BUPL: Flygtningebørn er altså stadig bare børn

DEBAT: Vi skal ikke ofre flygtningebørnene i et politisk spil. De skal behandles ud fra, hvad der er til deres bedste, skriver Elisa Bergmann, formand for BUPL.

Af Elisa Bergmann
Formand for BUPL 

Tag børnebrillerne på. Sådan har BUPL sagt igen og igen det seneste år, hvor vi har opfordret politikerne til at se børnenes perspektiv, når de træffer store beslutninger på børneområdet. Vi er da også blevet hørt og fik blandt andet kommunalpolitikerne til at investere i børnene op til kommunalvalget. Men vi mangler vist at trænge helt igennem med budskabet, så politikerne ser ALLE børns perspektiv. Uanset hudfarve og nationalitet. 

Dansk Folkeparti vil oprette statslige flygtningecentre, hvor flygtninge uden permanent ophold skal bo i stedet for at bo ude i samfundet. Derudover skal flygtninge ikke have danskundervisning, men undervises i sit modersmål. Flygtningebørn skal ikke længere undervises i folkeskolen, men i stedet undervises på flygtningecentre. 

Vi skal tænke på børnene
Det er triste forslag, som i hvert fald ikke er til barnets bedste. Vores pædagoger har de seneste år arbejdet benhårdt for at hjælpe de mange flygtningebørn, der er kommet til Danmark. Også dem, der ikke har permanent opholdstilladelse. De har også brug for nærværende pædagoger efter de mange traumatiserende oplevelser, som de ofte har været udsat for i flugten fra deres hjemland. 

Kommunerne har grebet det meget forskelligt an, men har været gode til at lære af hinanden. I Odder har kommunen for eksempel åbnet en særlig daginstitution for nyankommne flygtningebørn og deres forældre. Det giver børnene mulighed for en blid start, og forældrene kan lære det danske institutionsliv at kende. For uanset om flygtningebørnenes fremtid ligger i Danmark eller i et andet land, så er de altså stadig bare børn, der fortjener al den støtte og omsorg, som de kan få. 

Det siger sig selv, at der er stor usikkerhed i flygtningefamilierne. Mange ting er ude af deres hænder. Hvad sker der i morgen? Får vi ophold? Kan vi få en familiesammenføring?

Den usikkerhed rammer naturligvis børnene, og derfor har pædagogerne en helt særlig rolle, når det handler om at give børnene en følelse af tryghed og en fornemmelse af sikkerhed. Vi tager altid børnenes perspektiv, men det bliver svært, hvis flygtningebørnene afskæres fra daginstitutioner og skoler og tvinges til at blive i flygtningelejre. 

Ofrene i et politisk spil
Ja, det kræver flere ressourcer. Ja, pædagogerne har været hårdt spændt for de seneste år med stigende børnetal og flere flygtningebørn kombineret med dårlige normeringer. Men løsningen er ikke at parkere medmenneskeligheden og se, om det kan betale sig rent samfundsøkonomisk.

Jeg ved godt, at der er et stort forhandlingsspil i gang lige nu, hvor finansloven hænger tæt sammen med skattereform og udlændingestramninger. Min opfordring til politikerne er dog, at flygtningebørnene ikke skal ofres i et politisk magtspil. Vi skal hjælpe børnene – ikke bure dem inde i et flygtningecenter og afskære dem fra resten af samfundet.

Forrige artikel Alternativet: Vilkårene for de mest udsatte er blevet forringet i 2017 Alternativet: Vilkårene for de mest udsatte er blevet forringet i 2017 Næste artikel Debat: Anbragte unges skolepauser får katastrofale konsekvenser Debat: Anbragte unges skolepauser får katastrofale konsekvenser