Notat afslører: Naturen har fået det værre siden 2013

NATUR: Bag miljøministerens melding om, at naturen ikke er i bedring, gemmer sig en endnu mere alvorlig sandhed: Naturen har faktisk fået det værre end i 2013, viser notat fra Aarhus Universitet. Vi bevæger os mod en naturkatastrofe, advarer DN.

Det står skidt til med de danske enge, skove og moser. Faktisk har den danske natur fået det værre, siden Danmark senest gjorde status i 2013.

Det viser et overblik over naturens tilstand, som Aarhus Universitet netop har offentliggjort.

Miljøminister Lea Wermelin (S) meldte for en uge siden ud, at afrapporteringen umiddelbart viste, at naturen ikke har fået det bedre. Men hun var samtidig ikke klar med det endelige overblik over tilstanden.

Nu er det offentliggjort af Aarhus Universitet, og resultatet er ikke blot, at naturen ikke er i bedring: Den er i forværring. For naturtyperne gælder det nemlig, at andelen af naturtyper, der har det skidt (ugunstig tilstand), er steget fra 90 til 95 procent.

Universitetet peger desuden på, at der er en nedadgående trend for 33 procent af naturtyperne, mens kun fem procent er på vej i den rigtige retning. Udviklingen for halvdelen af naturtyperne er imidlertid ikke vurderet.

Skovene som sorteper   
Det er særligt skovene, der ser skidt ud. Som Altinget tidligere har beskrevet, er alle ti skovtyper i meget dårlig tilstand. Aarhus Universitet skriver om skovene, at der er tegn på forværring af tilstanden for seks skovtyper, mens man ikke har kunnet fastslå tendensen for de sidste fire.

For arterne er billedet også, at langt flere er kommet i dårlig tilstand. Det stiger fra 39 procent i 2013 til 57 procent i 2019. Derudover er kun 18 procent af arterne i gunstig tilstand mod 30 procent i 2013. Det hører med, at 31 procent af arterne ikke blev vurderet i 2013, hvilket er en del af forklaringen på, hvorfor så mange flere nu er i dårlig tilstand.

Set over den sidste 12-årige periode viser tendensen for arterne et broget billede. Her vurderer forskerne nemlig, at 25 procent af arterne er i fremgang, at 17 procent er stabile, mens 22 procent går tilbage. Omkring en tredjedel kan ikke vurderes.

DN: Vi bevæger os mod en naturkatastrofe
Samlet set får de nye tal Danmarks Naturfredningsforening til at råbe vagt i gevær.

”Vi er kommet dertil, hvor vores politikere ikke længere har nogen undskyldninger for ikke at handle. Jeg håber, at rapporten vil blive en politisk øjenåbner. Den frygtelige sandhed er, at vi uden politisk handling bevæger os mod en naturkatastrofe i Danmark, hvor vi kommer til at miste arter i et omfang, vi slet ikke kan forestille os,” siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding i en pressemeddelelse.

I WWF Verdensnaturfonden ser man også alvorligt på de nye vurderinger fra Aarhus Universitet.

"Det er bydende nødvendigt, at regeringen omsætter de høje ambitioner til reel handling nu. Det er vi forpligtet til også internationalt. Naturstyrelsen skal levere på biodiversitet, og indfasning af urørt statsskov skal speedes op og udvides. Ellers taber vi endnu flere truede arter. Desuden må vi sikre, at tilskud til biodiversitet går til natur, og ikke bliver brugt som skjult erhvervsstøtte, som vi lige nu ser i de private skove," siger seniorbiolog Thor Hjarsen.

Noget tyder på, at miljøminister Lea Wermelin er på linje med de grønne organisationer. For en uge siden, inden det endelige overblik var klar, lød det således fra hende, at situationen er alvorlig og kalder på handling.

”Den nedslående sandhed er, at naturen og de truede arter herhjemme ikke har fået det bedre siden 2013, hvor Danmark sidst gav en status til EU på, hvordan blandt andet vores heder, søer og moser har det. Det understreger, at vi står i en naturkrise, som vi er nødt til at handle på. Regeringen vil give naturen og miljøet et markant løft med blandt andet større sammenhængende naturarealer og mere urørt skov,” sagde miljøministeren i en pressemeddelelse.

*Artiklen er kl. 16.50 opdateret med kommentar fra WWF Verdensnaturfonden.

Forrige artikel Ny forskerkritik af metode-tjek: Ingen grund til at så tvivl om fagligheden Ny forskerkritik af metode-tjek: Ingen grund til at så tvivl om fagligheden Næste artikel Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge