Danmarks Statistik: Normeringstal kan sammensættes på mange måder

REPLIK: Formålet med normeringstallene er at skabe gennemsigtighed og lægge mange tal frem, så de, der ønsker at bruge tallene, kan bruge dem, som de ser passende, skriver Henrik Bang fra Danmarks Statistik i et svar til BUPL og Fola.

Af Henrik Bang
Kontorchef, Danmarks Statistik

24. september 2018 offentliggjorde Altinget et debatoplæg, hvor formand for BUPL, Elisa Rimpler Bergmann, og formand for Forældrenes Landsforening (FOLA), Louise Gjervig Lehn, deler deres bekymringer i forhold til opdateringen af normeringsopgørelsen i danske daginstitutioner, som Danmarks Statistik offentliggør 28. september 2018.

Deres fokus er på, hvorvidt ledere kommer til at indgå i den nye normeringsopgørelse for dagsinstitutioner eller ej.

Men det er faktisk allerede muligt for BUPL og FOLA ret enkelt selv at beregne normeringstallet uden ledere på baggrund af vores offentliggjorte data, idet der er en helt særskilt opgørelse af ledere i hver enkelt kommune.

Skal være gennemsigtig
Danmarks Statistik laver normeringsopgørelsen med baggrund i et opdrag fra Børne- og Socialministeriet. Formålet med opgørelsen er at skabe gennemsigtighed og lægge mange tal frem, så de, der ønsker at bruge tallene, kan bruge dem, som de ser passende.

Metoden for opgørelsen er bestemt i en rapport udarbejdet med bidrag fra en arbejdsgruppe, hvor blandt andet ministeriet, KL og andre interessenter indgik. Rapporten er offentligt tilgængelig, og den specificerer, at normeringstallet, der offentliggøres 28. september, skal indeholde ledere.

På nuværende tidspunkt er normeringsopgørelsen udarbejdet på lands- og kommuneplan. Men de kommende år er det planen, at der skal udarbejdes tal på institutionsniveau. Dette arbejde vil øge detaljegraden i normeringsopgørelsen og give nye muligheder for formidlingen af data. Her vil det måske være naturligt at opdele normeringsstatistikken i forhold til forskellige faggrupper.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde vedrørende normeringsopgørelsen. Her vil vi meget gerne være med til at drøfte, hvordan man, inden for de givne rammer og opdrag fra ministeriet, fremlægger opgørelsen bedst muligt.

Forrige artikel Handicapformand: Alle tilbud skal have et årligt socialtilsyn Handicapformand: Alle tilbud skal have et årligt socialtilsyn Næste artikel Børns Vilkår: Tilsynene skal være børnenes redningskrans Børns Vilkår: Tilsynene skal være børnenes redningskrans