Ny debat: Økonomisk styring af herbergsområdet

DEBAT: De kommende uger sætter Altinget: social med en ny debatrække fokus på herbergsområdet og de igangværende drøftelser i Finansministeriet om den statslige refusion af kommunernes udgifter til herberger. Mød debattørerne her.

Det skal være dyrere for kommunerne at have hjemløse borgere boende på herberger.

Det mener regeringen, der lige nu drøfter en ny økonomisk styringsmodel for herbergsområdet i en arbejdsgruppe i Finansministeriet.

Arbejdsgruppen, som udover Finansministeriet også tæller Børne- og Socialministeriet, KL, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, skal komme med en række anbefalinger til en ny model for den statslige refusion af kommunernes udgifter til pladser på herberg og forsorgshjem.*

Login