Ombold: Små puljer er livslinjen for udsatteidrætten

DEBAT: Så længe der mangler en ambitiøs politisk strategi, er udsatteidrætten afhængig af – selv de små – puljer, skriver Ombolds Martin S. Pedersen og Lykke Friis i kølvandet på DIF's kritik af Kulturministeriets nye pulje.

Af Martin S. Pedersen og Lykke Friis
Sekretariatsleder og bestyrelsesmedlem, Ombold

I år er det OL-år, og sportens elite drager til Rio. Vanen tro vil vi alle sidde foran skærmen og heppe på de danske topatleter. Men idræt er for alle … eller rettere, idræt burde være for alle. Også for dem, der for alvor er udfordrede og måske allermest har brug for det fælleskab og det kick, som idrætten har at tilbyde.

Derfor var det med glæde, at vi i Ombold modtog nyheden om, at kulturministeren over de næste fire år har afsat en pulje på seks millioner kroner, som skal bidrage til forankringen af udsattes idrætsdeltagelse. Hvor puljen skabte glæde hos os, udløste den snarere hævede øjenbryn hos DIF

Ifølge DIF's idrætspolitiske chef er puljen alt for lille og vil kun hjælpe ganske få misbrugere og projektmagere. Grundlæggende mener han derfor, at der er brug for en helt anden kurs – langt flere penge og en langsigtet strategi på området. Lidt er altså ikke godt!

Hverken penge eller strategi
Lad det være sagt med det samme. I Ombold er vi helt enige med DIF i, at der gives alt for få penge til de idrætssvage grupper, såsom hjemløse og socialt udsatte. Det er ikke et område, som har haft særlig stor bevågenhed fra hverken de idrætspolitiske ordførere eller idrættens hovedorganisationer.

Ej heller har der på noget tidspunkt været en langsigtet strategi på området, som er illustreret meget godt ved, at idræt for udsatte grupper, for eksempel udsatte børn, ældre, krigsveteraner, unge i socialt belastede boligområder, alle er puljefinansieret.

Derfor er det et stærkt signal fra DIF, at forbundet nu peger på behovet for at tænke langsigtet og strategisk i forhold til idrætten for udsatte grupper. Det kræver, at staten kommer ud over de tidsbegrænsende puljer, og at udsatteidrætten bliver en fast del af for eksempel DIF's og DGI's kerneydelser.

I det omfang at den etablerede idræt ikke kan løfte opgaven for særligt udsatte grupper, som for eksempel hjemløse og særligt udsatte mennesker, kan organisationer som Ombold træde til og sikre, at alle har mulighed for at dyrke idræt.

Afhængig af puljerne
Så længe vi ikke har en sådan fælles strategi, er udsatteidrætten imidlertid afhængig af puljerne – og kritikken af den nye pulje er derfor reelt udtryk for klassikeren om, at det gode bliver det bedstes værste fjende. Det er jo netop via puljer og private fonde, at organisationer som Ombold i de sidste 12 år har formået at etablere idrætsfælleskaber omkring gadefodbolden for udsatte og hjemløse i hele landet.

Her kan man komme forbi og spille gratis fodbold uden tilmelding eller medlemskab, lige meget hvor dårlig man er, hvor mærkelig man ser ud, og selvom man har brug for en funktionspromille for at kunne komme igennem dagen.

Ombold har stævner og mesterskaber og åbne træninger, hvor der årligt deltager over 1.000 udsatte spillere, og som kun kan lade sig gøre, fordi de udsatte har taget ejerskab og engagerer sig som frivillige, laver kaffe, er holdledere, piller bane op og ned og så videre. Det er et idrætsfælleskab, der tager højde for det sted, de er i livet, og er mindre forpligtende og mere rummeligt end foreningsidrætten, hvor de ikke kan finde sig til rette.

Og Ombold er bestemt ikke den eneste aktør. Dansk Væresteds Idræt og Idræt For Sindet, hvis eksistens ligeledes er afhængig af puljer, baserer deres idrætsaktiviteter på fælleskaber, hvor medlemskab ikke er nødvendigt.

Mens vi venter på en samlet strategi
Selvom vi også gerne så en mere forkromet fremadrettet løsning, kan vi derfor forsikre både DIF og alle andre, der vil udsatteidrætten det godt, at den nye pulje på seks millioner på ingen måde vil være spildt og kun vil komme ganske få stofmisbrugere til gode.

Mens vi venter på den samlede strategi, er disse "små" puljer i dag livslinjen for alle organisationer, der arbejder med udsatteidrætten.

Essensen af den nye pulje er, at den vil kunne få flere til at dyrke idræt – og vel at mærke idræt for idrættens egen skyld, hvor der ikke er en forventning om, at deltagerne kommer nærmere arbejdsmarkedet, i bolig eller kommer ud af misbrug.

At der er en række store sundhedsmæssige, sociale og økonomiske sideeffekter for samfundet og for den enkelte deltager ved at få en idrætssvag befolkningsgruppe til at blive del af idrætsfælleskabet, er og bliver en sidegevinst. Derfor har DIF helt ret, når de påpeger, at puljen ikke ændrer ved, at de udsatte forbliver udsatte. Men det er altså heller ikke formålet med puljen og ikke en opgave for Kulturministeriet. Det er et anliggende for Socialministeriet.

Puljen skal understøtte, at idrætsfælleskaber vitterligt er for alle – også udsatte og hjemløse mennesker. Og hvad kan kunne være et bedre budskab i et OL-år, hvor sporten vanen tro er et samlingspunkt for nationen?

Forrige artikel Fastlægger økonomiske hensyn serviceniveauet? Fastlægger økonomiske hensyn serviceniveauet? Næste artikel Socialrådgivere: Boligstøttebesparelser er en falliterklæring Socialrådgivere: Boligstøttebesparelser er en falliterklæring