Borgmester til Folketinget: Udvid mulig­heder for huslejetilskud til hjemløse

DEBAT: Det er billigere for os at give et huslejetilskud på 1.000 kroner om måneden end at betale over 1.000 kroner i døgnet for en herbergsplads, mener Københavns socialborgmester.

Af Mia Nyegaard (R)
Socialborgmester, Københavns Kommune

Den nye hjemløsetælling bragte både gode og dårlige nyheder. Mens der er blevet færre unge hjemløse, er der de seneste to år kommet flere ældre hjemløse.

Det gælder både på landsplan og her i København. Her ser vi en positiv udvikling i antallet af unge hjemløse, som fra 2017 til 2019 er faldet med 17,4 procent.

Desværre ser vi en tilsvarende stor stigning i antallet af hjemløse over 50 år. Antallet af dem er i samme periode steget med 16,6 procent.

Men hvorfor ser vi den udvikling? Det er der for os som landets største kommune og base for en femtedel af landets hjemløse nogle ret oplagte svar på.

Borgen skal få tre forslag igennem
Først og fremmest handler det om udbuddet af boliger.

I København har vi de seneste år fået flere ungdomsboliger til boligsocial anvisning. Dels fordi der er blevet bygget nye, og dels fordi små familieboliger er blevet omdannet til ungdomsboliger.

Men netop de små, billige familieboliger er dem, som tidligere er blevet anvist til ældre hjemløse. Og dem er der altså nu blevet færre af.

Og da huslejepriserne samtidig stiger, er antallet af boliger, som de ældre hjemløse kan betale, faldet markant.

Forklaringen på den udvikling, der er sket på hjemløseområdet, er altså ret ligetil. Det er løsningen på problemet faktisk også. Den kræver bare en velvillighed fra Slotsholmen.

Byg midlertidige boliger til alle hjemløse
Her er tre konkrete forslag, som jeg mener, at de Christiansborg-politikere, der ønsker at gøre noget ved hjemløsheden i Danmark, burde kæmpe for at få igennem:

For det første er det helt oplagt at se på muligheden for at bygge midlertidige boliger. I dag er det muligt for os i kommunerne at tilbyde midlertidige boliger til unge hjemløse, hvis de er under uddannelse. Men ikke til de ældre hjemløse.

Det er ikke særlig hensigtsmæssigt. For selv om en midlertidig bolig ikke er en lige så god løsning som en permanent, kan en midlertidig bolig give den udsatte den stabilitet i hverdagen, der skal til for at få vedkommende på rette spor i tilværelsen.

Derfor har hjemløseorganisationen Sand også flere gange været ude og appellere til, at man udvider mulighederne for at bygge midlertidige boliger til alle hjemløse.

Regler står i vejen for herbergspladser
For det andet bør man på Christiansborg udvide vores muligheder for at give huslejetilskud.

De nuværende regler er ikke gode nok, og det er alt andet lige noget billigere for os som kommune at give et huslejetilskud på 1.000 kroner om måneden, end det er at betale over 1.000 kroner i døgnet for en herbergsplads.

For det tredje har vi brug for en lovændring, hvis vi i fremtiden skal tænke boliger til socialt udsatte målgrupper ind, når vi bygger nyt.

Ligesom der i dag er regler om, at en vis andel af nybyggeri skal være almene boliger, mener jeg, at det skal blive muligt at lave en regel for, at en lille andel af nyopførte boliger skal være forbeholdt socialt udsatte borgere, der skal have mulighed for at bo der til en lavere husleje.

Fast base kan bekæmpe hjemløshed
Med de ændringer vil vi kunne gøre rigtig meget for de ældre hjemløse, som der de seneste år er blevet flere af.

For selvom hjemløshed handler om mere end evnen til at betale huslejen, så er en fast base nøglen til at bekæmpe hjemløshed.

Netop derfor arbejder både vi og mange andre kommuner med det, som vi kalder en housing first-strategi.

Men hvis vi for alvor skal kunne føre den ud i livet, har vi brug for hjælp fra Slotsholmen. Her er man nødt til at forbedre de forudsætninger, som vi i dag har for at løse udfordringerne på området.

Jeg håber, at det vil ske, så København i fremtiden vil være en blandet by, hvor vi bor sammen på tværs af sociale skel, og hvor der er plads til alle.

Forrige artikel Forsker: Forældre til børn med handicap udskammes af kommunerne Forsker: Forældre til børn med handicap udskammes af kommunerne Næste artikel Antropolog: Absurde arbejdsprøvninger presser ældre hjemløse ud over kanten Antropolog: Absurde arbejdsprøvninger presser ældre hjemløse ud over kanten
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.