Josep Borrell Fontelles (75)

Vicepræsident, EU-Kommissionen
fhv. formand for Europa-Parlamentet
Fødested: De catalanske Pyrenæer

24. april 1947