Debat

Ole Birk Olesen: Naturnationalparker er ikke kun for provinsen. Vi laver gerne en i København

Modstandere af naturnationalparkerne forestiller sig, at idéen om parkerne kommer fra københavnere, der ikke er villige til at sluge egen medicin. Men vi er også klar til at omlægge arealer til vild natur i hovedstaden, skriver Liberal Alliances miljøordfører Ole Birk Olesen.

Vi er i København mere end villige til at stille 20 kvadratkilometer Kalvebod Fælled (som her på billedet) til rådighed for en Naturnationalpark med reel og vild natur, skriver Ole Birk Olesen.
Vi er i København mere end villige til at stille 20 kvadratkilometer Kalvebod Fælled (som her på billedet) til rådighed for en Naturnationalpark med reel og vild natur, skriver Ole Birk Olesen.Foto: Mogens Ladegaard/Ritzau Scanpix
Ole Birk Olesen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I politik oplever man jævnligt, at der findes to slags offentlige diskussioner: 

Der findes for det første de diskussioner, hvor stort set alle er enige om, hvad der skal gøres, så det eneste, vi faktisk kan diskutere, er, om der kan gøres endnu mere, og om det, vi gør, er det mest virksomme: Praktik. 

Og så findes der for det andet diskussioner, hvor der stadig er politisk uenighed om målet: Skal vi overhovedet gå den vej, eller skal vi ikke? 

I miljøpolitikken har vi som et eksempel på den første type af diskussioner de miljøfremmede og –skadelige stoffer. Jeg oplever ingen uenighed her. Alle ønsker dem begrænset mest muligt, og vi diskuterer alene, hvordan vi gør det bedst, og om national lovgivning eller EU-lovgivning er den mest effektive vej at gå.

Temadebat

Ønsker til den nye miljøminister

En ny minister har sat sig ved roret i Miljøministeriet efter de historisk lange regeringsforhandlinger. Magnus Heunicke er allerede trukket i arbejdstøjet, men hvad skal prioriteres på den lange liste af politiske opgaver på miljøområdet? Det inviterer Altinget Miljø til temadebat om.

Læs mere om debatten og se panelet af aktører her.

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debatredaktør Caroline Boas.

Med mellemrum hævder nogle, at de er langt mere optagede af ambitiøse mål end ministeren og andre politiske modstandere, men på møder med vidende embedsmænd uden tændte kameraer er det tydeligt, at de reelt ikke har entydigt bedre planer end dem, som allerede er i gang med at blive ført ud i livet. 

Vi gør for lidt 

Den anden type diskussion er mere politisk frugtbar, og især ét emne lyser op her: 

Gør vi nok for at sikre plads til reel og vild natur i Danmark? Her kan meningerne fortsat dele sig. Nogle synes, vi gør for meget, andre at vi gør for lidt. Jeg synes, at vi gør for lidt. 

I sidste valgperiode gik vi i gang med planerne om at oprette et antal Naturnationalparker i Danmark. Det var en begyndelse, men selv begyndelsen har været omdiskuteret.  

Én ting er, at grupper af mennesker med overlap til andre grupper, som tror, at World Economic Forum styrer Danmark, og at landets politikere ikke tager imod coronavacciner men blot injiceres med saltvand, har bildt sig selv ind, at robuste okse- og hesteracer ikke er i stand til at leve uden dagligt, menneskeligt opsyn og tilskudsfodring i et frodigt tempereret kystklima som det danske.  

At hensætte de fem procent af Danmark, som er Naturstyrelsens ejendom, til formålet, er ikke for meget, så lad os gå i gang med at gøre det. 

Ole Birk Olesen, miljøordfører, Liberal Alliance

Men partier som Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og sågar Venstre påtog sig ovenikøbet at være disse gruppers talspersoner i Folketinget før valget i november. 

Med Venstres indtræden i SVM-regeringen må vi formode, at i det mindste tidligere miljøminister Jakob Ellemann-Jensens parti igen er trådt ind på den brede, naturpolitiske midte af dansk politik. Nu er det derfor tid til at komme videre. 

Naturnationalparkerne, som er besluttede men endnu ikke virkeliggjorte, udgør trods alt kun under en procent af Danmarks areal, og alene Naturstyrelsen råder over fem procent af Danmark. Der er med andre ord fortsat masser af plads at udfolde visionen om et Danmark med mere reel og vild natur på. 

Potentiale i hovedstaden 

Reel natur er ikke kulturlandskaber, som også jeg, der er opvokset på en gård, betragter som smukke. Fødevare- og tømmerproduktion er nødvendigheder, og Danmark er et meget egnet land til den slags kommerciel aktivitet, og vi skal derfor fortsat være et land, som er domineret af produktionsarealer.

