S: Her er vores ønsker til nyt diskriminationsforbud

DEBAT: Vi skal være ambitiøse på handicapområdet, ikke idealistiske, skriver Orla Hav, handicapordfører for Socialdemokratiet.

Af Orla Hav 
Handicapordfører, Socialdemokratiet

Vi skal udmønte ønsket om og forpligtelsen til at modvirke diskrimination af mennesker med handicap.

De politiske drøftelser, kan jeg fornemme allerede nu, kommer til at dreje sig om temaet rimelig tilpasning.

Er det for ambitiøst? Nej, ikke efter Socialdemokratiets mening. Vi bør, skal og kan efterleve begrebet rimelig tilpasning!

Realisme frem for idealisme
Nogle vil spørge, hvorfor ikke gå hele vejen og sikre et forbud mod diskrimination af mennesker med handicap uanset hvad?

Dette synspunkt vil være en kæmperegning til vores samfund i såvel den private som den offentlige sektor. Det er ikke realistisk. Vi kan ikke stille krav om ombygning af alle landets restauranter eller pengeautomater for blot at nævne et par eksempler.

Almen omtanke
Vi kan kræve rimelig tilpasning, der sikrer, at alle har tænkt sig om i forhold til de barrierer, vi bevidst eller oftere ubevidst udstyrer vore omgivelser med. Restauranten, der har adgang forbudt for hunde, må tilpasse sine regler til den blinde med førerhund, så det selskab, hun eller han er en del af, kan gæste restauranten. Her taler vi om at tilpasse regelsættet, hvilket ikke koster ekstra.

En rampe til kørestole behøver ikke at koste urimelige summer, men gør en verden til forskel, når det gælder om at sikre tilgængelighed for kørestolsbrugere.

Nybyggeri bør fra etableringen være sikret tilgængelighed. Det gælder bygninger til beboelse, erhverv eller offentlig service. Bussen bør have lavt-gulv-adgang.

Brug eksperterne
Det helt afgørende er, at vi sætter en ekstra overvejelse i gang vedrørende alt det, der kan skabe hindringer og dermed diskrimination. Mange kommuner har ligefrem en ekspert i tilgængelighed. Brug hende/ham, så vi skaber et samfund med rimelighed for alle borgere.

Forrige artikel DF: Mangelfuld implementering af Barnets Reform er ikke godt nok DF: Mangelfuld implementering af Barnets Reform er ikke godt nok Næste artikel Udsatte: Lokale initiativer må ikke glemmes i civilsamfundsstrategi Udsatte: Lokale initiativer må ikke glemmes i civilsamfundsstrategi