KFUK: Hvem skal hjælpe de udsatte med at finde vej til lægen?

DEBAT: I regeringens udspil til ny sundhedsreform mangler der en plan for, hvordan socialt udsatte indtænkes i sundhedsstrukturen på landsplan, og hvordan borgere med dobbeltdiagnoser håndteres, skriver Helle Jarlmose, generalsekretær for KFUK's Sociale Arbejde.

Af Helle Jarlmose
Generalsekretær for KFUKs Sociale Arbejde

Der er ingen tvivl om, at sundhed bliver et tema i den kommende valgkamp. Men det er vigtigt, at der også bliver sat fokus på sundhed for de mennesker, der ikke er så mange stemmer i – for eksempel socialt udsatte.

Det kan være mennesker, der er berørt af sindslidelser og misbrug – ofte i kombination – hjemløshed, prostitution og andre elementer i den cocktail, der tilsammen gør det utrolig svært at få en tilværelse til at hænge sammen.

Hvem hjælper de udsatte borgere?
Der er mange gode intentioner i regeringens udspil til en sundhedsreform, blandt andet bedre og mere trygge overgange, for eksempel ved udskrivning fra sygehus. Det er i udgangspunktet også positivt, at regeringen vil fjerne barrierer for sektorsamarbejde, så samarbejdet mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien kan blive nemmere.

Mange udsatte mennesker, som ofte er ramt af dobbeltdiagnoser, forventes i dag selv at kunne manøvrere rundt imellem psykiatrien, som er regionens ansvarsområde, og socialpsykiatrien eller misbrugsbehandlingen, som hører hjemme under kommunen.

Det er i sig selv problematisk og for manges vedkommende så svært, at man giver op.

Så det er prisværdigt og på papiret en gevinst for socialt udsatte, hvis vejen rundt i systemet bliver lettere. Imidlertid mangler vi svar på, hvem der skal hjælpe de udsatte borgere med at navigere i det nye system.

Kan ikke finde vej til lægen
Sundhedsudspillet lægger op til, at de praktiserende læger og nye lægehuse skal tage en større del af ansvaret for at hjælpe borgerne det rette sted hen i systemet.

Det lyder også både trygt og rart, men det bliver svært i praksis, da størstedelen af de borgere, vi møder i KFUK’s Sociale Arbejdes forskellige institutioner, slet ingen kontakt har med deres praktiserende læge.

Måske ved man ikke, hvem ens læge er, eller om man overhovedet har en læge. Måske ejer man ikke hverken NemID eller sygesikringsbevis – måske har man mistet det, og i øvrigt ved man ikke, hvordan man bestiller en tid hos lægen.

Hvordan skal de praktiserende læger, der i øvrigt har 1.700 patienter hver i gennemsnit, kunne spotte og hjælpe de socialt udsatte, når disse mennesker bogstaveligt talt ikke selv kan finde vej til lægehuset?

Mangler klar plan
Der skal være en klar plan for, hvordan vi bedst håndterer de mange borgere med dobbeltdiagnoser samt minimumstandarder for, hvad man som borger kan forvente. Vi ved, at flere sundhedstiltag kan gøre en forskel.

Eksempler herpå kan være opsøgende gadeteams, tværfaglige tilgange i misbrugsbehandling og tæt kontakt mellem sundhedspersonale og lavtærskeltilbud som for eksempel Reden.

Vi vil derfor opfordre til, at man nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både kommuner og regering, velfungerende projekter for opsøgende sundhed og ikke mindst ngo’er, så de mest udsatte også kan indtænkes i den nye sundhedsstruktur på landsplan og ikke kun på projektniveau i de enkelte kommuner. 

Ellers taber vi igen som samfund de udsatte i sundhedsindsatsen. Og det koster – menneskeligt såvel som økonomisk.

Forrige artikel Radikale i København: Vi vil modvirke regeringens asociale politik Radikale i København: Vi vil modvirke regeringens asociale politik Næste artikel 3F til regeringen: Jeres politik svækker den sociale mobilitet 3F til regeringen: Jeres politik svækker den sociale mobilitet
Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

DEAL: Et flertal af partier har besluttet at fordele pengene fra resterne af satspuljen til en ny civilsamfundsstrategi, en udvidelse af hjemløseindsatsen og et videnscenter for anbragte unge. Aktører roser tiltagene, men savner en plan for fremtidig finansiering.