov. Men vi er ikke i mål. Det er fortsat vores ambition at sikre i alt 50.000 ha urørt skov.

Det Konservative Folkeparti har som det grønne borgerlige parti gjort en forskel på miljøområdet. Til lands, til vands og i luften. 

Marin nationalpark i Øresund
Til vands vil Det Konservative Folkeparti fremtidsbeskytte vigtige naturområder bedre. Et eksempel er Øresund.

Vi vil gøre Øresund til en marin nationalpark. Der gives ikke længere tilladelser til sandsugning, og der er behov for en stærkere indsats i forbindelse med udledning af spildevand og overløb af regnvand. Effekterne fra trawl-fiskeri og sandsugning kan ses på havbunden i årtier efter, og derfor er der stadigvæk i dag forbud mod trawlfiskeri i Øresund.

De seneste nyhedshistorier om udledning af spildevand har igen mindet os om, at vi skal beskytte Øresund bedre, end vi gør i dag. Gør vi Øresund til en marin nationalpark, så giver vi også området den højeste beskyttelse hos Unesco som biosfæreområde. I et biosfæreområde er samspillet mellem menneske og den levende natur samt biodiversitet i fokus, og sådan må det være i Øresund. 

National råstofstrategi 
Til lands skal vi have kigget nærmere på Danmarks udvinding af råstoffer. Det er en svær opgave, for her er der mange penge på spil. Og desværre står hensynet til naturen ikke altid højest, når der kæmpes om, hvor nye grusgrave kan placeres.

Vi skal blive bedre til at koordinere råstofområder på tværs af landet og udnytte råstofferne bedst muligt. Der er brug for en fælles national strategi for, hvordan vi udvinder råstoffer i vores lille land, og hvordan vi samtænker nye råstoffer med genbrug af byggematerialer.

Ingen ønsker at få ødelagt naturen og miljøet i sit lokalområde, men omvendt så er vi afhængige af vores råstoffer fra undergrunden. Vi må kunne lave en plan for, hvordan vi tilgodeser begge dele. 

Trafikstøj skal bekæmpes
I luften vil vi blandt andet arbejde for at bekæmpe støjforurening. Generne fra støj er undervurderede, og vi bør gøre meget mere. For eksempel vil vi kæmpe for at det kommende trafikforlig indeholder flere midler til støjbekæmpelse.

At leve med konstant støj har en række veldokumenterede negative sundhedseffekter. Vi bør derfor overveje om det fremtidige forlig indenfor trafik ikke også bør indeholde en pulje til bekæmpelse af støj langs de eksisterende statslige motorveje. 
 
I Det Konservative Folkeparti afventer vi nu regeringens initiativer med stor interesse. Der skal handling bag ordene, og vi konservative har gang på gang bevist, at vi handler for vores miljø for at sikre naturen for vores fremtidige generationer.

Det bliver vi ved med, uanset om farven på regeringen er rød, blå eller grøn.

Forrige artikel Biolog: Danmark følger ikke EU-retten på jagtområdet Biolog: Danmark følger ikke EU-retten på jagtområdet Næste artikel Miljøforening: Kystnære havområder trues af mangelfuld lovgivning Miljøforening: Kystnære havområder trues af mangelfuld lovgivning