DF: Lovforslag skal stoppe diskriminationen af handicappede

DEBAT: Et nyt lovforslag, der skal gøre det ulovligt at diskriminere handicappede, er godt nyt og noget, som Dansk Folkeparti har kæmpet for længe. Men de økonomiske konsekvenser er endnu usikre, skriver Karina Adsbøl (DF).

Af Karina Adsbøl (DF)
Handicapordfører

Dansk Folkeparti har i efterhånden mange år kæmpet for at få indført et generelt diskriminationsforbud, så det bliver ulovligt at diskriminere handicappede i hele vores samfund og ikke bare på arbejdsmarkedet som i dag. Derfor er jeg selvfølgelig også meget glad for, at der nu er blevet sendt et lovforslag på dette område i høring.

Jeg ser frem til at læse de mange høringssvar fra en lang række relevante aktører på tværs af det danske samfund. Det er vigtigt, at et bredt spektrum af aktører bliver inddraget i lovgivningsprocessen, ikke mindst de organisationer, som repræsenterer mennesker med handicap, som til daglig må leve med konsekvenserne – gode såvel som dårlige – af den lovgivning, vi laver i Folketinget.

Jeg er sikker på, at vi også kommer til at diskutere begrebet ”rimelig tilpasning”. Erfaringerne med diskriminationsforbuddet på arbejdsmarkedsområdet viser efter fleres opfattelse, at et pålæg om rimelig tilpasning ikke har haft nogen væsentlig negativ effekt – heller ikke af økonomisk karakter.

Desværre har det ikke endnu været muligt at få Finansministeriet til at beregne, hvilke økonomiske konsekvenser det vil medføre, ud over at vi har modtaget et svar på, at det er Børne- og Socialministeriets og Finansministeriets vurdering, at en udvidelse af lovforslaget med en bestemmelse om ret til rimelig tilpasning af offentlige ydelser vil medføre uforudsigelige samfundsøkonomiske omkostninger, herunder både for offentlige institutioner og private virksomheder.

Ministerierne må et spadestik dybere
Hvis rimelig tilpasning medtages i lovforslaget, skriver ministerierne, at der vil skulle tilvejebringes finansiering af de offentlige udgifter, der følger af tilpasningen. Byrden på samfundsøkonomien kan dog ikke opgøres på forhånd, da der vil være tale om et forbud, der spænder over alle dele af den offentlige sektor koblet med, at krav om rimelig tilpasning er individbaseret.

Det er problematisk, at vi ikke kan få et mere konkret svar fra ministerierne. Det er svært at lovgive ud fra så ukonkrete forudsigelser. Så min opfordring er helt klar: Ministerierne må grave et spadestik dybere.

Man kunne jo starte med at analysere, hvordan diskriminationsforbuddet har fungeret på arbejdsmarkedet, herunder hvilke omkostninger det har medført. På den baggrund vil det være lettere at udforme en parallel til lovgivningen på arbejdsmarkedet, og det kan medvirke til at give et mere realistisk billede af de økonomiske konsekvenser, som ministerierne mener, at det vil medføre.

Forrige artikel S: Ja tak til anti-diskrimination S: Ja tak til anti-diskrimination Næste artikel Handicapråd: Diskriminationsforbud er ikke i mål endnu Handicapråd: Diskriminationsforbud er ikke i mål endnu