Læs også

Men natur er det ikke, og vi skal også være et land, som kan rumme den natur, som er karakteristisk for vores himmelstrøg. At hensætte de fem procent af Danmark, som er Naturstyrelsens ejendom, til formålet, er ikke for meget, så lad os gå i gang med at gøre det. 

Allervigtigst er det efter min mening at udnytte, at vi i selve landets hovedstad, København, har 20 kvadratkilometer potentiel naturnationalpark, som vil kunne slå tre fluer med et smæk. Jeg taler om Kalvebod Fælled: 

1) Mere plads til natur. 

2) Nærhed til 800.000 danskere i Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner.

3) Mulighed for at vise resten af landet, at Naturnationalparker ikke er noget, som besluttes i København, men som kun gennemføres alle andre steder end i København.

Punkt 1 trænger ikke til yderligere uddybning, men punkt 2 og 3 gør. 

Det er rigtigt fint, at der er planlagt Naturnationalparker i Nord- og Midtsjælland, men hvis vi kan gøre det bedre, så skal reel natur for de snart 15 procent af danskerne, som bor i København, ikke kun være et mål for daglange turist- og skoleudflugter. Naturen må meget gerne være et tilbud, som man kan slå vejen forbi i kortere eller længere tid en gang om ugen eller hver dag, hvis man gerne vil. 

Vi har muligheden. Arealet ligger lige for fødderne af os på Kalvebod Fælled, som allerede er udlagt som såkaldt naturpark, men fælleden mangler den sidste opmærksomhed og også beskyttelse, før den kan blive reel og fri natur. 

Ikke kun i provinsen  

I dag er der på Kalvebod Fælled masser af frisk luft og mulighed for at lade solen skinne på næsen, men benyttelsen af området som primært græsningsareal for tamme får og kvæg gør det mere til et rekreativt område for mennesker og et levested for husdyr. Et engareal som vi kender den slags fra landbruget. 

Det, som Kalvebod Fælled mangler, er, at hele arealet indhegnes, at de indre hegn fjernes, og at fælleden overgives til store græs- og planteædende dyr i et antal, som passer til arealets helårlige fødemængde.  

Det vil give plads til den store variation af plante- og dyrearter, som arealet har potentiale til at rumme, når blot naturen i det store og hele overlades til sig selv. 

En del af modstanderne af Naturnationalparker dyrker den forestilling, at parkerne er et produkt af verdensfjerne københavnske biologers og indbyggeres tankespind, og at man i København ikke er villig til at sluge sin egen medicin.

Ole Birk Olesen, miljøordfører, Liberal Alliance

Samtidig skal vi i endnu større omfang end i de andre Naturnationalparker tænke hovedstadsbefolkningen omkring Kalvebod Fælled ind i projektet. Vandreruter, udsigtspunkter, besøgscentre og så videre skal indbyde københavnere og turister til at opleve naturen på nært hold. Hop på cyklen eller tag metroen og spis din frokost midt i vild natur i Danmarks største by. København skal være Europas naturhovedstad. 

Jeg kan på sociale medier konstatere, at en del af modstanderne af Naturnationalparker dyrker den forestilling, at parkerne er et produkt af verdensfjerne københavnske biologers og indbyggeres tankespind, og at man i København ikke er villig til at sluge sin egen medicin. Mens provinsen skal have Naturnationalparker, bygger København nye boligkomplekser, asfaltveje og metrolinjer af beton. 

Og, ja, vi bygger i København. Danmarks befolkning vokser, og det er faktisk i København, hvor vi bor i skotøjsæsker oven på hinanden, at den voksende befolkning fylder mindst, og dermed også optager mindst mulig plads fra naturen.  

Men vi er i København også mere end villige til at stille 20 kvadratkilometer Kalvebod Fælled til rådighed for en Naturnationalpark med reel og vild natur. Det er jeg overbevist om, at der er folkelig opbakning til hos københavnerne. 

Det vil jeg tage med til miljøministeren, når han på et tidspunkt inviterer til forhandlinger om regeringsgrundlagets målsætning om at etablere flere Naturnationalparker i Danmark. Både fordi Naturnationalpark Kalvebod Fælled er et værdifuldt naturprojekt i sig selv, men også fordi det kan bane vejen for større forståelse for naturens værdi hos alle danskere. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ole Birk Olesen

MF (LA), medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune
journalist (DJH 1999)

Jakob Ellemann-Jensen

Vicestatsminister og økonomiminister, partiformand, MF (V)
cand.merc.jur. (CBS 2002)

0:000:00