Nye Borgerlige-kandidat: Afskaf kontanthjælpen og nedlæg jobcentrene

DEBAT: Landets jobcentre er kun til gavn for de ansatte sagsbehandlere og Djøf'ere, der herser rundt med syge borgere. Derfor skal jobcentrene nedlægges, kontanthjælpen afskaffes og førtidspensionen i stedet knyttes til statsborgerskabet og lægges i hænderne på lægerne, skriver Claus Bøgh Svenningsen.

Af Claus Bøgh Svenningsen
Folketingskandidat, Nye Borgerlige

I Nye Borgerlige vil vi afskaffe kontanthjælpen og nedlægge jobcentrene. Syge danskere skal ud af beskæftigelsespolitikken. Vi er parate til at hæve førtidspensionen. Til gengæld skal kontanthjælpen helt afskaffes.

Jobcentrene skaber ofre og får ikke folk i arbejde. Jobcentrene koster cirka otte milliarder kroner om året og har kun bidraget med beskæftigelse til to procent af danskerne. Til gengæld skubbes syge og udsatte borgere rundt i systemet.

Jobcentrene er kun til gavn for de ansatte
Jobcentrene og den jungle af regler, som er skabt med dem, er udtryk for et kontrolsystem, der ikke bygger på solidaritet, men på mistillid. Det skal vi af med. Vi skal bygge vores samfund på værdifællesskabet, på samhørigheden og på den folkelige solidaritet.

Det er uværdigt at behandle udsatte danskere på den måde, vi gør i dag. I realiteten er jobcentrene kun til gavn for de mennesker, der er ansat der. Ingen andre. Syge mennesker skal have omsorg og hjælp til at blive raske. De skal ikke herses rundt med.

Tildeling af førtidspension skal fjernes fra sagsbehandlerne og Djøf’erne. Det skal udelukkende være en uafhængig lægefaglig vurdering, der afgør, om man er for syg til at arbejde og forsørge sig selv.

Førtidspensionen skal sættes op. Danskere, der er for syge til at forsørge sig selv, skal ikke længere jages rundt af kommunale sagsbehandlere. De skal have et værdigt liv i økonomisk tryghed. Og så skal retten til førtidspension knyttes til det danske statsborgerskab.

De andre i kontanthjælpssystemet – dem, der ikke er danske statsborgere, og dem, der godt kan arbejde – de skal selvfølgelig forsørge sig selv.

Belønning og konsekvens
Nye Borgerlige vil ikke bruge pisk og tvang til at få flere i arbejde. Vi ønsker et samfund, hvor udbyttet af at gøre en indsats for at forsørge sig selv belønnes, men hvor det også har økonomiske konsekvenser for den enkelte, hvis man ikke vil tage ansvar for sit eget liv.

Med frihed følger ansvar. Derfor skal man have pligt til at forsikre sig mod arbejdsløshed. Det, mener vi, er både ret og rimeligt.

Forrige artikel SF-kandidat: Riv kontanthjælpsloftet ned og byg et kontanthjælpsgulv SF-kandidat: Riv kontanthjælpsloftet ned og byg et kontanthjælpsgulv Næste artikel Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden
Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

LÅNEGARANTI: Med en lånegaranti på 20 millioner kroner spænder Trygfonden et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Det vil forhindre konkurser, men branchen har stadig brug for hjælp fra staten, mener Selveje Danmark.