Maria Gjerding til Jakob Ellemann: Giv naturen en milliard

TEMADEBAT: Jakob Ellemann bliver miljø- og fødevareminister i en tid, hvor der er et sjældent grønt politisk momentum. Og miljøet er afhængig af hans beslutninger, skriver præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

Af Maria Reumert Gjerding
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Først og fremmest endnu en gang et stort tillykke, Jakob Ellemann Jensen, med jobbet som ny miljø- og fødevareminister. Vi har store og inderlige forhåbninger til dig, og vi håber, at du får et reelt politisk råderum. For gør du det, så kan du blive den minister, der for alvor fik sat natur og miljø øverst på dagsordenen.

Du bliver minister i en tid, hvor der er et ellers sjældent grønt politisk momentum. Der er en efterspørgsel i befolkningen på ægte grøn omstilling. Og naturen, miljøet – og klimaet for den del – mangler at få topprioritet. Og heldigvis – så er løsningerne der. 

Hasteopgave at få skabt sammenhæng i vores natur
Kort fortalt er naturen i Danmark noget af den mindste og fattigste i Europa. Den ligger i dag som små isolerede øer i et af Europas mest fragmenterede og mest opdyrkede lande. Det dør den af, og forskere kalder nu tilstanden i naturen for alarmerende. Derfor er det en hasteopgave at få skabt den nødvendige plads og den nødvendige sammenhæng i vores natur.

Det anerkender regeringen heldigvis og lægger i sit regeringsgrundlag op til et grønt danmarkskort, der skal binde naturen sammen på kryds og tværs af kommunegrænser. Det gælder om at få et overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der er potentiale for at skabe ny natur for ad den vej at etablere mere og mere sammenhængende natur. 

Det grønne Danmarkskort
Indtil videre har det grønne danmarkskort dog levet et stille liv. Vi håber, at du som ny minister vil gøre det grønne danmarkskort til din grønne vindersag. Vi håber, du bliver manden, der indfører en årlig naturmilliard. Den ville for alvor sætte os i gang med at få vendt nedturen i naturen. En naturmilliard kan blandt andet medvirke til for alvor at få det grønne danmarkskort realiseret i kommunerne, så der for eksempel kommer skub i den jordfordeling, som alle interessenter jo i øvrigt kan se sig selv i.

Du kan binde naturen sammen gennem ådale med lavbundsjorder – og samtidig sikre, at de berørte lodsejere slipper for jorder med ringe dyrkningsværdi, irritationen over at de samme jorder ofte oversvømmes (det er ådales natur) og samtidig gøre en endog betydelig indsats for natur, miljø og klima.

Etabler store naturområder
Et af målene med det grønne danmarkskort er også at forbinde de større naturområder i landet. Men dem er der ikke mange af og slet ikke nok til at vende nedgangen i biodiversiteten. Som ny minister synes vi derfor, at du skal se på, hvordan vi får etableret flere store naturområder. Du kan snildt gøre det på de statslige arealer og i statsskovene, der helt naturligt bør udlægges til urørt skov – akkurat som din regeringspartner Liberal Alliance også efterlyser.

Den tidligere miljøminister Karen Ellemann Jensen satte i 2010 gang i et supervigtigt initiativ – nemlig en biodiversitetsstrategi. Vi håber, at du vil tage opgaven på dig og gøre jobbet færdigt. Strategien skal udfolde de nationale naturmål, som det nuværende regeringsgrundlag så rigtigt foreskriver. Målene skal blandt andet være med til at drive realiseringen af det grønne danmarkskort og fungere som kompas for kommunernes naturforvaltning.

I samme boldgade ligger den nationale artsforvaltningsplan, vi også mangler at få. Ja – det lyder knastørt, men det er altså afgørende, at vi ved, hvor vi skal hen (mål) og hvordan (virkemidler), så vi får mest mulig natur for pengene (godt købmandskab).

Vi er begejstrede for, at du som vores nye miljø- og fødevareminister har bebudet at ville sætte miljøet før fødevarer. Det er vi superglade for, fordi vi er nødt til at sikre en ordentlig balance mellem natur og erhverv. Du har tidligere med et smil givet udtryk for, at du er rimelig træt af at høre om kvælstofkvoter og vandrammedirektiv, så vi nøjes her med at efterspørge, at du får sat klare rammer i udmøntningen af landbrugspakken, så landbrugets udledninger overholder vores EU-forpligtelser. 

Rent grundvand er den mest værdifulde ressource
En tidligere formand for Venstre sagde for et par år siden, at det rene danske grundvand og drikkevand er den mest værdifulde naturressource, Danmark har. Den må vi ikke gamble med, sagde han. Vi er helt enige og oplever da også en enorm interesse for at få beskyttet vores rene vand. Og interessen stiger måske, fordi den senere tids fund af sprøjtegifte i vandet viser, at beskyttelsen i dag er helt utilstrækkelig. At det ikke længere kun er fortidens synder, vi finder i vandet. 

Du kan komme os alle i møde her ved at indføre sprøjteforbud i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder og der, hvor grundvandet dannes. At gøre det vil for alvor være at sætte miljøet før fødevarer. Den uendelige kamp, om hvem der skal betale, har i årevis holdt naturen og miljøet som gidsel. Lad os nu kompensere landbruget passende mod så at have sikret vores rene drikkevand. Heldigvis har du i dag en god værktøjskasse til rådighed og kan derfor hurtigt sætte arbejdet i gang med at sikre vores og fremtidige generationers rene vand – blandt andet gennem jordfordeling og mere økologi.

Ansvaret er dit
Jakob – du er ikke kun ansvarlig for den danske natur og det danske miljø. Du har også ansvaret for, hvordan vi danskere bruger klodens ressourcer. Vi vil derfor rigtigt gerne se dig med gennemslagskraft og stærke virkemidler få udformet en strategi for den cirkulære økonomi og en plastpolitik, der for alvor flytter noget. Vi efterlyser også en ny og ambitiøs affaldsstrategi, der sikrer klare mål for genanvendelse.

Vi har store forhåbninger til dig, Jakob. Fremtiden er grøn. Du har politisk momentum, og befolkningen efterspørger omstilling, mens natur, miljø – og klima for den del – er afhængig af dine beslutninger. Vi kan næsten ikke vente. Hjertelig velkommen til.

Forrige artikel Verdens Skove: Socialdemokratiets forslag om urørt skov er tiltrængt  Verdens Skove: Socialdemokratiets forslag om urørt skov er tiltrængt  Næste artikel Naturstyrelsen: Ja, vi skal tjene penge, men det er aldrig et mål i sig selv Naturstyrelsen: Ja, vi skal tjene penge, men det er aldrig et mål i sig selv