Antropolog: Absurde arbejdsprøvninger presser ældre hjemløse ud over kanten

DEBAT: Ældre hjemløse føler sig presset af et system, som ikke kan hjælpe dem. Absurde arbejdsprøvninger og udefinerede møder med jobcenterinstanser presser de udsatte borgere, skriver antropolog.

Af Jon Dag Rasmussen
Antropolog, forskende konsulent, Arbejde Adler, og forfatter til bogen 'Ældre på samfundets underflade'

Der er mange ældre mennesker i København, der lever på det, jeg kalder samfundets underflade – altså på måder, hvor man som almindelig samfundsdeltager ikke bemærker dem.

Kun en lille del af de mange ældre, som jeg har lavet feltarbejde iblandt, er hjemløse.

Men de er mennesker, som lever med risikoen for, at deres skrøbelige tilværelse når som helst kan bryde sammen og for at falde ud i hjemløshed.

Det handler blandt andet om, at de ikke nærer tillid til de instanser, der potentielt vil kunne hjælpe dem, og at de yderst sparsomme masker i deres sociale netværk består af personer og uformelle sociale institutioner, der ikke nødvendigvis eksisterer i morgen.

Systemet presser ældre hjemløse
En del af problemet er, at disse ældre mennesker alle føler sig presset af et system, som de ikke oplever kan hjælpe dem.

Et system, der presser dem ud i kanterne af deres tilværelse. Absurde arbejdsprøvninger, udefinerede møder med jobcenterinstanser og andre kontrolmekanismer, der på ingen måde er lydhøre over for den enkeltes evner og kapaciteter – for der findes ressourcer hos stort set alle disse ældre, hvis man er indstillet på at se dem.

Sammen med haltende økonomier, misbrug, sociale og psykiske særpræg tærer disse institutionaliserede indsatser på hverdagslivet.

For denne type ældre er løsningen at opsøge steder, hvor "systemets" – et ord, der "på gaden" henviser til intervenerende instanser i kommunalt og statsligt regi – logikker og fornemmelsen af dets fangearme er så få og fjerne som muligt.

Flygter fra steder med dårlige erfaringer
Det er med andre ord ikke de eksisterende sundheds- og socialtilbud, der trækker, men steder som bestemte genbrugsbutikker, værtshuse, væresteder, gadehjørner, baglokaler og andre krinkelkroge, hvor de kan opholde sig alene, sammen med eller tæt på andre.

Og hvor stemning og organisering ikke lyder, smager og lugter af de mange dårlige erfaringer, som de alle har haft i det etablerede systems labyrinter.

Mit forskningsarbejde med disse ældre går tilbage til 2011 og er iværksat af fonden Ensomme Gamles Værn og Arbejde Adler.

Det viser, at disse ældre lever i risikozonen for at ryge ud i hjemløshed. Mange er såkaldte funktionelle hjemløse og opholder sig på gaden og i byens rum det meste af døgnet, fordi de af forskellige grunde ikke kan holde ud at være i deres boliger.

De har alle et behov for støtte og hjælp af varierende art, og langt de fleste ville være klare til at modtage en sådan bistand, hvis den blev givet på måder, der respekterer den enkeltes særpræg og præferencer.

Problemet er, at der er langt imellem hjælpende hænder, der mestrer en professionel omsorg, som disse mennesker føler sig trygge ved.

Skab steder med passende indgriben
En af delforklaringerne på den stigende hjemløshed blandt ældre mennesker i Danmark skal findes i kontanthjælpsreformer, i en psykiatri, der – langsomt, men sikkert – er udhulet gennem en længere årrække, og i en storby, hvor de fattigste grupper i stadig større grad presses ud af deres boliger.

Spørgsmålet er, hvordan vi kan gøre det bedre for denne del af ældrebefolkningen?

Hvis velfærdsstatens sikkerhedsnet skal gribe disse ældre i en udsat position, som er i risiko for hjemløshed, skal der være steder, hvor en passende (ind)griben lader sig gøre.

Min mangeårige berøring med storbyens "usædvanlige ældre" har lært mig, at skæve eksistenser søger skæve tilbud, og at "usædvanlige ældre" lever deres liv på steder, hvor der er plads til denne usædvanlighed.

Tilbud skal matche behov
Skal disse ældre mennesker hjælpes, må vi udvikle tilbud, der rummer dem.

Hvor de kan være i nærheden af social- og sundhedsprofessionelle på måder, der matcher deres behov, og hvor interventioner og omsorg er tilpasset deres særlige livserfaringer.

Min indsigt i den københavnske underflade viser, at der er mulighed for at indrette denne slags tilbud.

Det kræver, at vi begynder at se disse ældre, og at vi kaster idéerne om sociale og sundhedsmæssige tiltag op i luften for at lade dem lande på nye måder og få dem til at hænge sammen.

Forrige artikel Borgmester til Folketinget: Udvid mulig­heder for huslejetilskud til hjemløse Borgmester til Folketinget: Udvid mulig­heder for huslejetilskud til hjemløse Næste artikel Vive-forsker: Bekæmp hjemløshed ved at overskride sektorskel Vive-forsker: Bekæmp hjemløshed ved at overskride sektorskel